Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wiedza i doświadczenie lekarzy i dentystów nieistotne?

Publikacja:
Wiedza i doświadczenie lekarzy i dentystów nieistotne?

Wiedza i doświadczenie lekarzy i dentystów nieistotne?

Czy głos lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie bezpieczeństwa promieniowania jonizującego jest komuś potrzebny? O tym przekonamy się dopiero w konsultacjach społecznych nad normami bezpieczeństwa. Tylko na tym etapie wiedza i praktyka lekarzy i dentystów może zostać wzięta pod uwagę

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, rząd pracuje nad koncepcją wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Rady Europy 2013/59/Euratom z grudnia 2013 roku, która ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.

A ponieważ, zarówno lekarze jak i dentyści, w codziennej pracy stykają się z tym zagadnieniem, prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Janusza Włodarskiego z prośbą o to, aby do tych prac włączyć przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Co zresztą jest zasadne i podnosił to także minister zdrowia. A jak pisze prezes Maciej Hamankiewicz, udział przedstawicieli samorządu lekarskiego jest niezbędny, ponieważ przepisy regulujące ww. kwestie w sposób znaczący wpływają na bezpieczeństwo pacjentów oraz warunki pracy wielu lekarzy i lekarzy dentystów.

Zdaniem prezesa NRL "szczególną wagę dla członków naszego samorządu mają regulacje dotyczące stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, ochrony radiologicznej oraz ochrony zdrowia pracowników, zezwoleń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz źródeł promieniowania jonizującego. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, iż przy opracowaniu koncepcji wdrożenia do prawa polskiego ww. dyrektywy nie można pominąć opinii tak licznej i istotnej z punktu widzenia stosowania promieniowania jonizującego w medycynie grupy zawodowej”.

Jednak, jak pokazuje odpowiedź prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Janusza Włodarskiego, praca zespołu powołanego przez ministra środowiska nad koncepcją wdrażania dyrektywy w części dotyczącej stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych już się zakończyła. A zatem udział ani lekarzy ani lekarzy dentystów nie był potrzebny.

I jak wynika z odpowiedzi prezesa Włodarskiego lekarze i lekarze dentyści będą mogli włączyć swoje opinie na etapie konsultacji społecznych. Tylko czy to nie jest zbyt późno, zważywszy na to, że nowa dyrektywa ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności, a jej pełna transpozycja do prawa krajowego musi nastąpić najpóźniej do 6 lutego 2018r.

ab

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna – tylko u lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Według samorządu, ważne jest uściślenie definicji pojęcia świadczenia zdrowotnego, m.in. w kontekście zabiegów medycyny estetycznej, które powinny b...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta - Dentonet.pl
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów do poprawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponowiła swój apel o pilne uregulowanie przez ministra zdrowia kwestii, które w dobie pandemii koronawirusa poprawią warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 20 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekar...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Egzaminy PES dla lekarzy i lekarzy dentystów będą wznawiane Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że z początkiem czerwca zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak czytamy w komunikacie, najpierw odbędą się egzaminy ustne...

dentysta 1
W Polsce brakuje lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek Lekarz

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w Polsce dramatycznie brakuje lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek. W 2018 r. W Polsce na 1000 obywateli nie przypadał nawet jeden dentysta – informuje portal RynekZdrowia. Jak wy...

zakażenia lekarzy - Dentonet.pl
Gdzie zgłaszać zakażenia wśród lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała specjalny formularz, przed który można zgłaszać przypadki zakażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów. – W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekar...

COVID-19 - Dentonet.pl
COVID-19 chorobą zawodową lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia uznało Covid-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynni...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

pensje stażystów - Dentonet.pl
Wydłużony staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów będzie wydłużony. Stażyści będą mogli otrzymać wynagrodzenie za gotowość do pracy. Z powodu obowiązującego stanu epidemii istnieje duże ryzyko...