Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Maciej Hamankiewicz (prezes NRL) przedstawił Mateuszowi Szczurkowi (ministrowi finansów) pismo, w którym prosi o wyjaśnienie kilku wątpliwości. O jakie sytuacje chodzi?

Jak wiemy – na początku br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów (z dnia 4 listopada 2014 r.), które określa kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej (Dz.U. 2014 r., poz. 1544). Rozporządzenie to reguluje obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej pomocy obrotu uzyskanego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nakłada ono również na lekarzy obowiązek rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych (niezależnie od wysokości osiąganych obrotów).
Maciej Hamankiewicz w piśmie do Mateusza Szczurka zauważył, że lekarze jako grupa zawodowa podejmują działania, które prowadzą do należytego wypełnienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednak stosowanie się do w/w rozporządzenia w praktyce lekarskiej i lekarsko-dentystycznej rodzi szereg wątpliwości. Dlatego Maciej Hamankiewicz prosi o ich wyjaśnienie.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy zarejestrowali praktyki lekarskie, występują w obrocie jako przedsiębiorcy. A zatem mają wobec nich zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. odnośnie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Wielu lekarzy i lekarzy dentystów w ramach prowadzonej przez siebie placówki medycznej, udziela porad, które sprowadzają się do wystawienia recepty dla najbliższych członków rodziny. Z tego tytułu nie pobierają oni żadnych opłat. Co więcej – są oni uprawnieni także do wystawienia recept dla siebie, na cele prywatne.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nakazuje lekarzom w takich sytuacjach prowadzenie uproszczonej dokumentacji medycznej, nawet jeśli lekarz nie prowadzi praktyki lekarskiej. A zatem dokumentacja tym bardziej musi powstać, jeśli recepta zostanie wystawiona w ramach prowadzonej praktyki. Dokumentacja taka dotyczy recept wystawianych przez lekarza dla siebie, jego małżonka, zstępnych lub wstępnych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Lekarze są uprawnieni do zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych. Z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich wynika uprawnienie do oznaczania recept wystawionych dla siebie i wskazanego kręgu rodziny jako recepty pro auctore i pro familiae.

W związku z tym Maciej Hamankiewicz poprosił o wyjaśnienie, czy tego rodzaju bezpłatna porada i wystawienie recepty dla siebie bądź dla członka rodziny lekarza pociąga za sobą obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej tego typu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto rodzi się pytanie, czy tego typu usługa medyczna dla siebie i członków najbliższej rodziny z punktu widzenia prawa podatkowego, powinna być zakwalifikowana jako mieszcząca się w prowadzonej działalności gospodarczej lekarza. Czy nie można przyjąć, że tego typu porady lekarskie nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej i w związku z tym nie wymagają rejestracji dla celów podatkowych?

Niektórzy lekarze świadczą też bezpłatne usługi zdrowotne pacjentom, które nie należą do kręgu osób uprawnionych do uzyskania recepty pro familia. Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje np. na dobry obyczaj leczenia innych lekarzy bez pobierania za to opłaty, podobnie może być z leczeniem członków dalszej rodziny. Czy tego typu usługa medyczna również powinna być uwzględniona na kasie fiskalnej, a jeśli tak, to w jaki sposób? Z wynagrodzeniem zerowym czy stawką wynagrodzenia wynikającą dla tego rodzaju usługi z cennika.

Maciej Hamankiewicz poprosił również o sprecyzowanie, czy lekarze, którzy mają zarejestrowane jednocześnie dwie praktyki:
1. praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (która ze swej natury nie udziela świadczeń dla osób fizycznych, ale dla innych podmiotów leczniczych)
2. praktykę w miejscu wezwania (która ze swej natury udziela świadczeń osobom fizycznym)
są zobowiązani posiadać kasę fiskalną, jeśli praktyka w miejscu wezwania jest w rzeczywistości „zawieszona” (ustawa o działalności leczniczej nie zna pojęcia zawieszenia działania praktyki). Czy wówczas jedynie jako potencjalni usługodawcy dla osób fizycznych lekarze ci mają obowiązek zaopatrzyć się w kasy fiskalne?

Źródło: nil.org.pl

BZ
 POWIĄZANE ARTYKUŁY

antybiotyki - Dentonet.pl
Antybiotyk w leczeniu stomatologicznym? E-recepta ważna 7 dni Lekarz

Jak informuje CSOIZ, e-recepta wystawiana na antybiotyki jest zawsze ważna 7 dni. W przypadku innych leków termin realizacji e-recepty można przedłużyć nawet do 365 dni. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, e-recepta jest ważna (możliwa do rea...

e-recepta - Dentonet.pl
Papierowych coraz mniej. Dwa miliony e-recept dziennie Lekarz

– Liczymy, że w połowie lutego przekroczymy poziom 90 proc. recept w postaci elektronicznej, a recepty papierowe będą już wystawiane tylko w wyjątkowych przypadkach – mówi “Pulsowi Biznesu” Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. Każdego dnia lekarz...

e-recepta - Dentonet.pl
Obowiązkowa e-recepta wchodzi w życie już 8 stycznia Lekarz

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Jednak co ważne, realizowane w aptekach będą mogły być także recepty papierowe.E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elekt...

ROZWIŃ WIĘCEJ
e-recepta - Dentonet.pl
Elektroniczne recepty obowiązkowe już od 8 stycznia 2020 r. Lekarz

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W określonych przypadkach będzie można również wystawić recepty w postaci papierowej. Możliwość wystawiania recept w postaci papierowej po 8 stycznia 2020 r. do...

e-recepta - Dentonet.pl
NRL rozmawia z ministrem zdrowia o stosowaniu e-recept Lekarz

Z początkiem 2020 r. wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów obejmie obowiązek wystawiania e-recept, a zarówno System Informacji Medycznej, jak i całe prawne otoczenie procesu cyfryzacji dokumentacji medycznej nie są do tego przygotowane – twierdzi Na...

recepta - Dentonet.pl
Recepty będą ważne nawet przez rok? Jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie recept – najważniejsza zmiana ma polegać na wydłużeniu terminu realizacji recept nawet do 365 dni. Projekt stanowi zmianę rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w spraw...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres