Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2003 r.

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa przysługujących:

1) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz bezpłatnych dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w § 1, przysługujących:

1) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem procedury wizyty adaptacyjnej.

§ 4. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 i 3, jest:

1) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia;

2) w odniesieniu do kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość;

3) w odniesieniu do kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 121, poz. 1312).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załączniki do powyższego artykułu:

dz_u_03_115_1089.zip – rozmiar pliku: 14.35 KB


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
W 2018 r. utworzono 41 szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w 2018 r. w ramach programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2...

stomatologia - Dentonet.pl
Stomatologia: większa dostępność do świadczeń gwarantowanych Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało rozporządzenie, które ma zwiększyć dostępność do leczenia stomatologicznego w warunkach epidemii COVID-19 w Polsce. Jak poinformowano, od połowy marca br. dostęp do świadczeń zdrowotnych – również stomatologicznych ...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Gmina Proszowice szuka szkolnego dentysty dla 1500 uczniów Lekarz

Gmina Proszowice szuka dentystów, którzy podejmą się opieki stomatologicznej nad uczniami ośmiu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Łącznie uczęszcza do nich ponad 1500 uczniów. Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej gminy Proszo...

ROZWIŃ WIĘCEJ
współczynnik korygujący - Dentonet.pl
Stomatologia: NFZ wprowadza współczynniki korygujące Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła projekt zarządzenia wprowadzającego współczynniki korygujące w odniesieniu do świadczeń stomatologicznych udzielanych podczas epidemii COVID-19. Jak czytamy, proponowane zmiany mają na celu zwiększen...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Opieka stomatologiczna dla uczniów w powiecie żywieckim Lekarz

Starostwo powiatowe w Żywcu zapewniło opiekę stomatologiczną wszystkim uczniom prowadzonych przez powiat szkół. Będzie ona świadczona w gabinetach zewnętrznych oraz dentobusie.W szkołach średnich prowadzonych przez powiat żywiecki nie było możliwości...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres