Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Stypendia, dofinansowania, mentoring – rząd zachęci do studiów medycznych

Publikacja:
Stypendia, dofinansowania, mentoring – rząd zachęci do studiów medycznych

Stypendia, dofinansowania, mentoring – rząd zachęci do studiów medycznych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026”. Nabór wniosków w ramach systemu zachęt zostanie uruchomiony na przełomie stycznia i lutego 2022 r.

System zachęt dla podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026 ma na celu przeciwdziałanie zjawisku niedoboru kadr medycznych. Jest przewidziany do realizacji na lata 2022-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Jak czytamy, osiągnięciu celu mają służyć określone w systemie zachęt formy wsparcia, które są ukierunkowane na zwiększenie zainteresowania studiami na wszystkich kierunkach medycznych oraz podjęciem pracy w zawodzie, w szczególności przez absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

Stypendia, dofinansowania, mentoring

System zachęt mający na celu zwiększenie atrakcyjności studiów medycznych obejmuje m.in. stypendia dla studentów kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i analityki medycznej, dofinansowanie studiów oraz opiekę mentorską nad studentami kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych, analityki medycznej, farmacji i fizjoterapii.

Stypendium przyznawane będzie łącznie dla 2000 osób rozpoczynającym kształcenie w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 w maksymalnej miesięcznej wysokości 3000 zł brutto. Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy w roku akademickim. Stypendia będą wypłacane w trzech pierwszych latach nauki na tych kierunkach.

Dofinansowanie studiów płatnych studentom kierunków pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.

Wsparcie kształcenia w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie na danym kierunku studiów otrzymają studenci studiów I stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Przewiduje się objęcie wsparciem łącznie 4400 studentów. Wsparciem zostaną objęte dwa pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 oraz rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024).

Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Stypendium w kwocie 1500 zł miesięcznie będzie przyznawane studentom studiów I stopnia. Stypendium będzie przyznawane łącznie dla 4000 osób rozpoczynającym kształcenie w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024. Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy w roku akademickim. Stypendia będą przyznawane przez cały cykl kształcenia (3 lata).

Finansowanie opieki mentorskiej nad studentami kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Studenci trzeciego roku studiów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne otrzymają wsparcie mentora w okresie miesiąca praktyk studenckich. Przewiduje się cztery edycje przedsięwzięcia. Pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny zatrudnieni w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są praktyki studenckie, za pełnienie roli mentora otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2850 zł brutto miesięcznie na podstawie umowy zlecenia podpisanej z uczelnią kierującą studentów na praktyki.

Finansowanie opieki mentorskiej nad rozpoczynającymi pracę w zawodzie absolwentami kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

W celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej wprowadzone zostaną działania pilotażowe polegające na zapewnieniu w pierwszej pracy opieki mentora, czyli osoby wprowadzającej w nowe obowiązki. Przewiduje się trzy edycje przedsięwzięcia. Mentoring będzie realizowany przez 9 miesięcy. Pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny za pełnienie roli mentora będą otrzymywali dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1275 zł brutto miesięcznie.

Alicja Baranowska, studentka stomatologii z Wrocławia, w rozmowie z Dentonetem przybliżyła nam działalność Polskiego Związku Studentów Stomatologii. – PTSS to ludzie, którzy chcą robić coś więcej – podkreśla. Zapytaliśmy też o opinię przyszłych lekarzy dentystów na temat pomysłu likwidacji stażu podyplomowego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

UMB dyplomatorium
UMB: dentyści i higienistki z dyplomami ukończenia studiów Lekarz

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów 74 absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego i – po raz pierwszy w historii – 10 absolwentkom studiów licencjackich na kierunku higiena stomatologi...

asystentka stomatologiczna
Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd Asysta

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowany przez ministra zdrowia. Ustawa reguluje m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów asystentki oraz higienistki stomatologicznej, a także techników dentystycznych. P...

asystentka stomatologiczna
Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodach medycznych Asysta

Podczas środowego (29 marca) posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka st...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia medyczne
Ministerstwo tworzy system zachęt do studiów medycznych Lekarz

W polskim Krajowym Planie Odbudowy ministerstwo zdrowia – w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych – zaplanowało system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych. Ma on obejmować m.in. stypendia dla o...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Cudzoziemcy chętni do studiów stomatologicznych w Polsce Lekarz

W roku akademickim 2019/2020 w Polsce na kierunku lekarsko-dentystycznym studiowało około 1,1 tys. cudzoziemców. Tym samym stomatologia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez studentów spoza naszego kraju – wynika z raportu NIK. Stoma...

funty
Anglia: zrezygnuj ze studiów stomatologicznych za 10 000 £! Lekarz

W roku 2021 rząd brytyjski zwiększył limit miejsc dostępnych dla przyszłych studentów medycyny i stomatologii. To tylko połowicznie dobra wiadomość, bo uczelnie nie mają warunków, aby zapewnić edukację większej liczbie chętnych, przede wszystkim zagw...

stypendia
MZ podzieliło dotacje na stypendia dla studentów i doktorantów Lekarz

Ministerstwo zdrowia podzieliło przeznaczone dla uniwersytetów medycznych dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów na 2022 r. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, minister zdrowia ma obowiązek poinformować o wysokości dot...

studia medyczne 1
Rząd będzie zachęcał do studiowania kierunków medycznych Lekarz

Światło dzienne ujrzał projekt uchwały rady ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026”...

Fundusz Kredytowania Studiow Medycznych
Rusza Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych Lekarz

Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Ministerstwo zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać ...