Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Naczelna Rada Lekarska o szkolnej opiece stomatologicznej

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Naczelna Rada Lekarska o szkolnej opiece stomatologicznej

Naczelna Rada Lekarska o szkolnej opiece stomatologicznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu ustawy o opiece medycznej nad uczniami, która zakłada m.in. objęcie uczniów leczeniem stomatologicznym.

Przypomnijmy – w połowie marca br. rada ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Chodzi także o zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z projektem, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę – gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej.

NRL zgłasza uwagi

Po zapoznaniu się z projektem ustawy swoje uwagi w specjalnym komunikacie przedstawiło prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Według samorządu, w projekcie brakuje m.in. jasnych zasad nawiązywania współpracy szkoły z gabinetami stomatologicznymi mieszczącymi się poza szkołą czy kwestii zgody na udzielanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.

Zastrzeżenia budzi również art. 29 projektu, przewidujący nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi m.in. o udzielanie poza kolejnością świadczeń stomatologicznych uczniom szkoły w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie, a także zniesienie limitu wykonywanych świadczeń w gabinetach dentystycznych, które zawrą powyższe porozumienie oraz w dentobusach (niezwiązane bezpośrednio z celami ustawy). – Wprowadzenie powyższych zasad spowoduje, że z przyczyn organizacyjnych i finansowych gabinety z zawartym porozumieniem nastawione będą prawie wyłącznie na leczenie uczniów tych szkół – podkreślono.

Czy zabraknie pieniędzy na stomatologię dorosłych?

Powołując się na plany zakupów oddziałów wojewódzkich NFZ oraz dane statystyczne dotyczące szkół NRL stwierdziła w komunikacie, że liczba etatów dostępnych dla leczenia w kontraktach ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dzieci i młodzieży pokrywa się niemal całkowicie z liczbą etatów przeliczeniowych, jaka będzie potrzebna do obsługi szkół. Zabraknie więc miejsca i środków finansowych w całym systemie na opiekę stomatologiczną dla dorosłych. Taki stan rzeczy wymagałby starannego opisania w dołączonej do projektu ustawy Ocenie Skutków Regulacji.

Zachowanie uprawnień do świadczeń stomatologicznych dla osób dorosłych jest z licznych względów niepodważalną koniecznością. Mając na uwadze, że wprowadzenie ustawowego zobowiązania organów prowadzących szkoły do zawierania porozumienia ze stomatologicznymi gabinetami pozaszkolnymi spowoduje drastyczny spadek dostępności do świadczeń dla dorosłych, należy więc – wbrew sugestii zawartej w OSR – przewidzieć w planie finansowym NFZ dodatkowe środki na leczenie stomatologiczne i to w wysokości przynajmniej kilkuset milionów złotych – podkreślono.

Rola rodziców w sprawowaniu opieki zdrowotnej

Zdaniem samorządu, projekt ustawy nie wskazuje w wystarczającym stopniu roli rodziców i opiekunów w sprawowaniu opieki zdrowotnej. Korzystanie z gabinetów pozaszkolnych przez dzieci i młodzież jest możliwe również obecnie. – Również tak jak dotąd, dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia, z uwagi na konieczność wyrażenia świadomej zgody, będą korzystać ze świadczeń leczniczych w towarzystwie rodziców i opiekunów. Stąd ustawa powinna w sposób bardziej wyrazisty nakreślić zasady współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami z położeniem nacisku na zagwarantowanie aktywnej postawy rodziców i opiekunów w realizacji stawianych przez ustawę zadań – zaznaczono

Niedofinansowanie praktyk stomatologicznych wciąż dużym problemem

Według NRL, zakrojoną na tak szeroką skalę reformę organizacyjną opieki stomatologicznej władze publiczne wprowadzają w warunkach nierozwiązanego problemu niedofinansowania praktyk i podmiotów leczniczych udzielających świadczeń stomatologicznych. Od lat zgłaszane są zastrzeżenia co do wysokości cen oczekiwanych, będących podstawą wyceny świadczeń w trakcie postępowań konkursowych. – Ogólny wzrost kosztów, postanowienia dotyczące minimalnych wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, perspektywa rodzącego znaczne koszty wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej, zwiększone wymagania sanitarne – wszystko to dramatycznie pogłębia niedofinansowanie działalności polegającej na udzielaniu świadczeń publicznych, stawiając ją praktycznie na granicy opłacalności. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że zgodnie z art. 158 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku zajścia w trakcie wykonywania umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania, możliwa jest zmiana parametrów umowy, które podlegały ocenie podczas postępowania konkursowego. Taka okoliczność zachodzi wobec faktu, że umowy stomatologiczne w znacznej większości zostały zawarte w 2017 r. i po raz pierwszy na 5 lat – podkreślono.

Wszystkie te aspekty wymagają dokładnej analizy, stąd NRL podtrzymało zawarty w piśmie z 15 lutego 2019 r. apel do ministra zdrowia o zorganizowanie debaty poświęconej sprawom stomatologii.

Zapytaliśmy lekarzy dentystów o rządowy pomysł przywrócenia gabinetów stomatologicznych w szkołach publicznych. Co o tym myślą?

AF

Fot. jobbeat, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolny dentysta - Dentonet.pl
Sandomierz: będzie dentysta dla uczniów szkół ponadpodstawowych Lekarz

2 grudnia doszło do podpisania porozumienia pomiędzy powiatem sandomierskim a Sandomierskim Centrum Stomatologii w Sandomierzu w zakresie świadczeń stomatologicznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Strony porozumienia...

opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Częstochowa: będzie opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

Ponad 26 tys. uczennic i uczniów z 72 częstochowskich szkół objęło porozumienie z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną. Obowiązek zawierania takich porozumień nakłada na samorządy ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszł...

szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Burmistrz Marek szuka dentystów dla uczniów z gminnych szkół Lekarz

Burmistrz Marek poszukuje stomatologów, którzy podejmą się realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, czyli będą udzielać świadczeń stomatologicznych dzieciom z sześciu prowadzonych przez gminę szkół.Przypomnijmy – ustawa o opiece zdrowotnej...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety - Dentonet.pl
Kto może leczyć dzieci w szkołach? Zarządzenie prezesa NFZ-u Lekarz

W specjalnym zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przypomniano, że świadczenia stomatologiczne w ramach realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami mogą realizować jedynie podmioty, które mają już podpisaną umowę z Funduszem.Przypom...

"Brak dialogu pomiędzy władzą a przedstawicielami lekarzy dentystów" Lekarz

- Ustawa (dotycząca stomatologicznej opieki nad uczniami - przyp. red.) nie rozwiąże problemów opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Na uwagę zasługuje przede wszystkim rażąca dysproporcja pomiędzy liczbą świadczeniodawców, którzy mogą zaw...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Sochaczew szuka dentystów chętnych do pracy w szkolnych gabinetach Lekarz

Burmistrz Sochaczewa wystosował zaproszenie do lekarzy dentystów, którzy od września br. chcieliby zająć się leczeniem dzieci w tamtejszych szkołach. Przykład Legnicy pokazuje jednak, że nie będzie o to łatwo.Przypomnijmy – ustawa z 12 kwietnia 2019 ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres