Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

RPO o ustawie refundacyjnej: stworzono prawną pułapkę

Publikacja:
RPO o ustawie refundacyjnej: stworzono prawną pułapkę

RPO o ustawie refundacyjnej: stworzono prawną pułapkę

Lekarzy, aptekarzy, firmy farmaceutyczne i pacjentów niepokoją przepisy zawarte w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz, to efekt m.in. wprowadzenia ustawy z pominięciem zasad poprawnej legislacji.

 

Z informacji uzyskanych od Anny Kobulskiej z wydziału komunikacji społecznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że już 30 grudnia Irena Lipowicz zwróciła się do ministra zdrowia w sprawie sposobu wprowadzania w życie ustawy refundacyjnej.

 

RPO poinformowała, że chociaż ustawa została ogłoszona 13 czerwca 2011 r., jednak dopiero na kilka dni przed wejściem w życie jej kluczowych regulacji podejmowane były istotne rozstrzygnięcia dotyczące wykazu refundowanych leków, informacji gromadzonych przez apteki czy też recept lekarskich.

 

Tymczasem przepisy ustawy nakładają na organ wydający akt prawny obowiązek zachowania odpowiedniego vacatio legis.

 

Obowiązek ten jest ściśle powiązany z gwarancjami praw jednostki wynikającymi z zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności obrotu prawnego oraz ochrony zaufania obywateli do państwa. Adresaci norm prawnych muszą mieć bowiem odpowiedni czas na przystosowanie się do nowych regulacji.

 

Zgodnie z opinią Ireny Lipowicz, prawo nie może stać się swoistą pułapką zastawianą przez władzę publiczną na obywatela. Do RPO napłynęły łącznie 73 skargi (do 1 lutego 2012 r.) dotyczące wejścia w życie wspomnianej ustawy.

 

19 grudnia br. RPO wystąpił do ministra zdrowia w sprawie dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem Ireny Lipowicz trwającą od niemal dwunastu lat, czyli od wprowadzenia systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, sytuacja skazuje pacjentów na trudności związane z identyfikacją ubezpieczenia.

 

RPO przypomina, że do dziś nie została wydana powszechna karta ubezpieczenia zdrowotnego, choć była przewidywana już przy wdrażaniu systemu ubezpieczeniowego.

 

Brakuje więc jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej, a te dokumenty, które formalnie mogą spełniać taką rolę, opierają się na wielu aktach prawnych. 

 

Utrudnia to w praktyce stwierdzenie przez lekarza uprawnień do świadczeń zdrowotnych – zaznacza RPO.

 

źródło: RynekZdrowia.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety - Dentonet.pl
"Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje: "Szkolne gabinety? Pobożne życzenie" Lekarz

"Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że szkolne gabinety stomatologiczne, które miały pojawiać się już w tym roku w placówkach w całej Polsce, pozostaną jedynie w sferze życzeń. Samorządów nie stać na ich wyposażenie, a dentyści nie chcą w nich pracowa...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL opiniuje zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

Podczas ostatniego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W pewnych aspektach wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, zwłaszcza dotyczącym kształc...

specjalizacje - Dentonet.pl
Zmiany w ustawie o uzyskiwaniu tytułu specjalisty Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia. Ustawa ta ma na celu rozwiązanie problemu braku możliwości rozpoczyna...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

Repetitio Inter - Dentonet.pl
Edukacja prawna zespołów stomatologicznych Lekarz

O tym, że wszyscy członkowie zespołów stomatologicznych muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, nikogo nie trzeba przekonywać. Warto jednak pamiętać, że ważna jest nie tylko edukacja dotycząca stricte zagadnień zdrowotnych czy medycznych - oso...