Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Studia stomatologiczne Gdańsk: kierunek lekarsko-dentystyczny w Trójmieście 2024/2025

Publikacja:
Studia stomatologiczne Gdańsk: kierunek lekarsko-dentystyczny w Trójmieście 2024/2025

Studia stomatologiczne Gdańsk: kierunek lekarsko-dentystyczny w Trójmieście 2024/2025

Wśród dziesięciu polskich miast, w których można studiować kierunek lekarsko-dentystyczny, znajduje się Gdańsk – stolica województwa pomorskiego, prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy oraz akademicki. Na jakiej konkretnie uczelni można tam studiować kierunek dentystyczny? Jakie są zasady rekrutacji? Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze i jakie są progi punktowe? Odpowiadamy na te i inne pytania!

Kształcenie na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce podlega ścisłej kontroli. Studia medyczne i stomatologiczne mogą prowadzić uczelnie posiadające pozytywną opinię PKA (Polskiej Komisji Akredytacyjnej), wydawaną m.in. na podstawie oceny warunków lokalowych, jakości kadry akademickiej itp. Nadzór nad działalnością uniwersytetów medycznych oraz innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych sprawuje minister zdrowia. To właśnie on ustala również co roku limit przyjęć nowych studentów na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny dla konkretnej uczelni.

Gdzie studiować kierunek lekarsko-dentystyczny w Gdańsku?

Jedyną uczelnią w województwie pomorskim kształcącą przyszłych lekarzy dentystów jest Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed). To największa i najstarsza uczelnia medyczna w północnej Polsce. Obecnie w skład jej struktury organizacyjnej wchodzą trzy Wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Jeśli chodzi o stomatologię, oczywiście studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim (razem z kierunkiem lekarskim oraz technikami dentystycznymi). GUMed kształci przyszłych dentystów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, wyłącznie w języku polskim (uczelnia nie prowadzi studiów stomatologicznych w języku angielskim). 

Ile trwają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w Gdańsku?

Kierunek lekarsko-dentystyczny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, podobnie jak na innych uczelniach, trwa 5 lat, czyli 10 semestrów. Dotyczy to zarówno jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

Rekrutacja na kierunek lekarsko-dentystyczny w Gdańsku. Studia stacjonarne – co musisz wiedzieć?

Jak już wspomniano, limity przyjęć na 5-letnie studia stomatologiczne na polskich uczelniach co roku ustala w drodze rozporządzenia minister zdrowia. W roku akademickim 2024/2025 limit na I rok stacjonarnej stomatologii w Gdańsku (studia w języku polskim) wynosi 47 miejsc.

Jeśli chodzi o zasady rekrutacji, przedmioty brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym to:

• biologia na poziomie rozszerzonym,

• chemia lub fizyka lub matematyka – również na poziomie rozszerzonym.

Kandydaci mogą uzyskać w procesie rekrutacji na studia maksymalnie 200 punktów (100 punktów za poszczególny przedmiot). O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (czyli co najmniej 100 pkt).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę aż do wypełnienia limitu przyjęć. W przypadku kandydatów z taką samą punktacją pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z matury z biologii na poziomie rozszerzonym.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarsko-dentystyczny w Gdańsku? Studia niestacjonarne

Identyczne zasady rekrutacji obowiązują w przypadku stomatologicznych studiów niestacjonarnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wymagane jest zdanie na maturze dokładnie tych samych przedmiotów (biologia oraz chemia/fizyka/matematyka) na poziomie rozszerzonym, w procesie rekrutacji można otrzymać maksymalnie 200 pkt. (po 100 pkt. za przedmiot), kandydaci na studia są kwalifikowani według liczby punktów, a w przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby z wyższym wynikiem matury z biologii. 

W roku akademickim 2024/2025 limit przyjęć na I rok niestacjonarnej stomatologii w Gdańsku to 22 miejsca.

Szczegółowe zasady rekrutacji, wymagania rekrutacyjne, harmonogramy oraz inne przydatne informacje dotyczące zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych znaleźć można na stronie internetowej GUMed. 

Ile kosztują studia stomatologiczne w Gdańsku?

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, opłata za każdy semestr nauki na kierunku lekarsko-dentystycznym w trybie niestacjonarnym wynosi 25 000 zł. Oznacza to, że za 5-letnie studia (10 semestrów) trzeba łącznie zapłacić 250 000 zł.

Jak wyglądają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w Gdańsku

Pierwsze dwa lata studiów stomatologicznych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) to kształcenie m.in. w zakresie naukowych podstaw medycyny, nauk morfologicznych oraz przedklinicznych, a także podstaw mających zastosowanie na późniejszych etapach nauki w ramach przedmiotów kierunkowych.

Przedmioty kierunkowe, takie jak stomatologia zachowawcza, endodoncja, periodontologia, stomatologia wieku rozwojowego, chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, patologia jamy ustnej czy ortodoncja, są ujęte w programie III i IV roku studiów stomatologicznych. Równocześnie realizowany jest program nauczania klinicznego ogólnolekarskiego, obejmujący takie przedmioty, jak onkologia, pediatria, fizjologia ciąży, choroby zakaźne, medycyna ratunkowa, psychologia kliniczna, radiologia czy podstawy prawno-organizacyjne medycyny.

V rok to głównie zajęcia praktyczne, realizowane w klinikach i zakładach GUMed. Dodatkowo, do zaliczenia studiów konieczne jest odbycie:

• praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia,

• praktyki lekarskiej (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej),

• praktyki w zakresie asysty lekarzowi dentyście,

• praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym.

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. Następnie trzeba odbyć obowiązkowy roczny staż podyplomowy oraz zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Ile osób przypada na jedno miejsce na kierunek lekarsko-dentystyczny w Trójmieście?

O przyjęcie na kierunek lekarsko-dentystyczny w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym co roku stara się wielu kandydatów. W roku akademickim 2023/2024 o jeden indeks na studiach stacjonarnych walczyły ponad 33 osoby, zaś na studiach niestacjonarnych – ponad 13 osób. 

Jakie progi punktowe na studia stomatologiczne w Gdańsku?

Jeśli chodzi o progi punktowe na studia stomatologiczne w Gdańsku, w roku akademickim 2023/2024 dla studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych próg wynosił 172 pkt. W przypadku studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych próg był niższy – wynosił 134 pkt. 

Praca dla stomatologów w Trójmieście – jak wygląda praca po kierunku lekarsko-dentystycznym?

Praca po studiach stomatologicznych to naprawdę wiele różnych opcji i możliwości. Młodzi lekarze dentyści chętnie zatrudniają się w gabinetach i klinikach prywatnych prowadzonych przez bardziej doświadczonych stomatologów, od których mogą się uczyć praktycznych aspektów wykonywania zawodu. Można oczywiście związać swoją drogę zawodową ze stomatologią publiczną i szukać zatrudnienia w gabinecie współpracującym z NFZ-em. Sporo absolwentów decyduje się także na uruchomienie własnej praktyki.

Oczywiście trzeba pamiętać, że każdy lekarz dentysta jest zobowiązany do ciągłego doskonalenia zawodowego, podnoszenia umiejętności i rozwijania wiedzy. W tym celu stomatolodzy bardzo chętnie wybierają się na różnego rodzaju studia podyplomowe, kursy i szkolenia, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 

Czy warto studiować stomatologię na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym?

Kierunek lekarsko-dentystyczny to propozycja dla osób, które widzą swoją przyszłość w prestiżowej i szanowanej profesji medycznej, chcą mieć szerokie perspektywy zawodowe, a jednocześnie chcą pomagać innym. Są to wymagające i trudne studia, ale ich ukończenie daje wiele satysfakcji i otwiera mnóstwo zawodowych dróg.

Nie można też zapominać, że studia w Trójmieście mają wiele innych zalet – jest to naprawdę duży rynek pracy, a sam Gdańsk kusi bogatym życiem studenckim i wyjątkowym położeniem nad Bałtykiem. Nie dziwi więc tak duża popularność studiów stomatologicznych w Trójmieście. 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia stomatologiczne
1366 miejsc na studiach stomatologicznych w roku akademickim 2024/2025 Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało i przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa limit przyjęć na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2024/2025. Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany...

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny 4 listopada Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się w sobotę 4 listopada 2023 r. Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie nieb...

standardy ksztalcenia
Nowe standardy kształcenia medyków od roku akademickiego 2024/2025 Lekarz

Ministerstwo zdrowia oraz ministerstwo edukacji i nauki poinformowały, że od roku akademickiego 2024/2025 będą obowiązywać znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W standardach pojawi się m.in. obowiązkowy egzamin standaryzow...

studia
Uniwersytet Jagielloński ruszył z rekrutacją na rok 2024/2025 Lekarz

Na początku czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ciągu trzech pierwszych dni rejestracji chęć studiowania na najstarszej polskiej uczelni zadeklarowało pond 6 tys. osób. Jak co roku dużym zainteresowaniem będzie cies...