Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej

Brak komentarzy | Publikacja:
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 18/98/III

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 1998 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152, zm. Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Lekarz lub lekarz stomatolog wykonujący indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może podawać do publicznej wiadomości, na zasadach określonych w uchwale, informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

§ 2.

1. Informacja, o której mowa w § 1, powinna zawierać następujące dane

1/ tytuł zawodowy,

2/ imię i nazwisko,

3/ miejsce, dni i godziny przyjęć.

 

2. Informacja, o której mowa w § 1, może ponadto zawierać następujące dane:

1/ stopień naukowy,

2/ tytuł naukowy,

3/ specjalizacje,

4/ umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,

5/ szczególne uprawnienia,

6/ numer telefonu.

 

3. Dane wymienione w ust. 2 pkt 1-5 powinny być zamieszczone w brzmieniu zgodnym z dokumentem je stwierdzającym.

 

4. Informacja, o której mowa w § 1 może także zawierać dane o szczególnym zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

5. Dane wymienione w ust. 4 powinny mieścić się w zakresie kwalifikacji wymienionych w ust. 2 pkt 3-5 i można je zamieścić po uzyskaniu zgody właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej.§ 3.

1. Lekarz prowadzący praktykę, o której mowa w § 1 może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:

1/ nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i ew. dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki,

 

2/ ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczšcych usług lekarskich,

 

3/ informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich,

 

4/ informację elektroniczną (internet, specjalne telefony informacyjne).

 

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny zawierać w górnej części napis „praktyka lekarska”, „specjalistyczna praktyka lekarska”, „praktyka stomatologiczna” lub „specjalistyczna praktyka stomatologiczna”.

 

3. Dozwolone jest zamieszczenie napisu, wymienione w ust. 2, także w informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

 

4. Tablice ogłoszeniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.

 

5. Okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej.

 

§ 4.

Informacja, o której mowa w § 1 nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

1/ żadnej formy zachęty do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

 

2/ potocznych określeń, obietnic, informacji o metodach i czasie leczenia,

 

3/ określenia cen i sposobu płatności,

 

4/ informacji o jakości sprzętu medycznego.

 

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Lekarze i lekarze stomatolodzy, którzy prowadzą praktykę lekarską w dniu podjęcia uchwały obowiązani są dostosować tablice ogłoszeniowe do wymogów określonych w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 w terminie trzech miesięcy od dnia uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych (specjalistycznych)

praktyk lekarskich.

 

 

SEKRETARZ

Lek. med. Konstanty Radziwiłł

 

PREZES

Dr n. med. Krzysztof T. Madej


POWIĄZANE ARTYKUŁY

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

Marzec Miesią…cem Zdrowia Jamy Ustnej
Jest uchwała PTS-u: marzec Miesiącem Zdrowia Jamy Ustnej Lekarz

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS) podjęło uchwałę ustanawiającą marzec Miesiącem Zdrowia Jamy Ustnej. Autorzy pomysłu mają nadzieję, że ten fakt, na trwałe trafi do świadomości społeczeństwa, lekarzy dentystów oraz lekarzy innych specjalności...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
"Moja praktyka" - porady dla lekarzy od Naczelnej Izby Lekarskiej Lekarz

RODO, dokumentacja elektroniczna, radiologia, procedury sanitarne. To tylko kilka z zagadnień, który muszą być dobrze znane i respektowane przez lekarzy prowadzących praktykę lekarską lub podmioty lecznicze. We wszystkich tych aspektach z pomocą przy...

ROZWIŃ WIĘCEJ
jeshoots com LtNvQHdKkmw unsplash
Ordynacja lekarska będzie uproszczona - jest decyzja rady ministrów Lekarz

24 kwietnia w godzinach popołudniowych zakończyło się posiedzenie rady ministrów, podczas którego przyjęty został przygotowany przez ministra zdrowia projekt ustawy likwidującej możliwość podwójnego karania lekarzy w związku z nieprawidłowościami prz...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

e dokumentacja
Zgłaszajcie ataki hejterskie - apel Naczelnej Rady Lekarskiej Lekarz

- Apeluję, aby każdy przypadek ataku hejterskiego zgłaszany był do organów ścigania, a informacja o tym fakcie przekazywana również do Naczelnej Izby Lekarskiej - pisze w liście do lekarzy prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Jego ...

de an sun o0A00pF8P0 unsplash
Druga fala epidemii – są zalecenia rady ekspertów przy RPP Lekarz

W połowie czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie rady ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. Podczas spotkania dyskutowano o obecnej sytuacji dotyczącej koronawirusa oraz o zagroże...

policja - Dentonet.pl
Wtargnięcie antyszczepionkowców do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej Lekarz

19 lutego do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej wtargnęli „antyszczepionkowcy”, którzy zachowywali się agresywnie wobec sędziów sądu lekarskiego i zniszczyli mienie NIL. Samorząd złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 19 lutego w siedzibie...

świadczenia stomatologiczne dla dzieci - Dentonet.pl
Opieka nad uczniami? "Warto zasięgnąć rady OIL" Lekarz

- Szkoły proponują już wybranym gabinetom teksty porozumień, są też wzory takich porozumień zamieszczone w Internecie. Niektóre z nich zawierają niekorzystne dla lekarzy postanowienia. Warto w każdym przypadku, kiedy pojawia się wątpliwość zasięgnąć ...

lekarze spoza UE - Dentonet.pl
Uchwała NRL zostanie zaskarżona do Sądu Najwyższego? Lekarz

Rzecznik ministerstwa zdrowia zapowiedział, że resort skieruje do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącą sposobu rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza lub lekarza dentysty w zakresie, w jakim...

wybory - Dentonet.pl
Andrzej Cisło nowym wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Lekarz

Lek. dent. Andrzej Cisło został wybrany na stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL. Zastępcą przewodniczącego KS NRL będzie lek. dent. Małgorzata Lindorf, a...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji