Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Ustalanie średniej ocen ze studiów przy kierowaniu do odbycia stażu podyplomowego

Brak komentarzy | Publikacja:
Ustalanie średniej ocen ze studiów przy kierowaniu do odbycia stażu podyplomowego

Ustalanie średniej ocen ze studiów przy kierowaniu do odbycia stażu podyplomowego

NRL podjęła stanowisko w sprawie ustalania średniej ocen ze studiów przy kierowaniu do odbycia stażu podyplomowego (w dniu 10 kwietnia 2015 r.).

Naczelna Rada Lekarska wzięła pod uwagę, że:
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (z 2012 r.) w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty okręgowa rada lekarska kierując kandydatów do odbycia stażu uwzględnia w pierwszej kolejności osoby, które ukończyły studia z najwyższą średnią ocen;
2. Uczelnie medyczne obliczają średnią ocen ze studiów niejednolicie;
3. Interwencje Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Ministra Zdrowia w związku z powyższym nie odniosły oczekiwanego rezultatu;
4. Naczelna Rada Lekarska uznała za niezbędne, by podjąć działania, które zapewniłyby równe traktowanie lekarzy i lekarzy dentystów odnośnie dostępu do wykonywania zawodu.

W związku z powyższym Naczelna Rada Lekarska zajęła stanowisko, że w procesie kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania stażu podyplomowego powinna zostać uwzględniona średnia arytmetyczna ze wszystkich terminów egzaminów na studiach wskazana na zaświadczeniu przedstawionym przez kandydata, która w sposób obiektywny obrazuje wyniki osiągane w czasie nauki.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty kierując kandydatów do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w pierwszej kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną. Przepis ten oznacza, że osoby, które mają najwyższą średnią – mają z tego tytułu pierwszeństwo do wyboru podmiotu szkolącego, a osoby z niższą średnią – niejednokrotnie otrzymują skierowania do placówek medycznych znacznie odległych od miejsca zamieszkania.

A zatem – wprowadzenie jednolitej metodologii obliczania średniej ocen ze studiów ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwoli na sprawiedliwy podział miejsc szkoleniowych.

Z uwagi na to, że uczelnie medyczne obliczają w sposób niejednolity średnią ocen ze studiów wykazywaną na dyplomie, skutkuje tym, że osiągane przez absolwentów wyniki na poszczególnych uczelniach nie są porównywalne. A zatem – prowadzi to do niesprawiedliwych decyzji odnośnie wyznaczania miejsc do odbywania stażu i traktowanie absolwentów w nierówny sposób odnośnie dostępu do wykonywania zawodu.

Zgodnie ze stanowiskiem NRL – takim wyznacznikiem, który byłby w tej kwestii miarodajny, będzie zaświadczenie o średniej arytmetycznej ze wszystkich terminów egzaminów złożonych na studiach, które wydawane jest przez uczelnie medyczne (na wniosek zainteresowanego absolwenta).

BZ

nil.org


POWIĄZANE ARTYKUŁY

UMLUB dyplomatorium - Dentonet.pl
Absolwenci studiów stomatologicznych z Lublina odebrali dyplomy Lekarz

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych, higieny stomatologicznej oraz elektroradiologii I i II stopnia.W uroczystym dyplomato...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Ranking studiów stomatologicznych w Polsce - Białystok najlepszy Lekarz

Stomatologia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zwyciężyła w rankingu uczelni stomatologicznych Larania Dentistry, przygotowanym w oparciu o kryteria najistotniejsze z punktu widzenia studentów. Drugie miejsce zajęła stomatologia na Warszawskim...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dyplomatorium wydzialu lekarsko dentystycznego
WUM: absolwenci stomatologii z dyplomami ukończenia studiów Lekarz

27 listopada w auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas uroczystości dyplom...

wirtualne zakończenie studiów - Dentonet.pl
USA: wirtualne zakończenie stacjonarnych studiów dentystycznych Lekarz

Aby zachować fizyczny dystans w związku z pandemią COVID-19, wiele uczelni stomatologicznych w Ameryce Północnej zrezygnowało w tym roku z tradycyjnych ceremonii zakończenia studiów na rzecz tych organizowanych online. Były one transmitowane na żywo ...

edukacja higienistka
W Gdańsku budują ośrodek kształcenia podyplomowego Lekarz

Prace budowlane mają zakończyć się w 2022 roku. - W 2023 będziemy mieli wiele pracy z wypełnieniem tej formy treścią, tak aby rzeczywiście, w wieloraki sposób służyła ona obecnym i następnym pokoleniom lekarzy w szeroko pojętej edukacji podyplomowej....

laseroterapia
Wrocław: Europejski Program Studiów Podyplomowych z laseroterapii Lekarz

W 2020 r. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dołączy do grona 5 europejskich uczelni, które realizują Europejski Program Studiów Podyplomowych „Master“ z laseroterapii w stomatologii – EMDOLA.Jest to akademicki program nauczania laseroterapii w stomat...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Jakie wynagrodzenie dla dentystów na stażu podyplomowym? Lekarz

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, od 1 lipca 2020 r. lekarz i lekarz dentysta na stażu podyplomowym będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2900 zł brutto. NIL domaga się podwyższenia tej kwoty. Zgodnie z projektem rozporządzenia...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Podział stażu podyplomowego dentystów? NRL przeciwko Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyliło się do opinii komisji stomatologicznej NRL-u o konieczności pozostawienia stażu podyplomowego lekarzy dentystów w formie niepodzielonej. Podział stażu dentystów zaproponował pod koniec ubiegłego roku ze...

WUM dyplomatorium - Dentonet.pl
WUM: technicy i higienistki z dyplomami ukończenia studiów Asysta

16 września 2019 r. w obecności rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia wręczono dyplomy absolwentom studiów I stopnia kierunków techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Gospoda...

dyplomatorium Wrocław - Dentonet.pl
Wrocław: absolwenci studiów stomatologicznych z dyplomami Lekarz

30 września w sali audytoryjnej Wydziału Farmaceutycznego odbyło się uroczyste dyplomatorium tegorocznych absolwentów studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kolejni ukończą je już pod egidą Wydziału Lekars...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji