Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Maciej Hamankiewicz (prezes NRL) przedstawił Mateuszowi Szczurkowi (ministrowi finansów) pismo, w którym prosi o wyjaśnienie kilku wątpliwości. O jakie sytuacje chodzi?

Jak wiemy – na początku br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów (z dnia 4 listopada 2014 r.), które określa kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej (Dz.U. 2014 r., poz. 1544). Rozporządzenie to reguluje obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej pomocy obrotu uzyskanego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nakłada ono również na lekarzy obowiązek rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych (niezależnie od wysokości osiąganych obrotów).
Maciej Hamankiewicz w piśmie do Mateusza Szczurka zauważył, że lekarze jako grupa zawodowa podejmują działania, które prowadzą do należytego wypełnienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednak stosowanie się do w/w rozporządzenia w praktyce lekarskiej i lekarsko-dentystycznej rodzi szereg wątpliwości. Dlatego Maciej Hamankiewicz prosi o ich wyjaśnienie.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy zarejestrowali praktyki lekarskie, występują w obrocie jako przedsiębiorcy. A zatem mają wobec nich zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. odnośnie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Wielu lekarzy i lekarzy dentystów w ramach prowadzonej przez siebie placówki medycznej, udziela porad, które sprowadzają się do wystawienia recepty dla najbliższych członków rodziny. Z tego tytułu nie pobierają oni żadnych opłat. Co więcej – są oni uprawnieni także do wystawienia recept dla siebie, na cele prywatne.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nakazuje lekarzom w takich sytuacjach prowadzenie uproszczonej dokumentacji medycznej, nawet jeśli lekarz nie prowadzi praktyki lekarskiej. A zatem dokumentacja tym bardziej musi powstać, jeśli recepta zostanie wystawiona w ramach prowadzonej praktyki. Dokumentacja taka dotyczy recept wystawianych przez lekarza dla siebie, jego małżonka, zstępnych lub wstępnych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Lekarze są uprawnieni do zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych. Z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich wynika uprawnienie do oznaczania recept wystawionych dla siebie i wskazanego kręgu rodziny jako recepty pro auctore i pro familiae.

W związku z tym Maciej Hamankiewicz poprosił o wyjaśnienie, czy tego rodzaju bezpłatna porada i wystawienie recepty dla siebie bądź dla członka rodziny lekarza pociąga za sobą obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej tego typu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto rodzi się pytanie, czy tego typu usługa medyczna dla siebie i członków najbliższej rodziny z punktu widzenia prawa podatkowego, powinna być zakwalifikowana jako mieszcząca się w prowadzonej działalności gospodarczej lekarza. Czy nie można przyjąć, że tego typu porady lekarskie nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej i w związku z tym nie wymagają rejestracji dla celów podatkowych?

Niektórzy lekarze świadczą też bezpłatne usługi zdrowotne pacjentom, które nie należą do kręgu osób uprawnionych do uzyskania recepty pro familia. Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje np. na dobry obyczaj leczenia innych lekarzy bez pobierania za to opłaty, podobnie może być z leczeniem członków dalszej rodziny. Czy tego typu usługa medyczna również powinna być uwzględniona na kasie fiskalnej, a jeśli tak, to w jaki sposób? Z wynagrodzeniem zerowym czy stawką wynagrodzenia wynikającą dla tego rodzaju usługi z cennika.

Maciej Hamankiewicz poprosił również o sprecyzowanie, czy lekarze, którzy mają zarejestrowane jednocześnie dwie praktyki:
1. praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (która ze swej natury nie udziela świadczeń dla osób fizycznych, ale dla innych podmiotów leczniczych)
2. praktykę w miejscu wezwania (która ze swej natury udziela świadczeń osobom fizycznym)
są zobowiązani posiadać kasę fiskalną, jeśli praktyka w miejscu wezwania jest w rzeczywistości „zawieszona” (ustawa o działalności leczniczej nie zna pojęcia zawieszenia działania praktyki). Czy wówczas jedynie jako potencjalni usługodawcy dla osób fizycznych lekarze ci mają obowiązek zaopatrzyć się w kasy fiskalne?

Źródło: nil.org.pl

BZ
 POWIĄZANE ARTYKUŁY

recepta - Dentonet.pl
Recepty będą ważne nawet przez rok? Jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie recept – najważniejsza zmiana ma polegać na wydłużeniu terminu realizacji recept nawet do 365 dni. Projekt stanowi zmianę rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w spraw...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne on-line w gabinetach – co z odliczeniem wydatków? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska postuluje, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku całych wydatków związanych z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej on-line.Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musiały...

recepta - Dentonet.pl
NRL: recepty pro auctore i pro familiae nadal w wersji papierowej Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przypomina, że nawet po wejściu w życie przepisów o obowiązkowej e-recepcie, lekarze i lekarze dentyści będą mogli nadal wystawiać recepty pro auctore i pro familiae w wersji papierowej.Jak poinformowano w komunikacie, przedmio...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Czy na paragonie od dentysty może znaleźć się nazwa usługi? Lekarz

Samorząd lekarski przedstawił swoje uwagi dotyczące projektu ministerstwa finansów w sprawie kas rejestrujących. Wątpliwości NRL budzi m.in. planowany obowiązek umieszczania na paragonie dokładnej nazwy udzielonego świadczenia.W przygotowanym przez r...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasa fiskalna w gabinecie stomatologicznym bez względu na obroty? Lekarz

NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W projekcie nakazuje się bowiem lekarzom i lekarzom dentystom ewidencjonowanie obrotów za ...

recepta - Dentonet.pl
Kolejne problemy z wystawianiem recept, NRL apeluje do ministra Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o pilną analizę przepisów dotyczących wystawiania recept. Nowe przepisy wprowadziły poważne rozbieżności interpretacyjne, w wyniku których wielu pacjentów nie otrzymuje w aptece potr...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres