Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Studia stomatologiczne Warszawa: kierunek lekarsko-dentystyczny w Warszawie 2024/2025

Publikacja:
Studia stomatologiczne Warszawa: kierunek lekarsko-dentystyczny w Warszawie 2024/2025

Studia stomatologiczne Warszawa: kierunek lekarsko-dentystyczny w Warszawie 2024/2025

Kierunek dentystyczny można studiować w dziesięciu miastach w Polsce – jednym z nich jest Warszawa. Jaka konkretnie uczelnia przygotowuje do wykonywania zawodu lekarza dentysty? Jakie są limity miejsc i progi punktowe przyjęć na stomatologię w Warszawie? Co muszą wiedzieć maturzyści, którzy chcą rozpocząć studia stomatologiczne w Warszawie? Podpowiadamy!

Nie ma żadnych wątpliwości, że kierunki medyczne dają młodym ludziom wiele perspektyw zawodowych. Profesje lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego czy fizjoterapeuty cieszą się dużym szacunkiem, a ponieważ choroby są (niestety) nieodłącznym elementem ludzkiego życia, to zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, absolwentów renomowanych uczelni medycznych, nie maleje.

Jednym z ośrodków akademickich prowadzących szeroko zakrojone kształcenie kadr medycznych jest Warszawa, gdzie studiować można zarówno kierunek lekarski, jak i lekarsko-dentystyczny. 

Gdzie w Warszawie można studiować stomatologię? Poznaj Warszawski Uniwersytet Medyczny i jego ofertę!

Kierunek lekarsko-dentystyczny w Polsce studiować można na dziesięciu publicznych uczelniach medycznych, wśród których znajduje się Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). Jest to jedna z największych uczelni medycznych w naszym kraju, z bogatą, ponad 200-letnią historią.

Obecnie w ramach WUM funkcjonują cztery wydziały. Są to: Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Kształcenie przyszłych lekarzy dentystów odbywa się oczywiście w ramach Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Oprócz stomatologii, w ramach WLS prowadzone są kierunki: higiena stomatologiczna, techniki dentystyczne, audiofonologia z protetyką słuchu, fizjoterapia, elektroradiologia oraz logopedia ogólna i kliniczna. 

Studia stomatologiczne na WUM prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim oraz w trybie stacjonarnym w języku angielskim (English Dentistry Division). 

Kierunek lekarsko-dentystyczny na WUM – tryb stacjonarny. Co trzeba wiedzieć?

Studia jednolite magisterskie stacjonarne na kierunku stomatologicznym na WUM trwają 5 lat, czyli 10 semestrów. Zajęcia odbywają się w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii, najnowocześniejszym w Polsce obiekcie o takim charakterze, zlokalizowanym na terenie Kampusu Banacha.

Limit przyjęć na I rok kierunku lekarsko-dentystycznego w Warszawie zawsze ustala w drodze rozporządzenia minister zdrowia. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, limit miejsc na rok akademicki 2024/2025 na jednolite studia magisterskie stacjonarne w języku polskim wynosi 84, zaś na English Dentistry Division (studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim) – 22. 

Czy trudno dostać się na studia stomatologiczne do Warszawy?

Studia w Warszawie na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem maturzystów. W poprzednich latach o jedno miejsce na stomatologii na WUM walczyło kilkanaście osób. W 2023 r. próg punktowy niezbędny do kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych wynosił 238. 

Zasady rekrutacji na kierunek lekarsko-dentystyczny na WUM. Jakie przedmioty maturalne trzeba zdać?

W procesie rekrutacji na studia stomatologiczne w Warszawie brane są pod uwagę wyniki matury z następujących przedmiotów:

• biologia – egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1),

• chemia – egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

• fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka – egzamin pisemny: fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1), matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,5).

Jeżeli przyjęcie kandydatów z taką samą liczbą punktów spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności decyduje liczba punktów z biologii, a następnie z chemii. 

Kierunek lekarsko-dentystyczny w Warszawie – studia niestacjonarne. Wymagania podczas rekrutacji

Kierunek lekarsko-dentystyczny realizowany w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w formule niestacjonarnej w języku polskim również cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. Warunki rekrutacji jeśli chodzi o przedmioty maturalne są takie same jak w przypadku studiów stacjonarnych, kształcenie również trwa 5 lat, czyli 10 semestrów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, limit przyjęć na I rok niestacjonarnej stomatologii na uczelni w Warszawie w roku akademickim 2024/2025 wynosi 30 miejsc. W 2023 r. próg punktowy dla kandydatów wynosił 187,6 pkt. 

Ile kosztują studia stomatologiczne w Warszawie?

Kształcenie na studiach stomatologicznych na WUM w trybie stacjonarnym jest bezpłatne (od kandydatów na studia wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł).

Płacić trzeba natomiast za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim oraz studia niestacjonarne w języku polskim. W obu tych przypadkach koszt 5 lat nauki wynosi 346 tys. zł. Opłatę można uiścić jednorazowo lub podzielić ją na raty. Opłata roczna płatna jednorazowo wynosi 69,2 tys. zł, płatna w dwóch ratach – dwa razy po 35,3 tys. zł, zaś w czterech ratach – cztery razy po 17,9 tys. zł. 

Praca w gabinecie, kariera na uczelni, a może specjalizacja? Jak mogą rozwijać się absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego?

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego po zakończeniu nauki akademickiej musi jeszcze uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza dentysty. W tym celu odbywa roczny staż podyplomowy pod nadzorem opiekuna, a także ma obowiązek zdania Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (czyli tzw. LDEK-u). 

Po odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LDEK-u młody stomatolog odbiera Prawo Wykonywania Zawodu i może rozpocząć pracę w wybranej przez siebie formie, np. w placówce publicznej, prywatnej albo może spróbować sił w prowadzeniu własnego gabinetu. Do tego dochodzi jeszcze możliwość kontynuowania nauki na specjalizacji (np. w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji albo protetyki) lub aplikacji na studia doktorskie. 

Warto też pamiętać, że każdy stomatolog jest zobowiązany do stałego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach doskonalenia zawodowego. W tym celu lekarze dentyści uczestniczą w różnego rodzaju studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach, programach typu Master itp.

Wymarzone studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w Warszawie – czy warto? 

Dlaczego warto wybrać kierunek lekarsko-dentystyczny? Otóż ukończenie studiów stomatologicznych otwiera naprawdę atrakcyjną drogę kariery z doskonałymi, różnorodnymi perspektywami zatrudnienia i dobrymi zarobkami. Dodatkowo, WUM to renomowana, prestiżowa uczelnia, która zajmuje czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach. W zestawieniu The Center for World University Rankings (CWUR) w 2023 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny został oceniony najwyżej ze wszystkich polskich uczelni medycznych. W rankingu Perspektywy 2023 WUM zajął natomiast siódme miejsce w kategorii najlepszych polskich uczelni bez względu na profil kształcenia.

Oczywiście nie można też zapominać, że Warszawa to miasto z jednej strony atrakcyjne dla studentów m.in. pod względem rozrywek i życia nocnego, z drugiej – będące ogromnym rynkiem pracy. Ukończenie studiów medycznych w stolicy z pewnością jest więc warte rozważenia. 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

standardy ksztalcenia
Nowe standardy kształcenia medyków od roku akademickiego 2024/2025 Lekarz

Ministerstwo zdrowia oraz ministerstwo edukacji i nauki poinformowały, że od roku akademickiego 2024/2025 będą obowiązywać znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W standardach pojawi się m.in. obowiązkowy egzamin standaryzow...

egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny 4 listopada Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się w sobotę 4 listopada 2023 r. Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie nieb...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia stomatologiczne
1366 miejsc na studiach stomatologicznych w roku akademickim 2024/2025 Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało i przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa limit przyjęć na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2024/2025. Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany...

studia
Uniwersytet Jagielloński ruszył z rekrutacją na rok 2024/2025 Lekarz

Na początku czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ciągu trzech pierwszych dni rejestracji chęć studiowania na najstarszej polskiej uczelni zadeklarowało pond 6 tys. osób. Jak co roku dużym zainteresowaniem będzie cies...