Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Sprawozdanie z zebrania członków Akademii Faucharda Sekcji Polskiej

Publikacja:
Sprawozdanie z zebrania członków Akademii Faucharda Sekcji Polskiej

Sprawozdanie z zebrania członków Akademii Faucharda Sekcji Polskiej

Tradycyjnie zebranie zwoływane jest w przeddzień wystawy CEDE oraz Zjazdu Zespołów Stomatologicznych. Otworzyła je prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, przewodnicząca Sekcji Polskiej APF. Przywitała wszystkich przybyłych, a następnie poprosiła o uczczenie chwilą ciszy członków APF zmarłych od momentu ubiegłorocznego spotkania. W ciągu ostatniego roku odeszli od nas profesorowie: Tadeusz Bączkowski, Edward Witek i Jan Wnukiewicz.

Następnie prof. E. Mierzwińska-Nastalska przypomniała, prezentując liczne zdjęcia, o nadzwyczajnym zebraniu Polskiej Sekcji, które odbyło się 11.04.2014 w Krakowie, w czasie trwania 12. Kongresu Stomatologów Polskich. Zebranie to miało uroczysty charakter, a jego miejscem były podziemia Rynku Głównego.
W kolejnym punkcie programu przewodnicząca Sekcji wręczyła dyplom nadesłany z centrali APF w USA dr Barbarze Ciepielewskiej z Warszawy, przyjętej do APF przez zebranie członków Sekcji Polskiej APF w ubiegłym roku. Pozostałe osoby przyjęte wtedy do Sekcji odebrały dyplomy podczas spotkania w Krakowie, a byli to: dr hab. n. med. Jolanta Pytko – Polończyk z Krakowa, dr n. med. Karolina Gerreth z Poznania i dr Robert Stępień z Krakowa.
Prof. E. Mierzwińska-Nastalska przypomniała, że zebranie członków APF Sekcji Polskiej ustanowiło w 2013 roku Nagrodę APF Sekcji Polskiej im. prof. Zbigniewa Jańczuka. Jest to nagroda za zasługi dla stomatologii polskiej, Akademii Pierre Faucharda lub środowiska stomatologicznego. Przyznawana jest jednej osobie w roku. Przewodnicząca Sekcji poinformowała, że decyzją Kapituły Nagrody APF Sekcji Polskiej z dnia 11.04.2014 r., pierwszą laureatką została Pani prof. dr hab. Zofia Knychalska-Karwan z Krakowa. W związku z nieobecnością Pani profesor na zebraniu Nagrodę odebrał prof. Bartłomiej W. Loster, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i członek Zarządu APF Sekcji Polskiej, który przekaże ją nagrodzonej.
Następnie przewodnicząca Sekcji wręczyła prezesowi firmy RADA, Panu Sławomirowi Dąbrowskiemu, pamiątkową plakietę przygotowaną przez Centralę APF w USA. Jest to forma podziękowania za wspomaganie działalności Sekcji Polskiej APF.
W kolejnym punkcie porządku zebrania, sekretarz APF Sekcji Polskiej dr Zbigniew Klimek poinformował, że zgłoszone zostały trzy osoby, kandydaci na członków zwyczajnych APF Sekcji Polskiej. Zgodnie ze statutem o przyjęciu do APF decyduje zebranie członków, a kandydat może zostać zgłoszony jeśli uzyska rekomendację dwóch członków zwyczajnych APF Sekcji Polskiej. W bieżącym roku zgłoszeni zostali:
prof. dr hab. Dorota Olczak – Kowalczyk z Warszawy, zgłaszający: prof. Barbara Adamowicz-Klepalska i prof. Elżbieta Mierzwińska – Nastalska
dr hab. Mariusz Pryliński prof. UM z Poznania, zgłaszający: prof. Maria Borysewicz-Lewicka i dr n. med. Wojciech Bednarz
dr n. med. Tomasz Maria Kercz z Łodzi, zgłaszający: prof. Magdalena Wochna-Sobańska i prof. Joanna Szczepańska.

Zgłaszający przedstawili dokonania zawodowe kandydatów, a także działalność na rzecz środowiska stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego charakteru ich działalności. W wyniku tajnego głosowania wszystkie rekomendowane osoby zostały przyjęte do Akademii Pierre Faucharda Sekcji Polskiej.
W tym miejscu prof. E. Mierzwińska-Nastalska poinformowała zebranych, że prezydent Akademii Pierre Faucharda dr Daniel M. Castagna nadesłał list, w którym informuje, że działalność Sekcji Polskiej APF została, przez Zarząd APF uznana za wzorcową.

W kolejnym punkcie porządku zebrania głos zabrała prof. Maria Borysewicz-Lewicka, która przedstawiła informację nt. projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Ze strony polskiej finansowanie zapewnia Minister Zdrowia. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a partnerami większość polskich Uniwersytetów Medycznych. Honorowy Patronat nad projektem przyjęła Akademia Pierre Faucharda Sekcja Polska. Celem projektu jest ograniczenie nasilenia próchnicy u dzieci w wieku 0-5 lat oraz edukacja i profilaktyka stomatologiczna chorób jamy ustnej u dzieci. Program ma być realizowany do końca 2016 roku i kierowany jest do dzieci 0-5 lat, rodziców, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych, lekarzy pediatrów oraz pielęgniarek i położnych. Obejmuje około 300 tys. dzieci, blisko 7 tys. przedszkoli i 15 tys. nauczycieli i wychowawców. W ramach projektu każde dziecko otrzyma nieodpłatnie zestaw do higieny jamy ustnej. Wśród materiałów edukacyjnych znajdą się m. in: film edukacyjny dla dzieci, film edukacyjny dla rodziców i opiekunów, ulotka edukacyjna dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-2 lat, ulotka edukacyjna dla dzieci w wieku 3-5 lat, broszura edukacyjna dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 3-5 lat, plakat dotyczący profilaktyki, a także pakiet edukacyjny dla nauczycieli przedszkolnych obejmujący lekcję oraz dodatkowe materiały do jej realizacji. Do tej pory program został zrealizowany dla ponad 85 tys. dzieci.

Realizując porządek dzienny zebrania, referat pt. „Współczesna profilaktyka ortodontyczna – zakres interwencji stomatologa”, przedstawiła prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Skupiła się w nim na leczeniu wczesnym w okresie uzębienia mlecznego i wczesnego mieszanego. Zwróciła uwagę na popełniane błędy diagnostyczne i nieuzasadnione zaniechanie lub opóźnione leczenie. Problemy związane z uzębieniem dzieci często są bagatelizowane – zarówno przez lekarzy dentystów, jak i opiekunów. Lekceważy się problemy związane z uzębieniem mlecznym, które w przyszłości doprowadzają do poważnych zaburzeń uzębienia stałego niekiedy nieodwracalnych lub trudno poddających się specjalistycznemu leczeniu. Prezentując liczne przykłady kliniczne przedstawiła niekorzystne efekty takiego postępowania. Uwagi te dotyczyły głównie lekarzy dentystów opiekujących się dziećmi, a nie specjalistycznego leczenia ortodontycznego. Wystąpienie Pani profesor było niezwykle pouczające i spotkało się z dużym uznaniem zebranych.
Zebranie zakończyło spotkanie koleżeńskie, którego donatorem była firma RADA.

Aktualny Skład Zarządu APF Sekcji Polskiej:

przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
z-ca przewodniczącej: prof. dr hab. Marek Ziętek
sekretarz: lek. dent. Zbigniew Klimek
skarbnik: lek. dent. Zdzisław Maleńczyk

Członkowie:
– prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
– prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster
– prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz 

 

Sekretarz Akademii Pierre Faucharda Sekcji Polskiej
Lek. dent. Zbigniew Klimek

Zapraszamy także do lektury tekstu:
"Akademia Faucharda"

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

narzedzia
Sekcja Polska Akademii Pierre Faucharda – zebranie w Łodzi Lekarz

Już jutro – w dniu 6 października 2021 roku o godzinie 19:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przeprowadzone zostanie doroczne zebranie Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda. Nieobecni na spotkaniu członkowie stowarzyszenia będą miel...

odpady medyczne - Dentonet.pl
BDO: sprawozdanie o odpadach za 2019 r. do końca października Lekarz

To już ostatni miesiąc na złożenie sprawozdania o odpadach za 2019 r. Termin mija 31 października. Przypomnijmy – roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi mają obowiązek składać podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Akademia Dawsona - Dentonet.pl
Trzy zasady terapii okluzyjnej - konferencja Akademii Dawsona Lekarz

"Funkcjonalna okluzja" to konferencja która nauczy Cię, że dobra, estetyczna i kompletna stomatologia zaczyna się od zrozumienia okluzji oraz funkcji narządu żucia. Podstawą filozofii Akademii Dawsona jest wiedza o tym, że staw skroniowo-żuchwowy, mi...

BDO - Dentonet.pl
Sprawozdanie BDO do 15 marca - tylko w formie elektronicznej Lekarz

Do 15 marca 2021 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 r. Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO. Przypomnijmy – roczne sprawo...

marek zietek 850x400
Prof. Marek Ziętek szefem polskiej sekcji Akademii Foucharda Lekarz

Prof. Marek Ziętek został wybrany przewodniczącym polskiej sekcji Akademii Pierre Foucharda. Wybory odbyły się 18 września 2019 r. w Poznaniu.Do głównych celów organizacji należy: promowanie nowoczesnego modelu kształcenia przed- i podyplomowego leka...

stomatologia zachowawcza
"Rozwiążmy problemy polskiej stomatologii" Lekarz

- Dotychczas wszelkie postulaty zgłaszane przez środowisko lekarzy stomatologów (do ministerstwa zdrowia - przyp. red.) są pomijane lub marginalizowane. Dobitnym tego przykładem jest sprawa wyceny punktowej wybranych procedur stomatologicznych. Samor...

BDO - Dentonet.pl
BDO: to ostatnie dni na sprawozdanie o odpadach Lekarz

Tylko do 15 marca 2021 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 r. Roczne sprawozdania za 2020 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwe...

Akademia Dawsona1 - Dentonet.pl
Dawson Reunion w Karpaczu - pięciolecie Akademii Dawsona Lekarz

W dniach 20-22 września Akademia Dawsona Polska obchodziła 5-lecie działalności w ramach wydarzenia Dawson Reunion. Nie była to zwykła konferencja, lecz spotkanie osób związanych z Akademią, które do Karpacza przybyły z całymi rodzinami, by świętować...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Sprawozdanie o odpadach - termin wydłużony do 31 października Lekarz

Na stronie internetowej BDO przypomniano, że termin złożenia sprawozdania o odpadach za 2019 r. został wydłużony do 31 października. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi zobowiązane są podmioty, o których ...