Dentonet
E-mail
Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje i cofa zwolnienia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje i cofa zwolnienia

W I półroczu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko dwa razy wyższą niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Spadła natomiast znacznie liczba osób, którym ZUS obniżył świadczenie w wyniku utraty tytułu do ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami, ZUS ma obowiązek prowadzić systematyczną kontrolę zarówno prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do […]

0 Komentarze |