Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

Brak komentarzy | Publikacja:

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

(Dz. U. Nr 121 z 18 pażdziernika 2001 r., poz. 1312)

Załącznik nr 1: WYKAZ BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

Załącznik nr 2: WYKAZ BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

Załącznik nr 3: WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

Załącznik nr 4: WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

Na podstawie art. 31e ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa przysługujących:

1) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w § 1, przysługujących:

1) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

2) kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują bezpłatnie świadczenia zdrowotne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wykonywane w znieczuleniu ogólnym.

§ 4. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 i 3, jest:

1) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – karta ubezpieczenia, a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia – dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia,

2) w odniesieniu do kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość,

3) w odniesieniu do kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.Załącznik nr 1: WYKAZ BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

Lp.Świadczenie stomatologiczneKod świadczenia stomatologicznego wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CMWartość punktowa procedury
1234
1Wizyta adaptacyjna (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia)23.06100
Badanie kontrolne 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0102100
2Rentgenodiagnostyka  
Ortodontyczny radiogram głowy lub cefalometria – wyłącznie ze wskazań ortodontycznych i w połączeniu ze świadczeniami udzielanymi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego87.12600
3Profilaktyka stomatologiczna  
Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową23.1001100
Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych – do 8 roku życia23.1003100
Lakierowanie zębów stałych – za każdą 1/4 łuku zębowego23.1006100
Impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb23.100825
4Leczenie choroby próchnicowej zębów  
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107120
Odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych23.1507 450
Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych23.1508350
5Leczenie endodontyczne  
Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1203250
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem -za jeden kanał23.1205235
Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi z nieuformowanym korzeniem – za jeden kanał23.1208 185
Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210130
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów – nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.1308880
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów – nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13091.320
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi zęba – nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13121.360
6Leczenie chorób przyzębia  
Kiretaż otwarty – w obrębie 1/4 uzębienia23.1608350
Gingiwoosteoplastyka23.1610500
Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka – Kazanjana23.1613600
Założenie opatrunku paradontologicznego – każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe23.162080
7Inne zabiegi chirurgiczne  
Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych23.1706700
Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych23.1707700
Resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich (3+3, 3-3)23.1802700
8Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do 13 roku życia. Kontrola leczenia do 15 roku życia. Naprawa aparatu ortodontycznego raz w roku  
Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli23.2302160
Korekcyjne szlifowanie zębów23.2308400
Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna23.2307300
Analiza telerentgenogramów23.2327500
Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie23.2310450
Środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu – z wyłączeniem aparatów stałych23.23121.200
Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym23.24011.400
Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym23.24022.000
Kontrola leczenia bez aparatu23.2405100
Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym23.2406200
Naprawa aparatu ruchomego bez wycisku23.2501100
Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem23.2502200
Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie23.2503300
Rekonstrukcja aparatu ruchomego obejmującego całą górną lub dolną część aparatu23.2404500
Proteza dziecięca częściowa23.26111.200
Proteza dziecięca całkowita23.26121.800
Załącznik nr 2: WYKAZ BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

Lp.Świadczenie stomatologiczneKod świadczenia stomatologicznego wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CMWartość punktowa procedury
1234
1Leczenie endodontyczne  
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów – nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.1308880
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów – nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13091.320
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi zęba – nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba23.13121.360
2Leczenie chorób przyzębia  
Kiretaż otwarty – w obrębie 1/4 uzębienia23.1608350
Założenie opatrunku paradontologicznego – każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe23.162080

Załącznik nr 3: WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

1. Światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach.

2. Cement chirurgiczny.

Załącznik nr 4: WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

1. Cement chirurgiczny.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne - Dentonet.pl
BDO: sprawozdanie o odpadach za 2019 r. do końca października Lekarz

To już ostatni miesiąc na złożenie sprawozdania o odpadach za 2019 r. Termin mija 31 października. Przypomnijmy – roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi mają obowiązek składać podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z ...

Separator
Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy Lekarz

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej....

odpady medyczne - Dentonet.pl
Sprawozdanie o odpadach - termin wydłużony do 31 października Lekarz

Na stronie internetowej BDO przypomniano, że termin złożenia sprawozdania o odpadach za 2019 r. został wydłużony do 31 października. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi zobowiązane są podmioty, o których ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia - Dentonet.pl
Od 1 października studia znów w trybie stacjonarnym? Lekarz

Od 1 października, jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie pogorszeniu - nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wrócili na uczelnie w pełnym trybie stacjonarnym - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN pytany był ...

Łukasz Szumowski - Dentonet.pl
Łukasz Szumowski pozostaje na stanowisku ministra zdrowia Lekarz

15 listopada br. prezydent Andrzej Duda, na wniosek prezesa rady ministrów, powołał ponownie na stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Łukasz Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 r. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym...

e dokumentacja
E-dokumentacja jednak później - minister wydał rozporządzenie Lekarz

Minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym uchylił wcześniejszą decyzję o obowiązkowym prowadzeniu od 1 stycznia 2019 r. historii choroby oraz historii zdrowia i choroby.Przypomnijmy – na mocy par. 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogól...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

Asysdent scena
Asysdent 2020 już 3 października! Zamykamy sprzedaż, odliczamy dni Asysta

Już 3 października w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Asystentek i Higienistek Stomatologicznych ASYSDENT 2020. Ze względów bezpieczeństwa sprzedaż biletów na wydarzenie została ...

lekarz - Dentonet.pl
Rozporządzenie "Profilaktyka 40 PLUS" podpisane Lekarz

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40. roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Minister Adam Niedzielski dziś podpisał rozporządzenie dotyczące programu "Profilaktyka 40 PLUS", które przeszło proces konsultacji...

Szumowski i Kraska - Dentonet.pl
Kiedy poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia? Lekarz

Do końca tygodnia poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wśród kandydatów do zastąpienia Łukasza Szumowskiego wymienia się m.in. prof. Wojciecha Maksymowicza, posła partii Porozumienie, obecnego sekretarza...

LDEK
Organizacja LDEK – NRL interweniuje u ministra zdrowia Lekarz

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych poinformował, że podczas najbliższego egzaminu LDEK muszą być przestrzegane reżimy sanitarne, stąd zakaz picia i jedzenia w trakcie egzaminu. Prezes NRL Andrzej Matyja interweniu...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji