Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Tajemnica zawodowa w zawodach asystentki i higienistki stomatologicznej

Publikacja:
Tajemnica zawodowa w zawodach asystentki i higienistki stomatologicznej

Tajemnica zawodowa w zawodach asystentki i higienistki stomatologicznej

Zachowanie tajemnicy zawodowej w zawodach asystentki i higienistki stomatologicznej to jedno z ważniejszych zagadnień etyki zawodowej. Stosowanie się do tej zasady jest nie tylko koniecznością, ale świadczy również o poszanowaniu praw pacjenta oraz jego godności.

Jednak niektóre sytuacje są wyłączone z konieczności zachowania tajemnicy. Wyjątki te są określone w ustawach „O zawodzie lekarza” oraz „O zawodzie pielęgniarki i położnej”.

Artykuł dotyczący tajemnicy zawodowej w zawodach pielęgniarki i położnej brzmi:

1. Pielęgniarka i położna są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
    1) tak stanowią odrębne przepisy;
    2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
    3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
   4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
3. Pielęgniarka i położna, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.
(Art. 17 ustawy „O zawodzie pielęgniarki i położnej”)

Ważne jest ustalenie, co oznacza zwrot „informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu”. W interpretacjach specjalistów przyjęło się uważać, że tajemnica zawodowa dotyczy nie tylko stanu zdrowia pacjenta, ale również jego sytuacji osobistej, rodzinnej, życiowej, a także informacji na temat osób trzecich, których pacjent udzielił podczas rozmowy z lekarzem lub personelem medycznym. Interpretacja ta ma poparcie w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Natomiast tajemnicą zawodową nie są objęte informacje, które zostały uzyskane w kontaktach prywatnych lub towarzyskich.

Zachowywanie tajemnicy zawodowej oznacza, że nie wolno udzielać informacji na temat pacjenta żadnym osobom trzecim (w przypadku asysty sytuacja ta nie dotyczy rozmów z lekarzem dentystą, który leczy danego pacjenta). Szczególnie niepożądaną sytuacją jest rozmowa na temat pacjenta z innymi przedstawicielami personelu medycznego w prywatnych rozmowach. Natomiast obie ustawy („O zawodach lekarza i lekarza dentysty” oraz „O zawodach pielęgniarki i położnej”) określają wyjątki od konieczności zachowania tajemnicy zawodowej. Należą do nich m.in. sytuacje, gdy:
– badanie jest przeprowadzane na żądanie organów i instytucji do tego uprawnionych, np. sąd, organy ścigania;
– zachowanie tajemnicy będzie zagrażało zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób;
– pacjent zgodzi się na ujawnienie tajemnicy;
– ujawnienie tajemnicy jest wymagane ze względu na konieczność poinformowania o stanie pacjenta innych służb medycznych.

Należy zwracać baczną uwagę również na fakt, że śmierć pacjenta nie zdejmuje z personelu medycznego obowiązku zachowywania tajemnicy. Warto również pamiętać, że jednym z najczęstszych błędów popełnianych w związku z tajemnicą zawodową jest telefoniczne ujawnianie informacji na temat zdrowia pacjenta bez uzyskania jego zgody.

Jeśli pacjent zorientuje się, że tajemnica zawodowa została naruszona, może dochodzić swoich praw w sądzie i żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia. Warto jednak nadmienić, że pacjent będzie musiał przedstawić dowody, że doszło do takiej sytuacji i doprowadziła ona do szkody. Za ujawnienie tajemnicy grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Z tego względu, jak również z uwagi na dbałość o jakość wykonywanej pracy, należy pilnować dochowywania tajemnicy lekarskiej.

Treści ustaw:
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: LINK

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej: LINK

Źródło informacji i interpretacji: medsukces.pl

KeL
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

asystentka
Oficjalnie: ustawa ureguluje zawody asystentki i higienistki Asysta

W I kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć ustawę o niektórych zawodach medycznych, która ureguluje m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. Jak czytamy, ...

bermix studio yWYiNNK tOI unsplash
Higienistki i asystentki bardzo potrzebne na rynku pracy Asysta

Minister edukacji narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Najbardziej poszukiwani w skali całego kraju są wykwalifikowani pracownicy techniczni, ale w wielu wo...

asystentka
Co z regulacją zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej? Asysta

Poseł Konrad Frysztak zwrócił się do ministerstwa zdrowia z pytaniem, na jakim etapie jest ustawa regulująca zawody medyczne, w tym asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. W połowie 2021 r. poseł Konra...

ROZWIŃ WIĘCEJ
asystentka
Umiarkowane zapotrzebowanie na asystentki i higienistki na rynku pracy Asysta

W Polsce występuje umiarkowane zapotrzebowanie rynku pracy na asystentki i higienistki stomatologiczne – wynika z obwieszczenia ministerstwa edukacji i nauki. Zawody o kluczowym znaczeniu dla rozwoju państwa to przede wszystkim różnego rodzaju pracow...

asystentka - Dentonet.pl
Ryzyka w pracy higienistki i asystentki a ochrona ubezpieczeniowa Asysta

Pracując bezpośrednio z pacjentem i wykonując czynności medyczne, higienistki i asystentki stomatologiczne są narażone na wiele zagrożeń – ryzyko błędu popełnionego podczas zabiegu i związane z nim roszczenia finansowe ze strony pacjenta, zniszczenie...

work life balance
Work-life balance w pracy higienistki stomatologicznej Asysta

Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego? Co robić po pracy, aby od niej skutecznie odpocząć? I dlaczego jest to ważne w rozwoju zawodowym i pracy na najwyższym poziomie?O tym rozmawiają higienistki stomatologiczne w piątej, ostatniej już odsłonie "S...

ile zarabia asysta
Ile zarabiają asystentki i higienistki stomatologiczne w Polsce? Asysta

Według najnowszego badania firmy Sedlak&Sedlak z lutego 2019 r. mediana wynagrodzeń asystentek stomatologicznych w Polsce wynosi 2680 zł brutto, zaś higienistek stomatologicznych – 2830 zł brutto. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń to największe ...

Artykul grafika
Targi IDS 2021: unit dla higienistki stomatologicznej Asysta

Kontynuujemy przegląd nowości i najciekawszych wydarzeń tegorocznych targów IDS w Kolonii. TUTAJ zaprezentowaliśmy ofertę kilku polskich producentów. Rodzimych akcentów było jednak na targach więcej. Polscy eksperci i przedstawiciele na stoiskach duż...

Martyna Zawadka
Powtórne endo okiem asystentki stomatologicznej Asysta

Jakie trudności - z punktu widzenia asystentki stomatologicznej - możemy napotkać podczas powtórnego leczenia endodontycznego? Jakie preparaty przygotować do usuwania gutaperki i czym się one charakteryzują? Jakie sprzęty i rozwiązania stosujemy do u...

dr Bartłomiej Górski - Dentonet.pl
Recesje dziąsłowe z perspektywy higienistki stomatologicznej Asysta

– Świadomość i wiedza higienistek w zakresie recesji dziąsłowych pozwalają im na samodzielne kontrolowanie stanu takiego pacjenta, utrzymywanie kontroli płytki nazębnej, a w przypadku potrzebnej konsultacji lekarza stomatologa lub periodontologa – na...

asystentka
USA: asystentki i higienistki stomatologiczne pilnie poszukiwane Asysta

W Stanach Zjednoczonych zmagających się obecnie z najpoważniejszą od początku tego roku falą pandemii COVID-19 (nawet 190 000 nowych przypadków dziennie pod koniec sierpnia) dodatkowym problemem w pracy lekarzy dentystów są kłopoty z pozyskaniem śred...