Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Uczelnie medyczne w czerwonych strefach – co z nauką?

Brak komentarzy | Publikacja:
Uczelnie medyczne w czerwonych strefach – co z nauką?

Uczelnie medyczne w czerwonych strefach – co z nauką?

Zgodnie z ostatnią decyzją rządu, zdecydowana większość miast wojewódzkich znalazła się w czerwonych strefach. Rodzi to obowiązek prowadzenia przez zlokalizowane w nich uczelnie – również medyczne – nauki zdalnej. Jak sobie z tym radzą uniwersytety medyczne?

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjął decyzję o zawieszeniu zajęć kontaktowych od 19 października do odwołania. Jak czytamy w zarządzeniu, poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość będą odbywać się wykłady i seminaria, zajęcia fakultatywne, lektoraty oraz ćwiczenia, w tym zajęcia kliniczne oraz praktycznej. – Na wniosek kierownika jednostki, za zgodą właściwego dziekana, dopuszcza się możliwość prowadzenia ćwiczeń́ i zajęć praktycznych w formie stacjonarnej (kontaktowej) lub hybrydowej – poinformowano w zarządzeniu.

Gdańsk: zajęcia tradycyjne jedynie na ostatnim roku studiów

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym od 17 października br. w formie tradycyjnej odbywają się jedynie zajęcia na ostatnim roku poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia. – W przypadku pozostałych lat studiów prowadzone będą wyłącznie zajęcia zaplanowane wcześniej w formie zdalnej. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne dla tych roczników zostaną zrealizowane w możliwie najbliższym terminie – poinformowano.

Poznań: zajęcia bezpośrednie dla IV i V roku stomatologii

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zajęcia w formie bezpośredniej są możliwe jedynie dla studentów ostatniego roku poszczególnych kierunków, za wyjątkiem stomatologii – tu dopuszcza się zajęcia w formie kontaktowej dla studentów IV i V roku. W przypadku ćwiczeń kontaktowych kształtujących umiejętności praktyczne, a realizowanych w innych latach kształcenia, decyzję o formie i zakresie ich przeprowadzenia (zdalne lub bezpośrednie) podejmuje dziekan wydziału. – Do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów bezpośrednich w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia. W czasie obowiązywania strefy czerwonej na terenie Poznania kształcenie podyplomowe odbywa się jedynie w formie zdalnej – dodano.

Łódź: zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych

W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi od 17 października zawieszone zostały wszystkie zajęcia stacjonarne realizowane w siedzibie uczelni, z wyłączeniem zajęć praktycznych. – Pierwszeństwo do odbywania zajęć w szpitalach klinicznych przysługuje studentom ostatniego roku studiów. W przypadku studentów lat niższych decyzje co do sposobu przeprowadzania zajęć podejmują kierownicy przedmiotów, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo epidemiczne – poinformowano.

Obieg korespondencji, obsługa interesantów i studentów, a także spotkania i działalność projektowa powinny być realizowane w trybie zdalnym. – W przypadku obiegu korespondencji, której nie przewidziano w elektronicznym obiegu dokumentów, członkowie społeczności Uniwersytetu oraz pozostali interesanci powinni być obsługiwani indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym – dodano.

Dlaczego uczniowie wybierają stomatologię? Rozmawiamy ze studentami Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprac. AF, źródło: WUM, GUMED, UMP, UMED Łódź

Fot. StockSnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
Uczelnie medyczne przeszkolą personel w walce z COVID? Lekarz

Minister edukacji i nauki zaapelował do rektorów uczelni medycznych o prowadzenie z wykorzystaniem Centrów Symulacji Medycznej szkoleń dla personelu dotyczących pomocy chorym na COVID-19. Zaleca też, by centra te udostępniać dla ćwiczeń i krótkich ku...

DentAlliance - Dentonet.pl
DentAlliance: wiodące uczelnie stomatologiczne łączą siły Lekarz

Cztery spośród czołowych uczelni dentystycznych na świecie zawarły sojusz, którego celem jest wymiana doświadczeń, rozwój edukacji stomatologicznej i podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczych. Nowe partnerstwo – o nazwie DentAlliance – łączy presti...

studia - Dentonet.pl
Lista szanghajska: są dwie polskie uczelnie medyczne Lekarz

Na tegorocznej liście szanghajskiej, uwzględniającej 1000 najlepszych uczelni z całego świata, znalazły się dwie polskie uczelnie medyczne: Warszawski Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny. W tegorocznym zestawieniu najlepszych uczelni ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia - Dentonet.pl
Uczelnie: sporo zajęć w nowym roku akademickim – zdalnie Lekarz

Uczelnie przygotowują różne scenariusze tego, jak zorganizować pracę w nowym roku akademickim. Często decydują się na zajęcia w trybie mieszanym: wykłady – online, a ćwiczenia i warsztaty – stacjonarnie. Część uczelni ostateczną decyzję odkłada jedna...

Teleporady medyczne? Tak, ale nie w każdym przypadku Lekarz

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa w ostatnim czasie wiele sygnałów od pacjentów, którzy nie mogą odbyć osobistej wizyty w przychodni ze względu na zagrożenie epidemiczne. Często jedyną proponowaną przez placówki formą konsultacji pozostaje tzw. telep...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji