Dentonet
E-mail
Rzecznik Praw Dziecka o funkcjonowaniu stomatologii dziecięcej

Rzecznik Praw Dziecka o funkcjonowaniu stomatologii dziecięcej

– Po raz kolejny zwracam uwagę, że dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest niewystarczająca i w mojej opinii wymaga dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w tym obszarze. Uważam za konieczne zapewnienie wszystkim małoletnim, niezależnie od możliwości finansowych ich rodzin, kompleksowej opieki stomatologicznej – przekonuje Rzecznik […]

0 Komentarze |
Leczenie stomatologiczne dzieci w Polsce

Leczenie stomatologiczne dzieci w Polsce

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL problem leczenia stomatologicznego dzieci w Polsce był poruszany dość intensywnie. Zwrócono uwagę m.in. na fakt, że liczba program…

0 Komentarze |