Dentonet
E-mail
Zajęcia na uczelniach wyższych zawieszone do 10 kwietnia

Zajęcia na uczelniach wyższych zawieszone do 10 kwietnia

Szef resortu nauki Jarosław Gowin podpisał w poniedziałek rozporządzenie, które zawiesza kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW do 10 kwietnia. Dokument reguluje też funkcjonowanie uczelni w tym czasie. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

0 Komentarze |