Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Studia stomatologiczne Wrocław: kierunek lekarsko-dentystyczny we Wrocławiu 2024/2025

Publikacja:
Studia stomatologiczne Wrocław: kierunek lekarsko-dentystyczny we Wrocławiu 2024/2025

Studia stomatologiczne Wrocław: kierunek lekarsko-dentystyczny we Wrocławiu 2024/2025

Wrocław to prężnie funkcjonujący ośrodek akademicki – działa tam ponad 20 publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, które oferują blisko 300 kierunków studiów. Są wśród nich również kierunki medyczne: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarski, zdrowie publiczne czy z zakresu ratownictwa medycznego. 

Według danych dolnośląskiego Urzędu Statystycznego, we Wrocławiu w 2022 r. kształciło się około 100 tys. studentów z Polski i zagranicy, co daje temu miastu miejsce w czołówce krajowych ośrodków akademickich. Wpływa na to m.in. szeroka oferta edukacyjna, obejmująca chociażby kierunki prowadzone na uczelniach publicznych, wśród których największe są Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich.

Gdzie we Wrocławiu można studiować stomatologię?

To właśnie wspomniany Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich jest jedyną we Wrocławiu uczelnią, która prowadzi studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Kształcenie przyszłych lekarzy dentystów odbywa się w ramach Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, który w obecnym kształcie rozpoczął działalność 1 października 2000 r. na bazie Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego. W czerwcu 2003 r. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny otrzymał akredytację procesu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym przyznaną Polską Komisję Akredytacyjną.

Obecnie wrocławski UMED prowadzi studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w języku polskim w formule stacjonarnej oraz niestacjonarnej, a także stacjonarne studia stomatologiczne w języku angielskim. 

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) Wrocław – studia stacjonarne

Limity miejsc na stacjonarnej stomatologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, podobnie jak w przypadku pozostałych publicznych uczelni medycznych w Polsce, są określane co roku w drodze rozporządzenia ministra zdrowia. I tak w roku akademickim 2024/2025 limit dotyczący studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim wynosi 52 miejsca, zaś studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim – 24 miejsca. 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Ile trwają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym? 

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym we Wrocławiu i we wszystkich innych miastach, w których prowadzone jest takie kształcenie, trwają 5 lat, czyli 10 semestrów.

Zajęcia na stomatologii mają formę wykładów, seminariów oraz ćwiczeń. Program pierwszych lat studiów stomatologicznych w wielu aspektach jest zbieżny z tym, czego uczą się studenci medycyny – są to m.in. takie przedmioty, jak anatomia, histologia, patomorfologia czy embriologia fizjologii. Oczywiście już wtedy jednak pojawiają się zajęcia typowo stomatologiczne, pozwalające np. kształtować sprawność manualną przyszłych lekarzy dentystów.

Kolejne lata nauki to już najpierw symulowana praca z pacjentem na fantomach, a później – zajęcia kliniczne z udziałem pacjentów oraz szczegółowe, specjalistyczne kształcenie z poszczególnych dziedzin stomatologii, takich jak stomatologia zachowawcza, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja czy stomatologia dziecięca. Unikalnymi przedmiotami realizowanymi w ramach studiów stomatologicznych wyłącznie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu są stomatologia cyfrowa, implantologia oraz zarządzanie gabinetem stomatologicznym.

Czy trudno dostać się na studia stomatologiczne do Wrocławia? 

Studia medyczne we Wrocławiu – zarówno na kierunku lekarskim, jak i lekarsko-dentystycznym – co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem maturzystów. Podczas rekrutacji na stomatologię stacjonarną w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 o jedno miejsce starało się aż… 29 kandydatów! Aby dostać się na studia, trzeba było uzyskać aż 243 pkt. na 300 pkt. możliwych (wówczas obowiązywały wyniki matur z trzech przedmiotów, obecnie – z dwóch). 

Kierunek lekarsko-dentystyczny we Wrocławiu – wymagania podczas rekrutacji

Osoby, które chcą studiować stomatologię na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu muszą zdać na maturze biologię, a także chemię lub fizykę lub matematykę. Przedmioty te należy zdać na poziomie rozszerzonym.

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w rekrutacji na kierunek lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2024/2025 wynosi 100 pkt. w sumie z dwóch przedmiotów kierunkowych przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 pkt.

Szczegółowe zasady obowiązujące w procesie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu znajdziesz na stronie internetowej uczelni. 

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) – studia niestacjonarne we Wrocławiu. Rekrutacja

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, w roku akademickim 2024/2025 limit miejsc na stomatologiczne studia niestacjonarne na Uniwersytecie Medyczny we Wrocławiu wynosi 30 miejsc.

Proces rekrutacyjny na niestacjonarną stomatologię na wrocławskiej uczelni jest podobny jak w przypadku studiów stacjonarnych – kandydatów na studia obowiązuje zdanie na maturze biologii oraz chemii/fizyki/matematyki. 

W roku akademickim 2023/2024 o jedno miejsce na studia niestacjonarne starało się 5 osób, a próg punktowy wyniósł 202 pkt. 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – ile kosztują studia stomatologiczne?

Koszt niestacjonarnych studiów stomatologicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w języku polskim to 44 000 zł za każdy rok studiów. Uwaga! Tryb niestacjonarny nie oznacza, że kształcenie odbywa się w trybie weekendowym – zajęcia odbywają się bowiem codziennie od poniedziałku do piątku.

Praca po studiach, staż podyplomowy, specjalizacja. Jak może rozwijać się stomatolog po studiach? 

Absolwenci studiów stomatologicznych na każdej polskiej uczelni medycznej – w tym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – otrzymują dyplom lekarza dentysty. Następnie czeka ich obowiązkowy roczny staż podyplomowy odbywany pod okiem opiekuna stażu, czyli bardziej doświadczonego stomatologa, który dzieli się z młodszym kolegą wiedzą i doświadczeniem. Obowiązkowym elementem kształcenia dentystów jest także Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, czyli tzw. LDEK.

Następnie lekarz dentysta może (ale nie musi) podjąć kształcenie specjalizacyjne, czyli uzyskać specjalizację z wybranej dziedziny stomatologicznej, np. stomatologii zachowawczej z endodoncją, periodontologii albo chirurgii stomatologicznej. Co ważne, stomatolog ma obowiązek kształcenia ustawicznego (doskonalenia zawodowego), czyli brania udziału w kursach, szkoleniach i innych formach podnoszenia kompetencji przez cały okres trwania swojej aktywności zawodowej. 

Jeżeli chodzi konkretnie o formę wykonywania zawodu, to możliwości jest sporo. Można pracować jako lekarz dentysta w placówkach publicznych, współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. Można także pracować w placówkach prywatnych, prowadzonych przez innych dentystów albo założyć własny gabinet. Oczywiście absolwenci stomatologii mają także możliwość łączenia praktyki (czyli leczenia pacjentów) z pracą naukowo-badawczą albo dydaktyczną. 

Stomatologia – czy warto podjąć studia we Wrocławiu?

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się na pierwszym miejscu wśród uczelni medycznych w Polsce w opublikowanym w maju 2024 r. prestiżowym rankingu Center for World University Rankings (CWUR). Kierunek lekarsko-dentystyczny prowadzony przez UMW zajął również trzecie w Rankingu Perspektywy 2023 w kategorii „studia stomatologiczne”. Obok kwestii dydaktycznych nie można zapominać, że Wrocław to piękne miasto, gdzie kwitnie życie studenckie. Na pewno warto to wziąć pod uwagę planując studia stomatologiczne. 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia stomatologiczne
1366 miejsc na studiach stomatologicznych w roku akademickim 2024/2025 Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało i przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa limit przyjęć na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2024/2025. Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany...

studia
Uniwersytet Jagielloński ruszył z rekrutacją na rok 2024/2025 Lekarz

Na początku czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ciągu trzech pierwszych dni rejestracji chęć studiowania na najstarszej polskiej uczelni zadeklarowało pond 6 tys. osób. Jak co roku dużym zainteresowaniem będzie cies...

standardy ksztalcenia
Nowe standardy kształcenia medyków od roku akademickiego 2024/2025 Lekarz

Ministerstwo zdrowia oraz ministerstwo edukacji i nauki poinformowały, że od roku akademickiego 2024/2025 będą obowiązywać znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W standardach pojawi się m.in. obowiązkowy egzamin standaryzow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny 4 listopada Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się w sobotę 4 listopada 2023 r. Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie nieb...

egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny już 20 maja Lekarz

Już w sobotę 20 maja odbędzie się Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny w sesji wiosennej 2023 r. Egzamin LDEW jest przeznaczony dla osób, które uzyskały w państwie niebędącym członkiem UE dyplom lekarza dentysty, uprawniający w tym państwie d...

LDEK
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy już 6 września Lekarz

Za tydzień – w środę 6 września – odbędzie się jesienny Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK). Potrwa on 4 godziny, a dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% punktów z testu. Jak informuje Centrum Egz...