Dentonet
KALENDARIUM
E-mail

WRÓĆ DO KALENDARIUM

VI Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne 10-12 czerwca 2022 r.

Miejsce:
Serock
Data:
10 czerwca 2022

Miejsce: Serock, hotel Narvil

Data: 10-12 czerwca 2022 r.

Prowadzący: prof. hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Cena: 780 zł, 1280 zł lub 1700 zł (w zależności od pakietu)

Punkty edukacyjne: 25

Link do rejestracji: https://izba-lekarska.pl/lista-szkolen/

Opis szkolenia:

Po przerwie spowodowanej pandemią wracają doroczne Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne.
Zapraszamy w dniach 10-12 czerwca na jedno z najważniejszych dentystycznych wydarzeń
naukowych w Polsce. Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne odbędą się po raz szósty. Tradycyjnie
spotkamy się w czerwcu w Serocku, aby wymienić się doświadczeniami zawodowymi, poznać nowe
możliwości terapeutyczne, poszerzyć wiedzę medyczną, a także dyskutować o sprawach związanych z
prowadzeniem praktyki lekarsko-dentystycznej. Głos zabiorą wykładowcy akademiccy, prezesi
towarzystw naukowych, lekarze praktycy. W bogatym programie konferencji zaplanowaliśmy ponad
30 wykładów. Udział zapewnia 25 punktów edukacyjnych.

Program:

SESJA STOMATOLOGII ZINTEGROWANEJ UCS WUM (prof. I. Strużycka)

Lek. dent. Michał Fidecki – Kompleksowe planowanie i interdyscyplinarne leczenie pacjentów.

Dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała, Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM – Zasady
eliminacji ognisk zakażenia w obrębie jamy ustnej u pacjentów z chorobą nowotworową.

SESJA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ UCS WUM

Lek. dent. Andrzej Kołodziejczyk, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM- Próchnica wczesnego
dzieciństwa-problem interdyscyplinarny.

Dr n. med. Anna Pantelewicz, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM – Leczenie pulpopatii u dzieci z
zastosowaniem preparatów MTA i Biodentine.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr n. med. Piotr Sobiech, Zakład Stomatologii
Dziecięcej WUM – Co nowego w urazach zębów? Zmiany w zaleceniach.

SESJA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ UCS WUM

Dr n. med. Wojciech Popowski – Torbiele zębopochodne – współczesne aspekty postępowania
chirurgicznego, wykorzystanie materiałów kościozastępczych.

Dr hab. n. med. Kornel Krasny – Możliwości augmentacyjne, materiały i metody-kiedy warto planować
implantację, a kiedy odstąpić.

Dr hab. n. med. Maciej Czerniuk – Ogólnoustrojowe i miejscowe konsekwencje chorób przyzębia,
algorytmy postępowania terapeutycznego.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, lek. dent. Rafał Wojda – Aktualne trendy w
implantoprotetyce, cyfrowe ustalania zwarcia w leczeniu implanto-protetycznym.

SESJA GEROSTOMATOLOGICZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ

Prof. hab. n. med. Mariusz Lipski – Apeksyfikacja, rewitalizacja, a może inna – łatwiejsza do wykonania
– metoda regeneracyjna?

Dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek, Zakład Pielęgniarstwa Geriatrycznego WUM – Uwarunkowania
postępowania diagnostyczno-leczniczego u pacjenta geriatrycznego z problemami
stomatologicznymi.

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Szuta, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Urazy twarzoczaszki u osób w wieku senioralnym.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM – Próchnica
cementu wyzwaniem współczesnej gerostomatologii.

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedkliniczne i
Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – Wybrane zagadnienia leczenia
endodontycznego u pacjenta geriatrycznego.

SESJA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ UCS WUM

Dr n. med. Marcin Aluchna, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM – Chemomechaniczne
opracowanie ubytków – reaktywacja.

Lek. dent. Przemysław Zwierz, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM – Bioceramiczne
uszczelniacze kanałowe – ewolucja czy rewolucja?

Lek. dent. Konrad Michałowski, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM – Mikrochirurgia
endodontyczna.

SESJA ZAKŁADU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ WUM

Dr n. med. Piotr Stendera – Kliniczne efekty współpracy chirurga i protetyka na różnych etapach
leczenia implantologicznego.

Dr n. med. Przemysław Szczyrek – Odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty w zabiegach z
zakresu protetyki stomatologicznej- spojrzenie lekarza biegłego.

Dr hab. n. med. Paweł Plakwicz – Autotransplantacje zawiązków zębów w leczeniu pourazowego
braku zębów szczęki u dzieci.

SESJA PERIODONTOLOGICZNA UCS WUM

Dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra – Fałszywy alarm. Bezpieczne zmiany w jamie ustnej.

Dr hab. n. med. Jan Kowalski – Szkodliwe i potencjalnie szkodliwe zmiany w jamie ustnej. Dlaczego
jesteśmy lekarzami?

Dr n. med. Maciej Nowak – Zmiany w jamie ustnej w wyniku infekcji COVID-19. Co wiemy po 30
miesiącach?

SESJA ORTODONTYCZNA

Prof. dr hab. n. med. Beata Kawala – Interceptywne leczenie ortodontyczne.

Dr n. med. Anna Wasiewicz – Leczenie pacjentów dorosłych aparatami językowymi.

Lek. dent. Monika Walerzak – Zespołowe leczenie pacjentów z wadami szkieletowymi.

Lek. dent. Anna Widmańska-Grzywaczewska – Leczenie ortodontyczne nakładkami typu Invisalign –
etap postępowania interdyscyplinarnego.

Dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz – Aparaty typu aligner – co powinniśmy o nich wiedzieć?

VARIA

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, Katedra Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum UJ – Czy magnez i cynk to rzeczywiście najcenniejsze biopierwiastki ? Ich znaczenie w medycynie i stomatologii.

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska, Zakład Ortodoncji WUM – Zastosowanie autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzenia w leczeniu ortodontycznym.

Mgr Kinga J. Karczewska (psycholog) – Zarządzanie sytuacją kryzysową w gabinecie
stomatologicznym.

Dr n. med. Adam M. Pietrzak (anestezjolog):
Przygotowanie do stanów nagłych w gabinecie stomatologicznym,
– Sedacja Midazolamem w stomatologii pediatrycznej, doświadczenia własne,
– Spektrum uzależnień od substancji psychoaktywnych w praktyce stomatologicznej.

Wykład wygłosi też:

Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM.

SESJA IMPLANTOLOGICZNA WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Lek. dent. Remigiusz Budziłło – U-koronowanie pojedynczego implantu, aktualne metody i materiały.

Lek. dent. Remigiusz Budziłło – Korona na zębie i korona na implancie – banał, czy wyzwanie?

Lek. dent. Mariusz Cięciara – Zarządzanie komplikacjami w leczeniu implantoprotetycznym.
Sponsorowane:

Małgorzata Rdest, Wiceprezes Zarządu w firmie EMKA S.A. – EMKA Mobile – zrównoważone
rozwiązania dla lepszej przyszłości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE