Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Sprawozdanie kadencyjne KS NRL

Publikacja:
Sprawozdanie kadencyjne KS NRL

Sprawozdanie kadencyjne KS NRL

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji przedstawiła sprawozdanie za działalność w latach 2010–2013. W tych latach komisja głównie postawiła na kształcenie lekarzy stomatologów, organizując zjazdy, szkolenia i konferencje. W latach 2010–2013 konferencje pt. „Stomatologia 2010 i 2011” dotyczyły przede wszystkim związku między zdrowiem jamy ustnej a ogólnym zdrowiem pacjenta. Położono szczególny nacisk na omawianie chorób jakie wywołuje zły stan zdrowia jamy ustnej. Omawiano także zagadnienia próchnicy w Polsce i Europie u dzieci i młodzieży oraz potrzeby lecznicze tej grupy.

Konferencja „Stomatologia 2012” była przeprowadzona w Światowy Dzień bez Papierosa, omawiano na niej zagrożenia dla zdrowia związane z paleniem tytoniu. 2013 rok Komisja Stomatologiczna spędziła pod znakiem walki z rakiem głowy i szyi.

KS NRL monitorowała także sytuację demograficzną lekarzy dentystów. Komisja przedstawiła NRL wnioski dotyczące problemów wynikających ze zmieniającej się formyt wykonywania zawodu lekarza dentysty. Rozmawiano o dostępności specjalizacji dla młodych stomatologów oraz o niewystarczającym finansowaniu świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych. W badaniu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” zwrócono uwagę na problemy zdrowotne dzieci i młodzieży oraz osób starszych, KS rekomendowała prowadzenie większej liczby akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia jamy ustnej.

Komisja Stomatologiczna prowadziła także rozmowy na temat przeprowadzania konkursów na świadczenia stomatologiczne i zgodności w tym zakresie wewnętrznych przepisów NFZ z ustawami i rozporządzeniami. Za duże osiągniecie Komisja uważa nowelizację ustawy o zawodzie lekarza, wprowadzającą możliwość zatrudnienia lekarza dentysty w praktyce lekarskiej na czas szkolenia specjalizacyjnego.

 

Komisji nie udało się:

 – zapobiec likwidacji stażu podyplomowego,

 – powołać głównego stomatologa kraju,

 – zwiększyć puli finansowanych przez państwo świadczeń stomatologicznych,

 – wygrać z kolejkami do gabinetów dentystycznych.

 

Wnioski na następną kadencję:

 – konieczność wzmocnienia pozycji izby w realizacji zadań szkoleniowych,

 – wzmocnienie starań o przedstawicielstwo stomatologów w Ministerstwie Zdrowia,

 – kontynuowanie prac legislacyjnych dotyczących form wykonywania zawodu przez lekarzy dentystów oraz usuwanie barier ograniczających swobodę działalności w praktykach,

 – integracja środowiska stomatologicznego oraz propagowanie dobrych relacji lekarz–pacjent.

 

KL

Pełne sprawozdanie na www.nil.org.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne
Roczne sprawozdanie o odpadach – zostały dwa tygodnie Lekarz

Już tylko dwa tygodnie pozostały podmiotom wykonującym działalność leczniczą na złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za 2023 r. Termin mija w piątek 15 marca. Obowiązek składania przez podmioty wykonujące działalność...

sprawozdanie o odpadach
Sprawozdanie o odpadach medycznych za 2023 r. – do 15 marca Lekarz

Do 15 marca 2024 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za 2023 r. Obowiązek składania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań o odpadach wyn...