Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Brak komentarzy | Publikacja:
Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Maciej Hamankiewicz (prezes NRL) przedstawił Mateuszowi Szczurkowi (ministrowi finansów) pismo, w którym prosi o wyjaśnienie kilku wątpliwości. O jakie sytuacje chodzi?

Jak wiemy – na początku br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów (z dnia 4 listopada 2014 r.), które określa kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej (Dz.U. 2014 r., poz. 1544). Rozporządzenie to reguluje obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej pomocy obrotu uzyskanego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nakłada ono również na lekarzy obowiązek rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych (niezależnie od wysokości osiąganych obrotów).
Maciej Hamankiewicz w piśmie do Mateusza Szczurka zauważył, że lekarze jako grupa zawodowa podejmują działania, które prowadzą do należytego wypełnienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednak stosowanie się do w/w rozporządzenia w praktyce lekarskiej i lekarsko-dentystycznej rodzi szereg wątpliwości. Dlatego Maciej Hamankiewicz prosi o ich wyjaśnienie.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy zarejestrowali praktyki lekarskie, występują w obrocie jako przedsiębiorcy. A zatem mają wobec nich zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. odnośnie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Wielu lekarzy i lekarzy dentystów w ramach prowadzonej przez siebie placówki medycznej, udziela porad, które sprowadzają się do wystawienia recepty dla najbliższych członków rodziny. Z tego tytułu nie pobierają oni żadnych opłat. Co więcej – są oni uprawnieni także do wystawienia recept dla siebie, na cele prywatne.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nakazuje lekarzom w takich sytuacjach prowadzenie uproszczonej dokumentacji medycznej, nawet jeśli lekarz nie prowadzi praktyki lekarskiej. A zatem dokumentacja tym bardziej musi powstać, jeśli recepta zostanie wystawiona w ramach prowadzonej praktyki. Dokumentacja taka dotyczy recept wystawianych przez lekarza dla siebie, jego małżonka, zstępnych lub wstępnych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Lekarze są uprawnieni do zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych. Z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich wynika uprawnienie do oznaczania recept wystawionych dla siebie i wskazanego kręgu rodziny jako recepty pro auctore i pro familiae.

W związku z tym Maciej Hamankiewicz poprosił o wyjaśnienie, czy tego rodzaju bezpłatna porada i wystawienie recepty dla siebie bądź dla członka rodziny lekarza pociąga za sobą obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej tego typu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto rodzi się pytanie, czy tego typu usługa medyczna dla siebie i członków najbliższej rodziny z punktu widzenia prawa podatkowego, powinna być zakwalifikowana jako mieszcząca się w prowadzonej działalności gospodarczej lekarza. Czy nie można przyjąć, że tego typu porady lekarskie nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej i w związku z tym nie wymagają rejestracji dla celów podatkowych?

Niektórzy lekarze świadczą też bezpłatne usługi zdrowotne pacjentom, które nie należą do kręgu osób uprawnionych do uzyskania recepty pro familia. Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje np. na dobry obyczaj leczenia innych lekarzy bez pobierania za to opłaty, podobnie może być z leczeniem członków dalszej rodziny. Czy tego typu usługa medyczna również powinna być uwzględniona na kasie fiskalnej, a jeśli tak, to w jaki sposób? Z wynagrodzeniem zerowym czy stawką wynagrodzenia wynikającą dla tego rodzaju usługi z cennika.

Maciej Hamankiewicz poprosił również o sprecyzowanie, czy lekarze, którzy mają zarejestrowane jednocześnie dwie praktyki:
1. praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (która ze swej natury nie udziela świadczeń dla osób fizycznych, ale dla innych podmiotów leczniczych)
2. praktykę w miejscu wezwania (która ze swej natury udziela świadczeń osobom fizycznym)
są zobowiązani posiadać kasę fiskalną, jeśli praktyka w miejscu wezwania jest w rzeczywistości „zawieszona” (ustawa o działalności leczniczej nie zna pojęcia zawieszenia działania praktyki). Czy wówczas jedynie jako potencjalni usługodawcy dla osób fizycznych lekarze ci mają obowiązek zaopatrzyć się w kasy fiskalne?

Źródło: nil.org.pl

BZ
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Coraz bliżej obowiązkowych kas fiskalnych on-line Lekarz

Od 1 lipca 2021 r. lekarze dentyści będą musieli obowiązkowo rejestrować sprzedaż usług przy pomocy kas fiskalnych on-line. Kasy fiskalne on-line automatycznie przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Adminis...

dentobus - Dentonet.pl
Dentobusy ciągle budzą wątpliwości - interpelacja Iwony Michałek Lekarz

Do ministra zdrowia trafiła kolejna interpelacja poselska w sprawie funkcjonowania dentobusów. Przygotowała ją posłanka Iwona Michałek.Jak podkreślono w interpelacji, program funkcjonowania dentobusów miał spowodować zwiększenie dostępu do świadczeń ...

zniesienie obostrzeń - Dentonet.pl
Zniesiono kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa Asysta

W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie trzeba zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że można zachować dwa metry odstępu od innych. Maseczki b...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Będzie więcej czasu na wymianę kas fiskalnych w gabinetach Lekarz

Ministerstwo finansów pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dla pierwszej grupy podatni...

Czyszczenie języka - Dentonet.pl
Owrzodzenia języka związane z zakażeniem SARS-CoV-2? Lekarz

Jak wynika z przeprowadzonych w ostatnim czasie badań, u części pacjentów, u których wystąpiły łagodne objawy ze strony górnych dróg oddechowych bądź nie wystąpiły one w ogóle, w ciągu kilku dni od zakażenia SARS-CoV-2 rozwinęło się owrzodzenie język...

seniorzy - Dentonet.pl
Niedożywienie wśród seniorów związane ze zdrowiem jamy ustnej Lekarz

Według danych European Nutrition for Health Alliance, niedożywionych jest ponad 30% osób po 65. roku życia. Problem występuje zarówno wśród starszych ludzi mieszkających w domu, jak i przebywających w szpitalach oraz domach opieki. Wśród najczęstszyc...

cyfryzacja
Korekty w cyfryzacji są niezbędne. Lekarze nie mają wątpliwości Lekarz

Wciąż nie wiadomo, jakie wymogi mają postawić dostawcom rozwiązań dla elektronicznej dokumentacji medycznej właściciele placówek medycznych. Temat udostępniania dokumentacji medycznej w formie cyfrowej wciąż nie jest szczegółowo omówiony. Co z realiz...

lekcja szczotkowania 1
Rozwiejmy wątpliwości. Pasta dla dzieci z fluorem czy bez?

- Światowa Federacja Dentystyczna wydała zalecenia, których konkluzją jest to, że wszystkie dzieci na całym świecie powinny czerpać z korzyści, jakie daje pasta z fluorem - mówi prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, prezydent Polskiego...

Separator
Szereg wątpliwości na temat separatorów amalgamatu Lekarz

Zgodnie z unijnym prawem, od 1 stycznia 2019 roku każdy gabinet stomatologiczny w Unii Europejskiej ma obowiązek stosowania separatorów amalgamatu. Dotyczy to tych placówek, gdzie stosowany jest amalgamat lub gdzie obsługiwani są pacjenci, z których ...

bakterie z jamy ustnej - Dentonet.pl
Bakterie z jamy ustnej związane z występowaniem zatorów? Lekarz

Do bardzo ciekawych wniosków doszli badacze z Uniwersytetu Tampere w Finlandii. Twierdzą oni, że bakterie z rodziny Streptococcus viridans bytujące w jamie ustnej są związane z występowaniem zatorów.Streptococcus viridans to rodzina paciorkowców ziel...

e-skierowanie - Dentonet.pl
E-skierowania? Są wątpliwości dotyczące ich wprowadzenia Lekarz

Ministerstwo Zdrowia informuje, że wciąż zdarzają się przypadki, że skierowania w formie elektronicznej nie są respektowane przez świadczeniodawców. Po otrzymanych zgłoszeniach dotyczących odmowy przyjęcia takich skierowań, resort przygotował komunik...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji