Dentonet
E-mail
Zgryz w poszczególnych okresach rozwoju

Zgryz w poszczególnych okresach rozwoju

Ruchy żuchwy umożliwia układ mięśniowo-stawowy, który ma zasadniczy wpływ na kształtowanie szczęk, łuków zębowych i zgryzu, a przez to na budowę twarzy. Prawidłowa budowa i czynność n…

0 Komentarze |
Aparat  ortodontyczny na miarę

Aparat ortodontyczny na miarę

Osobom poddającym się korekcji uzębienia, a jednocześnie niezadowolonym ze swego wyglądu, wyszli naprzeciw konstruktorzy, tworząc aparaty umieszczane po wewnętrznej stronie zębów, tzw. lingw…

0 Komentarze |
Niebezpieczna moda

Niebezpieczna moda

Wśród nastolatków w zachodniej Europie, USA i Azji rośnie popularność kolorowych aparatów ortodontycznych. Moda doprowadziła już do tego, że młodzież masowo zgłasza się do orto…

0 Komentarze |
Odpłatność za aparat ortodontyczny

Odpłatność za aparat ortodontyczny

Pacjent ma prawo do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i…

0 Komentarze |