Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

Narodowy Fundusz Zdrowia o kontrolach w I kwartale

NFZ poinformował o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli w I kwartale 2022 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. podawania nieprawdziwych danych o wykonanych świadczeniach, nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz udzielania świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji. W I kwartale 2022 r. Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia […]

0 Komentarze |