Dentonet
E-mail
NIL apeluje o lepszą ochronę danych osobowych dentystów

NIL apeluje o lepszą ochronę danych osobowych dentystów

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się z wnioskiem do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie działań, które zabezpieczą przed ujawnieniem dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów podawane przez nich na etapie składania wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Samorząd lekarski otrzymał informację, że do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wpływają […]

0 Komentarze |