Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Brak komentarzy | Publikacja:
System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

System EDM to jeden z największych projektów związanych z ochroną zdrowia. Wszystkie jego moduły mają zostać wdrożone do sierpnia 2014 roku.

Projekt jest wprowadzany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), jego najważniejsze moduły to:

Portal internetowy zawierający platformę dostępową i publikacyjną, Internetowe Konto Pacjenta, aplikacje usługodawców, aptek i płatników.

System gromadzenia danych medycznych o zdarzeniach medycznych, wystawianych receptach, skierowaniach i zwolnieniach, a także osobista dokumentacja medyczna.

System wspomagający rozliczanie usług i wspierający refundację leków.

System wykrywania nadużyć.

System administrujący danymi i zabezpieczający prywatność.

Zyski z przejścia z dokumentacji prowadzonej w formie papierowej na elektroniczną są oczywiste. Szybki dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta, zabezpieczenie przed zaginięciem fragmentów dokumentacji papierowej, łatwe i szybkie udostępnianie dokumentacji na zewnątrz, a co za tym idzie, oszczędność czasu i kosztów kopiowania dokumentów oraz miejsca na przechowywanie kolejnych tomów kartotek, łatwość przygotowania analiz danych medycznych, szybki dostęp do historii choroby pacjenta w różnych lokalizacjach, czy oddziałach.

Przede wszystkim wiąże się to ze zmianami w sposobie pracy, które sprowadzają się głównie do korzystania z komputera przy tworzeniu dokumentacji. Lekarze, którzy już zetknęli się z komputerową kartą pacjenta, nie zauważą dużej różnicy po wprowadzeniu EDM. Ci, którzy nie mieli z tym styczności będą musieli poznać obsługę programu i przyzwyczaić się do prowadzenia dokumentacji przy pomocy komputera.

Podstawowym elementem kontroli procesu leczniczego będzie Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz e-Recepta. Pacjent poprzez IKP będzie miał wgląd do całego procesu leczniczego – czyli wykonanych świadczeń medycznych, skierowań, wydanych recept. Dodatkowo, gdy pacjent zauważy, że dane nie są zgodne ze stanem faktycznym będzie mógł to zgłosić.

Wejście w życie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zapowiada się na 1 sierpnia 2014 roku.

Projekt zakłada następujące etapy:

Prowadzenie podwójnej dokumentacji w wersji papierowej oraz w postaci skanu.

Zakończenie wersji papierowej.

Prowadzenie dokumentacji w jednolitym standardzie plików i systemie kodowym.

Połączenie własnego systemu z platformą cyfrową.

 

 

KL


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Arkadiusz Jozwik
"Nie ma ucieczki od elektronicznej dokumentacji" Lekarz

W lipcu wchodzi nowy obowiązek dla świadczeniodawców dotyczący raportowania "zdarzeń medycznych", związany z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej. - To kolejny dowód na to, że nie ma dziś ucieczki od dokumentacji medycznej w formie elektronic...

sharon mccutcheon tn57JI3CewI unsplash
RPP aktualizuje objaśnienia prawne ws. dokumentacji medycznej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował na swojej stronie internetowej aktualizacje objaśnień prawnych dotyczących dokumentacji medycznej, opracowane m.in. na podstawie ostatnich wyroków sądów administracyjnych - informuje Naczelna Rada Lekarska.  Przypo...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji medycznej w dobie pandemii Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta, odpowiadając na pytania zgłoszone do jego biura przypomina, że w dobie pandemii koronawirusa placówki, przychodnie i gabinety nie mogą nie przestrzegać praw pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej. Rzecznik P...

ROZWIŃ WIĘCEJ
BDO - Dentonet.pl
"Rzeczpospolita": są kłopoty z działaniem elektronicznej BDO Lekarz

Jak informuje „Rzeczpospolita” stomatolodzy mają od nowego roku kłopoty z odbiorem odpadów medycznych z gabinetów. Niepoprawnie funkcjonuje bowiem elektroniczna BDO.Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. działać zaczął kolejny moduł bazy danych o produkta...

BDO - Dentonet.pl
NRL apeluje: usprawnić działanie elektronicznej BDO Lekarz

Prezydium NRL zaapelowało do ministra klimatu i środowiska o usprawnienie funkcjonowania bazy BDO, za pośrednictwem której m.in. lekarze i lekarze dentyści są zobowiązani prowadzić ewidencję odpadów oraz przekazywać roczne sprawozdania o odpadach. D...

maksym kaharlytskyi Q9y3LRuuxmg unsplash
Od 4 maja udostępnianie dokumentacji medycznej bez opłat Lekarz

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej mo...

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash
Prawo do dokumentacji medycznej – zmiany w przepisach Lekarz

9 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Na podstawie dotychczasowych p...

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash
Kopia dokumentacji medycznej dla pacjentów – bezpłatna Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał, że zgodnie z przepisami RODO, obowiązującymi od 25 maja, placówki medyczne mają obowiązek udostępniania pierwszej kopii dokumentacji medycznej pacjenta bez pobierania opłat. Przepisy RODO nakładają na administrat...

maksym kaharlytskyi Q9y3LRuuxmg unsplash
Od 4 maja udostępnianie dokumentacji medycznej bez opłat Lekarz

4 maja weszły w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Nowe zasady są efektem zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Ustawa po...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii Lekarz

Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, przepisy pozwalają na udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną – zarówno pacjentom, jak i przedstawicielom ustawowym czy osobom upoważnionym. Osoby, które w czasie pandemii chcą więc uzysk...

maksym kaharlytskyi Q9y3LRuuxmg unsplash
UODO o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej Lekarz

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każde...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji