Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wyceny świadczeń: 16 miesięcy prac, a efektów brak

Publikacja:
Wyceny świadczeń: 16 miesięcy prac, a efektów brak

Wyceny świadczeń: 16 miesięcy prac, a efektów brak

Naczelna Rada Lekarska zwróciła uwagę na nieuzasadnione przedłużanie procedury korekty wyceny świadczeń stomatologicznych z zakresu chirurgii i periodontologii. Ustalanie nowej wyceny świadczeń w tych zakresach rozpoczęto we wrześniu 2020 r. w ramach uzgodnień pomiędzy Naczelną Radą Lekarską i Narodowym Funduszem Zdrowia. Po upływie 16 miesięcy sprawa wciąż jest w toku.

Jak podkreślił samorząd lekarski w specjalnym stanowisku, niepotrzebnie do procesu wyceny świadczeń stomatologicznych włączona została Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wycena innych rodzajów świadczeń zabiegowych często korygowana jest nowelizacją tabeli prezesa NFZ-u – nie wymaga to angażowania AOTMiT i znacznie skraca czas prac.

Proces wyceny świadczeń stomatologicznych – na polecenie ministra zdrowia przekazany do AOTMiT – według NRL został przeprowadzony niezgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Minister zdrowia powierzył AOTMiT opracowanie nowej wyceny świadczeń w oparciu o art. 31n pkt 5 ustawy, zgodnie z którym do zadań AOTMiT należy realizacja innych zadań zleconych przez ministra do spraw zdrowia, podczas gdy procedura wyceny świadczeń zdrowotnych powinna być prowadzona w oparciu o przepisu art. 31la i nast. Wyłączyło to de facto na przestrzeni całego postępowania opisaną w ustawie zasadę transparentności. W konsekwencji nie opublikowano projektu raportu z badania, co uniemożliwiło zgłoszenie do niego uwag, a Rada ds. Taryfikacji nie była zobowiązana – zgodnie z art. 31lb ust. 7 ww. ustawy – do przeprowadzenia szerokich konsultacji. W efekcie przyjęty raport poprzedzony był wyłącznie dyskusją w ramach Rady ds. Taryfikacji – podkreśla NRL w stanowisku.

Wszystko to, zdaniem samorządu, ma związek z propozycjami AOTMiT przedstawionymi w dokumencie „Chirurgia stomatologiczna i periodontologia – wycena pakietów świadczeń”. – Analiza zebranych danych oparta została na błędnie skonstruowanych wariantach liczenia zarówno czasu pracy personelu, jak i kosztów infrastruktury, co jednoznacznie zdefiniowało zaniżoną wycenę. (…) Kilkukrotnie niższa wycena świadczeń stomatologicznych niż wycena w dokonana ramach AOS nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego – dodaje NIL.

Wszystkie zastrzeżenia samorządu co do przedstawionych przez AOTMiT wycen można przeczytać tutaj.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne
Barometr WHC: siedem miesięcy w kolejce do dentysty Lekarz

Aby dostać się do dentysty na NFZ trzeba czekać w kolejce średnio ponad 7 miesięcy. Oznacza to, że kolejki do stomatologa na NFZ skróciły się o ponad 1,3 miesiąca w porównaniu do poprzedniego badania, ale i tak jest to jeden z najgorszych wskaźników ...

wyceny swiadczen
Czy zmienią się wyceny publicznych świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, czy planowane są zmiany w zakresie wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jak poinformował poseł, w ostatnich latach drastycznie sp...

stomatologia 2
Jak długo potrwa zmiana wyceny świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Posłanka Krystyna Skowrońska skierowała do ministra zdrowia kolejną interpelację, w której pyta, jak długo jeszcze potrwa zmiana wyceny świadczeń stomatologicznych. Przypomnijmy – w grudniu 2021 r. posłanka Krystyna Skowrońska skierowała do ministra...

ROZWIŃ WIĘCEJ
radiologia - Dentonet.pl
6 miesięcy dla gabinetów na zgłoszenie udzielania świadczeń RTG Lekarz

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ws. minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń RTG. Na jego mocy wszystkie placówki stomatologiczne wykonujące inne świadczenia poza RTG punktowym mają obowiązek wys...

wycena swiadczen NFZ
NFZ wprowadza nowe wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Po kilku miesiącach oczekiwania weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ-u wprowadzające nową wycenę świadczeń stomatologicznych m.in. z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i periodontologii. W przypadku stomatologii zachowawc...

6 1
Humanizacja medycyny drogą do poprawy efektów leczenia Lekarz

Zbudowanie relacji między pacjentem a personelem medycznym, opartej na dobrej komunikacji, zrozumieniu, zaufaniu i szacunku, jest bardzo istotne również z punktu widzenia skuteczności procesu leczenia. Wtedy, gdy stają się oni partnerami w zwalczaniu...

wizyty u dentysty - Dentonet.pl
Wizyty kontrolne u dentysty co 6 miesięcy nieefektywne? Lekarz

Standardem dla wielu pacjentów – przynajmniej tych, którzy dbają o stan zdrowia jamy ustnej – są kontrole stomatologiczne powtarzane regularnie co pół roku. Opublikowane badanie szkockich naukowców sugeruje, że nie musi to być optymalne rozwiązanie. ...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Czy zmienią się wyceny świadczeń w stomatologii? Lekarz

Posłanka Krystyna Sibińska skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o zmianę wycen świadczeń stomatologicznych. Jak zauważyła posłanka, obecne poziomy wyceny świadczeń stomatologicznych skutkują małą liczbą gabinetów, które mają po...

finansowanie świadczeń NFZ - Dentonet.pl
"Aneksy bez nowej wyceny świadczeń nie mają sensu" Lekarz

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ-u proponują współpracującym z Funduszem gabinetom stomatologicznym przedłużenie wygasających wkrótce umów, w większości na dotychczasowych warunkach. NRL apeluje o wstrzymanie działań zmierzających do przedłużeni...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
WIL popiera urealnienie wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Wielkopolska Izba Lekarska popiera postulaty lekarzy dentystów dotyczące urealnienia wycen świadczeń stomatologicznych wykonywanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak zaznacza WIL w specjalnym komunikacie, w czasie pandemii praca ...

stomatologia NFZ 1
Kiedy wejdą w życie nowe wyceny świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Od kilku miesięcy gotowe jest zarządzenie zwiększające wyceny świadczeń stomatologicznych, m.in. w zakresie stomatologii zachowawczej i chirurgii. NFZ wciąż go jednak nie opublikował, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy i kiedy wejdzie w życie. Tymcza...