Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Stypendia, dofinansowania, mentoring – rząd zachęci do studiów medycznych

Publikacja:
Stypendia, dofinansowania, mentoring – rząd zachęci do studiów medycznych

Stypendia, dofinansowania, mentoring – rząd zachęci do studiów medycznych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026”. Nabór wniosków w ramach systemu zachęt zostanie uruchomiony na przełomie stycznia i lutego 2022 r.

System zachęt dla podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026 ma na celu przeciwdziałanie zjawisku niedoboru kadr medycznych. Jest przewidziany do realizacji na lata 2022-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Jak czytamy, osiągnięciu celu mają służyć określone w systemie zachęt formy wsparcia, które są ukierunkowane na zwiększenie zainteresowania studiami na wszystkich kierunkach medycznych oraz podjęciem pracy w zawodzie, w szczególności przez absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

Stypendia, dofinansowania, mentoring

System zachęt mający na celu zwiększenie atrakcyjności studiów medycznych obejmuje m.in. stypendia dla studentów kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i analityki medycznej, dofinansowanie studiów oraz opiekę mentorską nad studentami kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych, analityki medycznej, farmacji i fizjoterapii.

Stypendium przyznawane będzie łącznie dla 2000 osób rozpoczynającym kształcenie w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 w maksymalnej miesięcznej wysokości 3000 zł brutto. Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy w roku akademickim. Stypendia będą wypłacane w trzech pierwszych latach nauki na tych kierunkach.

Dofinansowanie studiów płatnych studentom kierunków pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.

Wsparcie kształcenia w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie na danym kierunku studiów otrzymają studenci studiów I stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Przewiduje się objęcie wsparciem łącznie 4400 studentów. Wsparciem zostaną objęte dwa pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 oraz rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024).

Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Stypendium w kwocie 1500 zł miesięcznie będzie przyznawane studentom studiów I stopnia. Stypendium będzie przyznawane łącznie dla 4000 osób rozpoczynającym kształcenie w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024. Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy w roku akademickim. Stypendia będą przyznawane przez cały cykl kształcenia (3 lata).

Finansowanie opieki mentorskiej nad studentami kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Studenci trzeciego roku studiów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne otrzymają wsparcie mentora w okresie miesiąca praktyk studenckich. Przewiduje się cztery edycje przedsięwzięcia. Pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny zatrudnieni w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są praktyki studenckie, za pełnienie roli mentora otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2850 zł brutto miesięcznie na podstawie umowy zlecenia podpisanej z uczelnią kierującą studentów na praktyki.

Finansowanie opieki mentorskiej nad rozpoczynającymi pracę w zawodzie absolwentami kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

W celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej wprowadzone zostaną działania pilotażowe polegające na zapewnieniu w pierwszej pracy opieki mentora, czyli osoby wprowadzającej w nowe obowiązki. Przewiduje się trzy edycje przedsięwzięcia. Mentoring będzie realizowany przez 9 miesięcy. Pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny za pełnienie roli mentora będą otrzymywali dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1275 zł brutto miesięcznie.

Alicja Baranowska, studentka stomatologii z Wrocławia, w rozmowie z Dentonetem przybliżyła nam działalność Polskiego Związku Studentów Stomatologii. – PTSS to ludzie, którzy chcą robić coś więcej – podkreśla. Zapytaliśmy też o opinię przyszłych lekarzy dentystów na temat pomysłu likwidacji stażu podyplomowego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

asystentka stomatologiczna
Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodach medycznych Asysta

Podczas środowego (29 marca) posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka st...

stypendia
MZ podzieliło dotacje na stypendia dla studentów i doktorantów Lekarz

Ministerstwo zdrowia podzieliło przeznaczone dla uniwersytetów medycznych dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów na 2022 r. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, minister zdrowia ma obowiązek poinformować o wysokości dot...

stomatologia 1
Stomatologia wśród najlepszych studiów na świecie Lekarz

Amerykański portal Study International przygotował zestawienie 10 kierunków studiów, których absolwenci mogą liczyć na łatwe zatrudnienie oraz wysokie pensje. Na drugim miejscu rankingu znalazły się studia stomatologiczne. Ranking najlepszych kierun...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia medyczne 1
Rząd będzie zachęcał do studiowania kierunków medycznych Lekarz

Światło dzienne ujrzał projekt uchwały rady ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026”...

asystentka stomatologiczna
Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd Asysta

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowany przez ministra zdrowia. Ustawa reguluje m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów asystentki oraz higienistki stomatologicznej, a także techników dentystycznych. P...

studia stomatologiczne
UK: stomatologia wśród najlepszych kierunków studiów Lekarz

Z ankiety przeprowadzonej wśród brytyjskich pracodawców przez Forbes Advisor wynika, że w roku bieżącym stomatologia wraz z medycyną jest najwyżej cenionym kierunkiem studiów w Zjednoczonym Królestwie – za wyjątkiem kierunków związanych z najnowszymi...

Fundusz Kredytowania Studiow Medycznych
Rusza Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych Lekarz

Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Ministerstwo zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać ...

funty
Anglia: zrezygnuj ze studiów stomatologicznych za 10 000 £! Lekarz

W roku 2021 rząd brytyjski zwiększył limit miejsc dostępnych dla przyszłych studentów medycyny i stomatologii. To tylko połowicznie dobra wiadomość, bo uczelnie nie mają warunków, aby zapewnić edukację większej liczbie chętnych, przede wszystkim zagw...

studia medyczne
Ministerstwo tworzy system zachęt do studiów medycznych Lekarz

W polskim Krajowym Planie Odbudowy ministerstwo zdrowia – w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych – zaplanowało system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych. Ma on obejmować m.in. stypendia dla o...