Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Wszystko, co trzeba wiedzieć o urlopach wypoczynkowych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Wszystko, co trzeba wiedzieć o urlopach wypoczynkowych

Wszystko, co trzeba wiedzieć o urlopach wypoczynkowych

Lipiec i sierpień to w większości zakładów pracy czas wakacyjnych urlopów. Przywilej płatnych urlopów wypoczynkowych przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Oto najważniejsze zasady dotyczące urlopów pracowniczych.

Zgodnie z artykułem 152. Kodeksu Pracy, pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Co ważne, jest to przywilej, którego nie można się zrzec i który należy wykorzystać w naturze – wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest możliwa jedynie w ściśle określonych prawem sytuacjach.

Wymiar urlopu jest uzależniony od wykształcenia oraz stażu pracy danego pracownika. Jeśli ukończył on szkołę wyższą (licencjat lub studia magisterskie), staż pracowniczy przesądzający o wymiarze urlopu zwiększa się o 8 lat, szkołę policealną – o 6 lat, średnią szkołę ogólnokształcącą – o 4 lata, średnią szkołę zawodową – 5 lat, zasadniczą szkołę zawodową – 3 lata. Jeżeli staż pracy, w skład którego wchodzą rzeczywiście przepracowane lata oraz lata przysługujące za ukończoną szkolę nie przekracza 10 lat, wymiar urlopu wynosi 20 dni w ciągu roku. Przy stażu pracy powyżej 10 lat, wymiar urlopu zwiększa się do 26 dni.

Pracownik ma prawo wziąć urlop w dniach, które są dla niego dniami pracy, a jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Co ważne, przynajmniej raz w roku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu trwającego nieprzerwanie co najmniej przez 14 dni kalendarzowych. Powinien on wziąć uwagę życzenia pracownika co do terminu, ale nie musi tego robić – pracodawca ma bowiem prawo do zabezpieczenia prawidłowego toku pracy w swojej firmie. Odwołanie pracownika z urlopu jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było przewidzieć wcześniej, a w związku z którymi obecność pracownika w pracy jest niezbędna. Mogą to być m.in. awarie, kontrola służb (np. Sanepidu) czy choroba pracownika zastępczego.

Szczególnym przywilejem pracownika jest tzw. urlop na żądanie. Jego wymiar wynosi zawsze 4 dni w roku kalendarzowym. Warto wiedzieć, że te 4 dni wliczają się do normalnego wymiaru urlopu, a nie są urlopem dodatkowym. O chęci wzięcia urlopu na żądanie należy poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, a pracodawca nie ma prawa odmówić jego udzielenia.

Urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 września kolejnego roku. W razie jego niewykorzystania z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Podczas przygotowań do wyjazdu na urlop warto pamiętać o zębach. Nic tak nie popsuje nam wakacji, jak ból zęba w nieoczekiwanym momencie. Jednak każdy z nas może się przed tym zabezpieczyć – zapewnia lek. stom. Cezara Pokorska.

AF
Fot. Basti93, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

NFZ - Dentonet.pl
NFZ tłumaczy, kto otrzyma rekompensatę za utracone dochody Lekarz

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się komunikat, w którym obszernie wytłumaczono, komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wiru...

Mazowsze czynne gabinety - Dentonet.pl
Kontakt z osobą zakażoną – natychmiastowe zawieszenie pracy Asysta

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego każdy pracownik medyczny, który miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19, powinien zostać natychmiast zawieszony w wykonywaniu swoich czynności.  Stanowisko G...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ZUS - Dentonet.pl
Preferencyjne zasiłki chorobowe dla lekarzy i personelu medycznego Lekarz

ZUS przypomniał, że od 1 kwietnia 2020 r. zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny wypłacane są na preferencyjnych zasadach i wynoszą 100% podstawy wymiaru zasiłku. W okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemic...

kierowanie dentystów do pracy - Dentonet.pl
Czy dentystę można skierować do pracy na oddziale zakaźnym? Lekarz

W ostatnich dniach do Naczelnej Rady Lekarskiej zaczęły wpływać pytania, czy lekarze dowolnych specjalizacji oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne mogą być skierowane do pracy na oddziale zakaźnym. Odpowiedzi na pytania samorządu udzieliło właśn...

koronawirus - Dentonet.pl
Do czego władze kraju mogą dziś zmusić lekarza dentystę? Lekarz

W związku z uchwaleniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. ustawy z dnia...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres