Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

3 kroki do sukcesu w endodoncji.

Prowadzący:
dr n. med. Piotr Wujec
Miejsce:
Bydgoszcz, Hotel Campanille ul. Jagiellońska 59
Data:
20 maja 2017
Cena:
50 zł (teoria), 250 zł (teoria+praktyka)
Punkty edukacyjne:
3 (teoria) 5 (teoria+praktyka)

Data: 20.05.2017 (sobota)
Godz.: 10.00-16.00

Cześć teoretyczna: 10:00-13:00

I

  • Nietypowa anatomia systemów korzeniowych – czy jednak reguła w określonych przypadkach? Podział i analiza kanałów korzeniowych.
  • Skuteczna i bezpieczna technika opracowania kanałów w zależności od sytuacji anatomocznej.
  • Inne systemy 3 narzędziowe – Proteper Next, PathFile – różnice i podobieństwa.
  • Prezentacja filmu.

Przerwa

II

  • Na co zwracać uwagę i jak dobierać narzędzia rotacyjne w zależności od rodzaju kanału.
  • Opracowanie kanału dodatkowego w górnych trzonowcach – niekończące się problemy z MB2.
  • Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych.

Lunch dla uczestników części praktycznej 13:15-13:45

Cześć praktyczna: 13:45-16:00
Opracowanie kanałów korzeniowych pilnikami Endostar E3 oraz kątnicą ProEndo.

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie zęba trzonowego po ekstrakcji z opracowaną częścią koronową *
*brak odpowiednio przygotowanego zęba uniemożliwi odbycie części praktycznej szkolenia

Zgłoszenia:
Meditrans Kielce,
Karolina Pilipczuk,
tel. 784 956 720,
karolina.pilipczuk@meditrans.pl

Wpłaty na konto Bank Spółdzielczy o/Kielce 34849300040000006234430001
W tytule przelewu: imię + nazwisko, data kursu

  • wpłata za kurs najpóźniej na dwa tygodnie przed datą szkolenia
  • brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy