Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Stanowisko Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej Rady Lekarskiej z dnia 10 października 2003 roku w sprawie opublikowanych przez Centralę NFZ „Zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na rok 2004”.

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Stanowisko Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej Rady Lekarskiej z dnia 10 października 2003 roku w sprawie opublikowanych przez Centralę NFZ „Zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na rok 2004”.

Stanowisko Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej Rady Lekarskiej z dnia 10 października 2003 roku w sprawie opublikowanych przez Centralę NFZ „Zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na rok 2004”.

Komisji Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z przedstawionym przez Centralę NFZ ostatecznym dokumentem dotyczącym ujednoliconych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na rok 2004 stwierdza, że ogłoszone zasady nie rozwiązują problemów opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych, jakie były powodem krytyki systemu kontraktowania świadczeń stomatologicznych przez kasy chorych, a w szczególności przez to, że Narodowy Fundusz Zdrowia:

1/ nie wprowadza definicji „stomatologicznego etatu przeliczeniowego”, co uniemożliwia monitorowanie systemu i oceny m. innymi równej dostępności do świadczeń stomatologicznych i prowadzenie analiz m. innymi dotyczących skuteczności systemu w relacji koszt- efekt,

2/ ogranicza kontraktowanie wyłącznie świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa do świadczeń jakie przysługują ubezpieczonym na podstawie art. 50 i 53 ustawy, co jest sprzeczne z art.47 ust.1, pkt. 4 ustawy, gdzie mówi się w sposób nie budzący wątpliwości, że ubezpieczonym przysługuje prawo do świadczeń stomatologicznych opisanych w ustawie, a więc także specjalistycznych świadczeń stomatologicznych jakie przysługują ubezpieczonym na podstawie art.118 ustawy,

3/ wprowadza wskaźniki wyrównawcze bez jakiegokolwiek uzasadnienia i metody ich ustalenia,

4/ wprowadza, w ramach tych samych środków finansowych, dodatkowo do kontraktu z zakresu stomatologii ogólnej obejmującego podstawowe i dodatkowe świadczenia lekarza stomatologa, jakie przysługują ubezpieczonym na podstawie Art.53 ustawy, obowiązek prowadzenie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych jakie przysługują dzieciom i młodzieży na podstawie Art.50 ustawy i wydanego na tej podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Wprowadzenie takiego rozwiązania bez dodatkowych środków finansowych a’priori uniemożliwia wykonanie tych zadań

4/ nie przedstawia zasad sprawozdawczości, której wprowadzenie po przeprowadzeniu konkursu ofert może skutkować dodatkowymi obciążeniami finansowymi świadczeniodawców,

5/ wprowadza obowiązek finansowania badań diagnostycznych w ramach kwotowej wartości kontraktu podstawowego rozliczanego w formie punktu,

6/ dokument opisujący grupy świadczeń z przypisaniem im poszczególnych procedur i wyceny punktowej wartości tych procedur wprowadza w sposób merytorycznie nieuzasadniony, zmiany polegające na obniżeniu wartości punktowej niektórych procedur na niekorzyść świadczeniodawców .

W związku z powyższym Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej z ubolewaniem stwierdza, że decyzja Centrali NFZ o wprowadzeniu zasad kontraktowania w 2004 roku, narusza prawa osób ubezpieczonych do specjalistycznej opieki stomatologicznej jaka przysługuje osobom ubezpieczonym na podstawie art. 118 ustawy oraz uniemożliwia realizacje zadań jakie nakłada na NFZ Art. 50 ustawy i wydane na jego podstawie rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Brak zdefiniowania pojęcia etatu przeliczeniowego uniemożliwia monitorowanie systemu i może stać się czynnikiem korupcjogennym.

Za negatywne skutki tych decyzji nie mogą brać odpowiedzialności lekarze stomatolodzy, ani samorząd lekarski, którego opinie nie zostały uwzględnione przy ostatecznym podejmowaniu decyzji przez Centralę NFZ.

Przewodniczący: Zbigniew Żak

Sekretarz: Halina Ey – Chmielewska


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Covid-19 - Dentonet.pl
Druga fala epidemii – są zalecenia rady ekspertów przy RPP Lekarz

W połowie czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie rady ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. Podczas spotkania dyskutowano o obecnej sytuacji dotyczącej koronawirusa oraz o zagroże...

planowe leczenie - Dentonet.pl
Kiedy powrót do pełnej dostępności świadczeń zdrowotnych? Lekarz

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów po czasie epidemii. Pierwszym zadaniem zespołu będzie sprawdzenie, jak obecnie w...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety - Dentonet.pl
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres