Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

RPO broni tajemnicy lekarskiej

Publikacja:
RPO broni tajemnicy lekarskiej

RPO broni tajemnicy lekarskiej

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji budzi wątpliwość nie tylko Naczelnej Izby Lekarskiej, lecz również Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem RPO proponowane przez ustawodawcę przepisy nie dają odpowiednich gwarancji ochrony prywatności i tajemnicy komunikowania się. Dotyczy to zwłaszcza środków, które mogą być wykorzystywane przez służby w toku kontroli operacyjnej. Zastrzeżenia RPO budzi także pozostawienie poza regulacją obowiązku informowania osób objętych kontrolą operacyjną po jej zakończeniu. Kolejne obawy dotyczą maksymalnego czasu prowadzenia kontroli operacyjnej i nieprecyzyjnie określonego czasu przetwarzania danych telekomunikacyjnych.

Rzecznik podziela także uwagi przekazywane m.in. przez organizacje pozarządowe odnoszące się do sposobu kontrolowania działań służb specjalnych oraz danych uzyskanych w toku działań operacyjnych. Przedkładanie sądowi przez policję i inne służby okresowych sprawozdań dotyczących pozyskiwania danych telekomunikacyjnych należy ocenić jako nieefektywny mechanizm nadzoru.

Sprzeciw samorządów zawodowych
Na to, że senacki projekt ustawy o Policji umożliwia szeroką inwigilację Polaków, wskazywali również podczas wspólnej konferencji prasowej Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Oba samorządy zawodowe wystąpiły w obronie tajemnic, które powierzają im klienci i pacjenci. Brak dostatecznej ochrony tych tajemnic i zbyt szeroki dostęp różnych organów i instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności pogwałca konstytucyjne prawa obywateli, a także może podważyć zaufanie do przedstawicieli zawodów, którym powierza się najbardziej intymne sprawy – stwierdzili zgodnie obaj prezesi.

Już teraz urzędnicy nie respektują tajemnicy lekarskiej
Podczas konferencji Maciej Hamankiewicz podkreślił, że już teraz można wskazać wiele przykładów nadużyć w dostępie niektórych organów państwowych do tajemnicy lekarskiej. Najbardziej dobitnymi przykładami prób bezprawnego wykorzystania danych poufnych są żądania udostępnienia listy pacjentów kierowane do lekarzy przez przedstawicieli fiskusa.

Urząd skarbowy domagał się od lekarza ujawnienia listy pacjentów. To nie jest błaha sprawa, bo na tych wykazach mogą się znajdować osoby, które leczą się u psychiatry, seksuologa. Czy urzędnik kontroli skarbowej powinien wiedzieć, że ktoś leczy się u psychiatry? – pytał retorycznie Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dane poufne poza kontrolą sądu
Obecnie art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego przewiduje, że „tajemnica lekarska może być ujawniona tylko za zgodą sądu powszechnego, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości oraz danej okoliczności nie da się ustalić w inny sposób, jak tyko poprzez ujawnienie tej tajemnicy”.

Tak więc decyzja o ujawnieniu tajemnicy jest cedowana na sąd powszechny, a nie na organ prowadzący postępowanie (czyli prokuratorę czy policję). Ponadto decyzja o ujawnieniu tajemnicy lekarskiej nie jest pozostawiona swobodnemu uznaniu sądu, lecz obwarowana przesłanką dobra wymiaru sprawiedliwości oraz niezbędności przeprowadzenia tego dowodu.

Lekarz i pacjent na podsłuchu
Tymczasem nowela ustawy zakłada, że to nie sąd będzie decydował o tym, czy zebrane podczas śledztwa dane mają charakter tajemnicy lekarskiej – takie uprawnienia będą mieli szeregowi funkcjonariusze.

Oznacza to, że funkcjonariusz najpierw zapozna się z materiałami, a potem sam zadecyduje, czy ma do czynienia z tajemnicą zawodową. Nad jego arbitralną opinią nie będzie żadnej kontroli – stąd rodzi się wątpliwość, czy zawsze podejmie słuszną decyzję.

Należy również założyć, że sąd z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości będzie wyrażał zgodę na wykorzystanie danych objętych tajemnicą lekarską. Niezadowolony z rozstrzygnięcia sądowego prokurator będzie mógł je zaskarżyć, ale takiego uprawnienia nigdy nie będzie miał zainteresowany lekarz ani osoba, której tajemnica dotyczy. Nie zostaną oni nawet poinformowani o tym, że byli poddawani takim formom inwigilacji jak podsłuch, kontrola korespondencji czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych.

Powszechnie krytykowany, a jednak świetny?
Jak dotąd projekt nowelizacji ustawy o Policji został skrytykowany m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, resort administracji i cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, GIODO i 17 samorządów zaufania publicznego. Jednak w opinii jego autora, senatora Piotra Zientarskiego (PO), proponowane w noweli zmiany są konieczne.

– Nasz projekt odwołuje się do przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwości, która już istnieje w kodeksie postępowania karnego. Nie ma możliwości wyłączenia jakiekolwiek zawodu z inwigilacji, jeśli w grę wchodzi działanie dla dobra wymiaru sprawiedliwości – stwierdził Zientarski. – Zaprosiłem samorządy zawodów zaufania publicznego do prac nad ustawą, ale nie doczekałem się konstruktywnych propozycji – dodał senator. Przyznał jednak, że być może projekt wymaga jeszcze dopracowania w Sejmie.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

policja - Dentonet.pl
Wtargnięcie antyszczepionkowców do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej Lekarz

19 lutego do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej wtargnęli „antyszczepionkowcy”, którzy zachowywali się agresywnie wobec sędziów sądu lekarskiego i zniszczyli mienie NIL. Samorząd złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 19 lutego w siedzibie...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wyniki badań - Dentonet.pl
RPP: dostęp do wyników nie tylko podczas wizyty lekarskiej Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta w specjalnym komunikacie przypomniał, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekaz...

Stypendium - Dentonet.pl
Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej – wznowiony nabór Lekarz

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. O...

Dentoekspress smok 3
Dentoexpress - jak wyleczyć smoka? Uchylamy rąbka tajemnicy… Lekarz

Historia biednego Smoka Wawelskiego, który z powodu okropnego bólu zęba zdemolował gabinet Doktora Dratewki poruszyła serca stomatologów w całej Polsce… Znalazła się już grupa śmiałków, która podczas tegorocznych targów Krakdent spróbuje odnaleźć zag...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r. Lekarz

NFZ podał wyniki kontroli ordynacji lekarskich w I kwartale 2019 r. Najczęstsze uchybienia występujące w kontrolowanych podmiotach dotyczyły wystawiania recept niezgodnie z przepisami oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. W I kwartale 2019 r. oddz...

e dokumentacja
Zgłaszajcie ataki hejterskie - apel Naczelnej Rady Lekarskiej Lekarz

- Apeluję, aby każdy przypadek ataku hejterskiego zgłaszany był do organów ścigania, a informacja o tym fakcie przekazywana również do Naczelnej Izby Lekarskiej - pisze w liście do lekarzy prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Jego ...

kontrole ordynacji lekarskiej - Dentonet.pl
NFZ o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej w III kwartale 2018 r. Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie w III kwartale 2018 r. W III kwartale 2018 r. oddziały wojewódzkie NFZ-u przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne ordyn...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
RPO: z tajemnicy lekarskiej powinien zwalniać tylko sąd Lekarz

Do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy uprawniony jest jedynie sąd. Wyjątkiem są tajemnice lekarskie z dokumentacji, które może uchylać prokurator w toku śledztwa. Zdaniem Rzecznika Pr...