Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

RPO o kosztach obrony lekarza w postępowaniu dyscyplinarnym

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
RPO o kosztach obrony lekarza w postępowaniu dyscyplinarnym

RPO o kosztach obrony lekarza w postępowaniu dyscyplinarnym

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw osób prawomocnie uniewinnionych w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy i lekarzy dentystów.

W okresie stosowania przepisów ustawy o izbach lekarskich wykształciła się wyraźna linia orzecznicza sądów lekarskich, opierająca się na uznaniu, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych do rozstrzygania przez te sądy kwestii zwrotu stronom postępowania wskazanych kosztów według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego. W ocenie sądów charakter, cele i funkcje odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów są odmienne niż postępowania karnego. Pogląd ten nie ulega modyfikacji, pomimo że postępowanie to posiłkowo odwołuje się do przepisów kodeksu postępowania karnego.

Kwestie dotyczące kosztów postępowania i zasad ich ponoszenia nie zostały należycie uregulowane w ustawie o izbach lekarskich, co uczyniło wskazaną ustawę niepełną. Powstałą w ten sposób lukę wypełnił samorząd lekarski, określając katalog kosztów postępowania w przepisach regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich. Przepisy regulaminu określają, jakie koszty są zaliczane do kosztów postępowania przed sądem lekarskim, nie obejmują jednak swym zakresem wydatków wskazanych we wniosku obrońcy.

RPO: lekarze nie mogą korzystać z praw konstytucyjnych

Jak podkreślił RPO, ten stan prawny prowadzi do sytuacji, w której prawomocnie uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym lekarz nie może korzystać z konstytucyjnej gwarancji w postaci zwrotu kosztów ustanowienia jednego obrońcy. – Konstytucja zapewnia każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Powyższą gwarancję wzmacnia zasada demokratycznego państwa prawnego, z której należy wyprowadzić wniosek o stosowaniu, także w postępowaniu dyscyplinarnym, standardów ustanowionych w Konstytucji. Odnoszą się one do wszelkich postępowań represyjnych, których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie ukarania bądź sankcji. Przejęcie instytucji wywodzących się z postępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego służyć ma celom ochronnym. Ustawodawca, biorąc pod uwagę represyjny charakter postępowania dyscyplinarnego, uznał, że zasadne jest sięgnięcie do tych instytucji zawartych w kodeksie postępowania karnego, które stwarzają możliwość optymalnego zabezpieczenia praw i wolności obwinionego. Celem takiej regulacji jest więc zapewnienie osobie obwinionej praw i gwarancji służących zabezpieczeniu jej interesów w postępowaniu dyscyplinarnym. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że prawo do obrony nie tylko stanowi fundamentalną zasadę w procesie karnym, ale przede wszystkim jest elementarnym standardem demokratycznego państwa prawnego – podkreślono w komunikacie.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw osób prawomocnie uniewinnionych w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy i lekarzy dentystów.

Obserwujemy lawinowy wzrost roszczeń pacjentów. Wynika to m.in. z tego, że lekarze dentyści często bagatelizują zagadnienie zgody pacjenta na leczenia. Brak takiej zgody może być powodem kłopotów, nawet w sytuacji, gdzie leczenie przebiegło poprawnie – mówi w wywiadzie dla Dentowizji mec. Tomasz Pęcherz, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

AF

Fot. qimono, pixabay.com

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Rzecznik Praw Pacjenta - Kopia
Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze rozpoczął działalność Pacjent

Ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta. Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter...

wystąpienie RPO - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich: co z opieką zdrowotną w 2018 roku? Lekarz

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do ministra zdrowia pismo, w którym wyraził swoje zaniepokojenie narastającym niedoborem lekarzy. Zdaniem RPO, do tej pory godzili się oni na pracę ponad swoje siły. Masowe wypowiadanie klauzul opt-out jest na t...

Trybunal Konstytucyjny (2)
Pensje lekarzy rezydentów w Trybunale Konstytucyjnym Lekarz

 - Naczelna Rada Lekarska uznała, że rozporządzenie bezzasadnie różnicuje podmioty, które powinny być traktowane równo wobec prawa. W rozporządzeniu rozróżniono wysokość wynagrodzenia przyznanego lekarzom rezydentom w zależności od tego, w którym pos...

ROZWIŃ WIĘCEJ
tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Dziennik Gazeta Prawna: kolejne zmiany w tajemnicy lekarskiej Lekarz

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, szykują się kolejne zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z ustawą przygotowaną przez posłów z sejmowej komisji petycji, lekarz nie będzie już mógł ujawnić dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta na p...

zachowania pacjentów - Dentonet.pl
Dentyści narażeni na nieodpowiednie zachowania pacjentów Lekarz

Z przeprowadzonego na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku badania wynika, że 2/3 lekarzy i lekarzy dentystów w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz doświadczyło nieodpowiednich zachowań ze strony pacjentów. Zazwyczaj są to niestosowne kome...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Prokuratura krajowa: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd Lekarz

Prokuratura krajowa przypomina, że w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego niedopuszczalne jest przesłuchanie lekarza na okoliczności związane z wykonywaniem zawodu bez zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zachowanie t...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres