Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Wątpliwości związane z korzystaniem z kas fiskalnych

Maciej Hamankiewicz (prezes NRL) przedstawił Mateuszowi Szczurkowi (ministrowi finansów) pismo, w którym prosi o wyjaśnienie kilku wątpliwości. O jakie sytuacje chodzi?

Jak wiemy – na początku br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów (z dnia 4 listopada 2014 r.), które określa kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej (Dz.U. 2014 r., poz. 1544). Rozporządzenie to reguluje obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej pomocy obrotu uzyskanego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nakłada ono również na lekarzy obowiązek rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych (niezależnie od wysokości osiąganych obrotów).
Maciej Hamankiewicz w piśmie do Mateusza Szczurka zauważył, że lekarze jako grupa zawodowa podejmują działania, które prowadzą do należytego wypełnienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednak stosowanie się do w/w rozporządzenia w praktyce lekarskiej i lekarsko-dentystycznej rodzi szereg wątpliwości. Dlatego Maciej Hamankiewicz prosi o ich wyjaśnienie.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy zarejestrowali praktyki lekarskie, występują w obrocie jako przedsiębiorcy. A zatem mają wobec nich zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. odnośnie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Wielu lekarzy i lekarzy dentystów w ramach prowadzonej przez siebie placówki medycznej, udziela porad, które sprowadzają się do wystawienia recepty dla najbliższych członków rodziny. Z tego tytułu nie pobierają oni żadnych opłat. Co więcej – są oni uprawnieni także do wystawienia recept dla siebie, na cele prywatne.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nakazuje lekarzom w takich sytuacjach prowadzenie uproszczonej dokumentacji medycznej, nawet jeśli lekarz nie prowadzi praktyki lekarskiej. A zatem dokumentacja tym bardziej musi powstać, jeśli recepta zostanie wystawiona w ramach prowadzonej praktyki. Dokumentacja taka dotyczy recept wystawianych przez lekarza dla siebie, jego małżonka, zstępnych lub wstępnych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Lekarze są uprawnieni do zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych. Z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich wynika uprawnienie do oznaczania recept wystawionych dla siebie i wskazanego kręgu rodziny jako recepty pro auctore i pro familiae.

W związku z tym Maciej Hamankiewicz poprosił o wyjaśnienie, czy tego rodzaju bezpłatna porada i wystawienie recepty dla siebie bądź dla członka rodziny lekarza pociąga za sobą obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej tego typu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto rodzi się pytanie, czy tego typu usługa medyczna dla siebie i członków najbliższej rodziny z punktu widzenia prawa podatkowego, powinna być zakwalifikowana jako mieszcząca się w prowadzonej działalności gospodarczej lekarza. Czy nie można przyjąć, że tego typu porady lekarskie nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej i w związku z tym nie wymagają rejestracji dla celów podatkowych?

Niektórzy lekarze świadczą też bezpłatne usługi zdrowotne pacjentom, które nie należą do kręgu osób uprawnionych do uzyskania recepty pro familia. Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje np. na dobry obyczaj leczenia innych lekarzy bez pobierania za to opłaty, podobnie może być z leczeniem członków dalszej rodziny. Czy tego typu usługa medyczna również powinna być uwzględniona na kasie fiskalnej, a jeśli tak, to w jaki sposób? Z wynagrodzeniem zerowym czy stawką wynagrodzenia wynikającą dla tego rodzaju usługi z cennika.

Maciej Hamankiewicz poprosił również o sprecyzowanie, czy lekarze, którzy mają zarejestrowane jednocześnie dwie praktyki:
1. praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (która ze swej natury nie udziela świadczeń dla osób fizycznych, ale dla innych podmiotów leczniczych)
2. praktykę w miejscu wezwania (która ze swej natury udziela świadczeń osobom fizycznym)
są zobowiązani posiadać kasę fiskalną, jeśli praktyka w miejscu wezwania jest w rzeczywistości „zawieszona” (ustawa o działalności leczniczej nie zna pojęcia zawieszenia działania praktyki). Czy wówczas jedynie jako potencjalni usługodawcy dla osób fizycznych lekarze ci mają obowiązek zaopatrzyć się w kasy fiskalne?

Źródło: nil.org.pl

BZ
 POWIĄZANE ARTYKUŁY

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kolejne zmiany przepisów o kasach fiskalnych w gabinetach Lekarz

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych w gabinetach dentystycznych. Stomatolodzy muszą zainstalować urządzenie przed dniem rozpoczęcia sprzedaży usług medycznych, bez jakiegokolwiek okresu przejściowego. Przypomina o tym ...

medications-257333_960_720.jpg
Udział w reklamach nie dla lekarzy i stomatologów Lekarz

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Grzegorz Wrona wystosował specjalny komunikat w sprawie lekarzy oraz lekarzy stomatologów biorących udział w reklamach. Przypomniano w nim, że t......

ROZWIŃ WIĘCEJ
1024px-Kind_beim_arzt.JPEG
Wracają książeczki zdrowia dziecka Lekarz

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór książeczki zdrowia dziecka. Jest ona elementem dokumentacji medycznej, która ma umożliwić szybkie znalezienie informacji istotnych dla zdrowia ......

paragony_434x248.jpg
Cenny paragon od dentysty Lekarz

Przynajmniej do marca dentyści prowadzący prywatną praktykę mogą spodziewać się większego zainteresowania pacjentów paragonami fiskalnymi. A to za sprawą tzw. loterii paragonowej. A ponieważ w ......

shutterstock_83676007.jpg
Dentysta i lekarz muszą odpracować koszt rezydentury? Lekarz

To nie pieniądze decydują o wyjeździe dentystów i lekarzy z Polski, uważa prezes NRL Maciej Hamankiewicz i protestuje przeciwko pomysłom Krystyny Kozłowskiej Rzecznika Praw Pacjentów. ......

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres