Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Wiedza i doświadczenie lekarzy i dentystów nieistotne?

Brak komentarzy | Publikacja:
Wiedza i doświadczenie lekarzy i dentystów nieistotne?

Wiedza i doświadczenie lekarzy i dentystów nieistotne?

Czy głos lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie bezpieczeństwa promieniowania jonizującego jest komuś potrzebny? O tym przekonamy się dopiero w konsultacjach społecznych nad normami bezpieczeństwa. Tylko na tym etapie wiedza i praktyka lekarzy i dentystów może zostać wzięta pod uwagę

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, rząd pracuje nad koncepcją wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Rady Europy 2013/59/Euratom z grudnia 2013 roku, która ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.

A ponieważ, zarówno lekarze jak i dentyści, w codziennej pracy stykają się z tym zagadnieniem, prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Janusza Włodarskiego z prośbą o to, aby do tych prac włączyć przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Co zresztą jest zasadne i podnosił to także minister zdrowia. A jak pisze prezes Maciej Hamankiewicz, udział przedstawicieli samorządu lekarskiego jest niezbędny, ponieważ przepisy regulujące ww. kwestie w sposób znaczący wpływają na bezpieczeństwo pacjentów oraz warunki pracy wielu lekarzy i lekarzy dentystów.

Zdaniem prezesa NRL "szczególną wagę dla członków naszego samorządu mają regulacje dotyczące stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, ochrony radiologicznej oraz ochrony zdrowia pracowników, zezwoleń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz źródeł promieniowania jonizującego. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, iż przy opracowaniu koncepcji wdrożenia do prawa polskiego ww. dyrektywy nie można pominąć opinii tak licznej i istotnej z punktu widzenia stosowania promieniowania jonizującego w medycynie grupy zawodowej”.

Jednak, jak pokazuje odpowiedź prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Janusza Włodarskiego, praca zespołu powołanego przez ministra środowiska nad koncepcją wdrażania dyrektywy w części dotyczącej stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych już się zakończyła. A zatem udział ani lekarzy ani lekarzy dentystów nie był potrzebny.

I jak wynika z odpowiedzi prezesa Włodarskiego lekarze i lekarze dentyści będą mogli włączyć swoje opinie na etapie konsultacji społecznych. Tylko czy to nie jest zbyt późno, zważywszy na to, że nowa dyrektywa ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności, a jej pełna transpozycja do prawa krajowego musi nastąpić najpóźniej do 6 lutego 2018r.

ab

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
USA: Ilu lekarzy dentystów zaraziło się COVID-19? Lekarz

Stany Zjednoczone wciąż zajmują pierwsze miejsce na świecie w liczbie osób, które zapadły na COVID-19 (8 mln 156 tys. – dane z 19.10.2020), jak i tych, które przegrały walkę z tą chorobą (220 tys.). Nie może więc dziwić, że wśród zakażonych SARS-CoV-...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
testy na koronawirusa - Dentonet.pl
Testy na koronawirusa dla lekarzy dentystów raz w tygodniu? Lekarz

Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, czy jest możliwość systematycznego cotygodniowego wykonywania testów na koronawirusa wśród lekarzy dentystów. Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek podkreśliła, ...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji