Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Senat przyjął projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Senat przyjął projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali

Senat przyjął projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali

Podczas zakończonego wczoraj posiedzenia Senat przyjął projekt ustawy wprowadzającej tzw. sieć szpitali. Wprowadza ona system świadczeń szpitalnych, obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria co do zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Ustawa wejdzie w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia.

Zdaniem ustawodawców, dzięki wprowadzeniu sieci szpitali poprawią się relacje między płatnikiem a wykonawcami świadczeń szpitalnych, placówki istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych będą miały zagwarantowane stabilność i ciągłość finansowania, zarządzanie szpitalami będzie bardziej elastyczne, a struktury kosztów leczenia bardziej optymalne. – Dzięki sieci wkraczamy na drogę porządkowania całego systemu opieki zdrowotnej. To koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych. Zjawiskiem bardzo wstydliwym dla systemu, ale często spotykanym, było poszukiwanie lepszych pacjentów, bardziej atrakcyjnych, na których można zarobić i unikanie takich, którzy byli mniej atrakcyjni, których choroby czy procedury niezbędne do wykonania, nie przynosiły zysku – mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Finansowanie sieci szpitali

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby oraz struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach. Ryczałt oznacza, że dany szpital otrzymuje rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych, ale ponadto również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z kwoty ryczałtu zostaną wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Wykaz świadczeń wymagających wyodrębnienia przeznaczonych na nie kwot finansowania zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra zdrowia.

Krytyka opozycji

Wprowadzenie sieci szpitali jest jednak mocno krytykowane zarówno przez środowisko lekarskie, jak polityków opozycji. Była premier Ewa Kopacz sądzi, że reforma ministra Konstantego Radziwiłła spowoduje zamknięcie około 300 szpitali oraz wydłużenie kolejek po świadczenie. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz sądzi, że projekt ten zagraża życiu i zdrowiu pacjentów, a dodatkowo doprowadzi do likwidacji szpitali zwłaszcza w małych miastach. Z kolei Pracodawcy RP w specjalnym oświadczeniu stwierdzili, że finansowanie ryczałtowe pogorszy sytuację szpitali, a poza tym będzie dyskryminowało placówki prywatne, co może od nich odstraszać potencjalnych inwestorów.

Ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki spotkali się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Łodzi. W Szpitalu im. Mikołaja Kopernika odbywały się warsztaty i wykłady. Dentowizja.pl objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

AF

Fot. SilasCamargo, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
NRL krytykuje projekt ustawy ws. zwalczania COVID Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Proponowane zapisy budzą zaniepokojenie i rozczarowanie samorządu. - W proponowan...

szpitale zakaźne - Dentonet.pl
Walka z pandemią koronawirusa: 540 decyzji dla szpitali Lekarz

Wojewodowie i ministerstwo zdrowia wydali już ponad 540 decyzji administracyjnych dotyczących szpitali w związku z realizacją strategii walki z pandemią na jesień. Dzięki temu powstają trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego. – Strategia związana z...

AGH - Dentonet.pl
20 tys. przyłbic medycznych od AGH dla szpitali, DPS-ów i przychodni Lekarz

Ponad 20 tys. zmontowanych przyłbic dla 207 instytucji w 70 miastach – takim wynikiem kończy się akcja "Przyłbica dla Medyka AGH" w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Niesamowite wydarzenie, niesamowita spontaniczna akcja, w której brało udzi...

ROZWIŃ WIĘCEJ
sieć opieki doraźnej - Dentonet.pl
Powstanie sieć stomatologicznej opieki doraźnej dla zakażonych? Lekarz

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wystosowała do wojewodów pismo, w którym prosi o pilne wyznaczenie podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w sytuacjach nagłych pacjentom z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w trakcie kwaranta...

sieć doraźnej opieki stomatologicznej - Dentonet.pl
Apel NRL: potrzebna sieć doraźnej opieki stomatologicznej Lekarz

Do ministerstwa zdrowia oraz wszystkich szesnastu Centrów Zarządzania Kryzysowego trafił apel Naczelnej Rady Lekarskiej o pilne utworzenie systemu doraźnej opieki stomatologicznej dla osób zakażonych koronawirusem oraz poddanych nadzorowi epidemiolog...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres