Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Szanowni Państwo!

Publikacja:

Szanowni Państwo!

Niektórzy z nas spotkali się już w swej praktyce z nagłymi stanami wymagającymi natychmiastowej interwencji. My, lekarze takich przykrych sytuacji nie mamy prawa nazwać „nieoczekiwanymi”. Naszym obowiązkiem jest być gotowymi nie tylko na ich zaistnienie, ale odpowiednio na nie zareagować. Zachować zimną krew to za mało. Niezbędna jest fachowa wiedza o tym, jak postępować w sytuacji kryzysowej, oraz podjęcie odpowiedniej decyzji, co do formy i przebiegu udzielanej pacjentowi pomocy.

Ratownictwo nie jest dziedziną stricte stomatologiczną, ale każdy dentysta, którego pacjent znalazł się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia wie aż nadto dobrze, że nie czas wtedy na kartkowanie podręczników, telefon do przyjaciela czy na konsultacje na forum internetowym. Trzeba działać natychmiast i podjąć optymalną decyzję.

Dr Ignacy Baumberg, którego przyjaźń, skromność i odpowiedzialność bardzo sobie cenię, jest lekarzem praktykiem, specjalistą anestezjologiem, który w ciągu wielu lat pracy przygotował m.in. tysiące polskich strażaków do profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy. Jest autorem setek różnych opracowań oraz standardów postępowania w ratownictwie medycznym.

Warto zapoznać się z felietonem jego autorstwa, w którym bezkompromisowo rozprawia się z mitami i błędnymi informacjami na temat różnych aspektów ratownictwa w stomatologii, które czasem bez niezbędnej w tym wypadku refleksji bywają powielane w różnych publikacjach w fachowej, stomatologicznej prasie.

Gdy omawiamy kwestię ratownictwa nie sposób nie pamiętać o jednej z naczelnych zasad etycznych obowiązujących w medycynie – „Primum non nocere”. Nie chodzi przecież o efekt estetyczny naszej pracy (którego swoją drogą nigdy nie należy lekceważyć), stawką nie jest też zadowolenie pacjenta z profesjonalnie i sprawnie przeprowadzonego leczenia, które jest potwierdzeniem naszych umiejętności zawodowych. Gdy w grę wchodzi zdrowie, a zwłaszcza życie pacjenta, nie może być miejsca na wybiórczą wiedzę lub, tym bardziej, na błędy w sztuce lekarskiej.

Refleksyjnej lektury

Tomasz Maria Kercz


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
NIK sprawdzi, jak państwo radzi sobie z pandemią Lekarz

Naczelna Izba Kontroli zapowiedziała, że w 2021 r. zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2. NIK przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii. Sprawdzi także skute...