Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

‚Umedycznienie’ stomatologii

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
‚Umedycznienie’ stomatologii

‚Umedycznienie’ stomatologii

W Europie i na świecie coraz częściej podkreśla się związek pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka oraz wskazuje, że kształcenie lekarsko-dentystyczne powinno zostać w większym niż dotychczas stopniu umedycznione.

Dostrzeżono, jak ważną rolę w opiece zdrowotnej odgrywa lekarz dentysta.

Światowe i europejskie organizacje stomatologiczne od dawna zwracają na te zagadnienia uwagę władz państwowych odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia.

W roku 2007 udało się – głównie za sprawą starań międzynarodowego środowiska stomatologicznego poprzez Światową Federację Dentystyczną (FDI) – doprowadzić do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne WHO rezolucji nakłaniającej państwa członkowskie WHO, aby zdrowie jamy ustnej było włączone do ogólnej polityki zapobiegania i leczenia chorób.

Bieżące działania FDI koncentrują się na wpisaniu schorzeń jamy ustnej w zintegrowaną walkę z chorobami niezakaźnymi.

Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) w przyjętych rezolucjach podkreśla, że problemy przestrzeni szczękowo-twarzowej są ściśle powiązane z ogólnym zdrowiem i dobrostanem człowieka i mają istotne znaczenie dla jakości życia Europejczyków. CED postuluje, aby kształcenie lekarzy dentystów ukierunkować bardziej medycznie.

Opracowano szczegółową propozycję zmian w zakresie minimalnych wymogów kształcenia lekarsko- dentystycznego, określonych w unijnej dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – prace nad nowelizacją tej dyrektywy są obecnie w pełnym toku.

Podczas wiosennej Sesji Plenarnej Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI, ERO-FDI, prezes dr Gerhard Seeberger podkreślił, że pomysł rozdzielania stomatologii i medycyny był historycznym błędem. Stwierdzenie to wskazane było później w relacjach z posiedzenia jako motto Sesji Plenarnej.

Na zebraniu ERO koledzy z Niemiec podali, iż oczekują już na realizację nowych regulacji prawnych przewidujących bardziej medyczny program studiów.

Jak wiadomo, w Polsce omawiana kwestia nie jest niczym nowym. Program studiów stomatologicznych tradycyjnie uwzględniał w dużym stopniu przedmioty ogólnomedyczne.

Co ciekawe, podczas negocjacji przedakcesyjnych eksperci doradzający Komisji Europejskiej jako główną przyczynę rzekomej niezgodności polskich studiów stomatologicznych z wymogami prawa unijnego wskazywali właśnie nadmierne, ich zdaniem, umedycznienie programu.

Szkoda, że wtedy – choć przecież było to tak niedawno – nie zauważono słuszności polskich założeń i nie przyjęto naszych argumentów.

 

Anna Lella

Autorka jest wiceprezesem NRL, sekretarzem generalnym ERO-FDI.

źródło: Gazeta Lekarska 2012-07/08


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Paweł Niewada - Dentonet.pl
Wskazania do szynoterapii w stomatologii Lekarz

Dr n. med. Paweł Niewada opowiada w rozmowie z Dentonetem o zastosowaniu szynoterapii w leczeniu stomatologicznym oraz o stosowanej we własnej praktyce szynie MAGO. ...

żuchwa 3D - Dentonet.pl
Druk 3D nieoceniony w medycynie, w tym w stomatologii Lekarz

Technologia druku 3D pozwoliła w wielu przypadkach na utrzymanie łańcucha dostaw w dobie ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa. Dzięki drukarkom 3D udało się m.in. zaopatrzyć personel medyczny w niezbędny sprzęt. Chociaż zainteresowanie tec...

fosforany wapnia - Dentonet.pl
WUM: fosforany wapnia przyszłością stomatologii? Lekarz

Dr hab. Joanna Kolmas z Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Badaczka pracuje nad syntezą nowych krystalicznych fosforanów wap...

ROZWIŃ WIĘCEJ
pieniądze na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ przeznaczył dodatkowe 39 mln zł dla publicznej stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć dodatkowe 39 mln zł na stomatologię w związku z epidemią COVID-19. Środki te mają pokryć zwiększoną wycenę niektórych świadczeń stomatologicznych oraz zakup niezbędnych środków ochrony przez lekarzy dentys...

RTG zębów - Dentonet.pl
RTG w stomatologii w czasach COVID-19 – wytyczne PTS-u Lekarz

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przygotował zalecenia dotyczące wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich w trakcie pandemii COVID-19. Jak czytamy w zaleceniach, pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres