Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r.

Brak komentarzy | Publikacja:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz.1671) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w jeden z następujących sposobów:

1. termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie (D10);

2. przez autoklawowanie (D9);

3. dezynfekcją termiczną (D9);

4. działaniem mikrofalami (D9);

5. obróbka fizyczno-chemiczna inna niż wymieniona w pkt. 2 – 4 (D9).

2. Dopuszczalne jest łączne stosowanie dwóch lub więcej sposobów wymienionych w ust. 1, do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

§ 2.

Sposoby unieszkodliwiania, o których mowa w § 1 ust. 1, poszczególnych odpadów medycznych i weterynaryjnych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Szczegółowe warunki przeprowadzania procesów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych (D10) są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Proces autoklawowania odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się w komorach ciśnieniowych nasyconą parą wodną z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (D9).

§ 5.

Proces dezynfekcji termicznej odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach lub instalacjach z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (H9).

§ 6.

Proces unieszkodliwiania mikrofalami odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach lub instalacjach z zachowaniem parametrów procesu zapewniających pozbawienie tych odpadów właściwości zakaźnych (H9).

§ 7.

1. Warunkiem zastosowania jednego ze sposobów unieszkodliwiania odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – 4, jest uzyskanie pozytywnej opinii dla każdego typu urządzenia, wydanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego wyznaczoną.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się podmiotowi zgłaszającemu urządzenie na podstawie następujących dokumentów:

1. dane techniczne urządzenia wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;

2. dokładny opis procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;

3. wyniki badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w zgłoszonym do zaopiniowania typie urządzenia (jeżeli kopie, to potwierdzone za zgodność z oryginałem) z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania;

4. wskazanie metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;

5. wymagania dotyczące pojemników, w których odpady będą poddawane unieszkodliwianiu w zgłaszanym typie urządzenia;

6. instrukcja obsługi urządzenia uwzględniająca wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1. typ urządzenia;

2. dokładne parametry przeprowadzania procesu unieszkodliwiania odpadów dla zgłoszonego do zaopiniowania typu urządzenia;

3. wymagania i metody dotyczące okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania dla danego typu urządzenia;

4. wymagania dotyczące pojemników, w których odpady będą unieszkodliwianiu w danym typie urządzenia;

5. wymagania dotyczące okresowego przeglądu technicznego danego urządzenia;

6. ilości unieszkodliwianych odpadów.

§ 8.

Każde urządzenie lub instalację, o których mowa w § 4-6, wyposaża się w graficzny lub komputerowy system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu.

§ 9.

1. Przepis ust. 3 pkt 2, załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie wymogu automatycznego systemu podawania odpadów stosuje się do wszystkich instalacji do termicznego przekształcania odpadów od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepis ust. 13, załącznika nr 2 do rozporządzenia stosuje się od dnia:

1. 1 stycznia 2006 r. – w odniesieniu do instalacji, dla których wydano zezwolenie użytkowania i przystąpiono do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2003 r.;

2. 1 stycznia 2003 r.- w odniesieniu do instalacji, dla których zostanie wydane zezwolenie użytkowania i przystąpiono do użytkowania po dniu 31 grudnia 2002 r.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA W POROZUMIENIU: MINISTER ŚRODOWISKA


POWIĄZANE ARTYKUŁY

AIDS - Dentonet.pl
1 grudnia - Światowy Dzień AIDS Lekarz

Od 1988 r. – z inicjatywy WHO – 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Szacuje się, że w Polsce z wirusem HIV żyje około 30-35 tys. osób, z czego duża część nie wie o swoim zakażeniu i może nieświadomie zakażać innych. Dlatego lekarz dentysta...

zasiłek opiekuńczy - Dentonet.pl
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia 2020 r. Asysta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzie...

Szumowski i Kraska - Dentonet.pl
Kiedy poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia? Lekarz

Do końca tygodnia poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wśród kandydatów do zastąpienia Łukasza Szumowskiego wymienia się m.in. prof. Wojciecha Maksymowicza, posła partii Porozumienie, obecnego sekretarza...

ROZWIŃ WIĘCEJ
e-zwolnienia - Dentonet.pl
Ponad 25 mln wystawionych e-zwolnień od 1 grudnia 2018 r. Lekarz

Od 1 grudnia 2018 r. do końca listopada 2019 r. w Polsce wystawiono już ponad 25 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. W Polsce w formie elektronicznej wystawianych jest 99,99% takich zaświadczeń. – Wprowadzenie e-ZLA okazało się sukcesem. Elektro...

koronawirus - Dentonet.pl
Wariant koronawirusa z RPA krąży od grudnia 2020 r. Lekarz

W RPA pod koniec grudnia 2020 r. wykryto nowy wariant koronawirusa, który oznaczono 501.V2. Wykazuje on oporność na działania wprowadzonych już szczepionek przeciwko COVID-19, nie ma za to danych, by odpowiadał za cięższy przebieg choroby lub wyższą ...

Łukasz Szumowski - Dentonet.pl
Łukasz Szumowski pozostaje na stanowisku ministra zdrowia Lekarz

15 listopada br. prezydent Andrzej Duda, na wniosek prezesa rady ministrów, powołał ponownie na stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Łukasz Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 r. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym...

Separator
Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy Lekarz

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej....

LDEK
Organizacja LDEK – NRL interweniuje u ministra zdrowia Lekarz

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych poinformował, że podczas najbliższego egzaminu LDEK muszą być przestrzegane reżimy sanitarne, stąd zakaz picia i jedzenia w trakcie egzaminu. Prezes NRL Andrzej Matyja interweniu...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

Repetitio est - Dentonet.pl
Finał programu edukacyjnego "Repetitio est" już 8 grudnia! Lekarz

Znamy już finalistów programu edukacyjnego "Repetitio est" – 8 grudnia br. w Łodzi 30 osób powalczy w wielkim finale o atrakcyjne nagrody.Program edukacyjny "Repetitio est", skierowany do stomatologów, asystentek i higienistek stomatologicznych oraz ...

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Narodowa kwarantanna od 28 grudnia do 17 stycznia Lekarz

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będzie tzw. narodowa kwarantanna. W tym czasie zamknięte będą m.in. galerie handlowe, stoki narciarskie i hotele...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji