Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Resort zdrowia zaprezentował ustawę o medycynie szkolnej

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Resort zdrowia zaprezentował ustawę o medycynie szkolnej

Resort zdrowia zaprezentował ustawę o medycynie szkolnej

Ministerstwo zdrowia opublikowało we wtorek projekt ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wielu szkolnym. Zakłada on, że dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zapewnić uczniom dostęp do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza szkołą i z nią współpracującym.

Jak poinformowano w uzasadnieniu do projektu, zdaniem ministerstwa zdrowia obecny sposób funkcjonowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami nie jest satysfakcjonujący. Ustawa ma zintegrować działania dotychczasowych systemów opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Zgodnie z projektem, profilaktyczną opiekę nad uczniami, tak jak dotychczas, będzie sprawował lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), współpracujący z pielęgniarką i położną POZ. W szkole natomiast opieką profilaktyczną ma zapewniać pielęgniarka środowiska nauczania lub higienistka szkolna. W zakres ich zadań miałaby wchodzić m.in. współpraca z zespołem POZ, czyli przekazywanie lekarzowi, pielęgniarce i położnej ważnych informacji odnośnie zdrowia każdego ucznia. Pielęgniarki i higienistki szkolne mają być wyposażone w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające sprawne przekazywanie tego typu informacji. Za przygotowanie oprogramowania będzie odpowiedzialne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a koszt jego opracowania to na 7,5 mln zł. Planowane jest także podwyższenie stawki kawitacyjnej (czyli kwoty za opiekę nad uczniem) do 80 zł. Obecnie wynosi ona 72,24 zł.

Każdy uczeń pod opieką dentysty

Jeśli chodzi o opiekę stomatologiczną, to odpowiedzialność za jej koordynowanie również spadnie na pielęgniarki lub higienistki szkolne. Mają one współpracować z lekarzem dentystą, informować rodziców o możliwości korzystania ze świadczeń stomatologicznych oraz kontrolować realizację zaleceń lekarza dentysty. Z kolei do obowiązków dyrektora będzie należało zapewnienie uczniom dostępu do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza terenem szkoły, współpracującym ze szkołą.

W projekcie zaznaczono również, że za wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (a jeśli pozwalają na to warunki lokalne – także gabinetu stomatologicznego) będą odpowiadać jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli pozwolą na to budżety gmin i powiatów, w urzędach powinny pojawić się osoby odpowiedzialne za koordynowanie zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Edukacja i działania na dalsze lata

Zgodnie z projektem, dla nauczycieli i wychowawców mają być organizowane szkolenia dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych. Zakres tych szkoleń określi minister zdrowia w porozumieniu z ministrem edukacji, a przeprowadzać je będzie lekarz POZ oraz pielęgniarka albo higienistka szkolna. Wytyczne co do sposobu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym opracuje Instytut Matki i Dziecka.

Istotną częścią działań profilaktycznych ma być również edukacja, także w zakresie zdrowia jamy ustnej, prowadzona z wykorzystaniem programów nauczania w szkołach. Działania edukacyjne będą kierowane do rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Z kolei minister zdrowia został zobligowany do przygotowania programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości opieki profilaktycznej dla uczniów”. Ma on być realizowany w latach 2018-2022. Koszty jego realizacji oszacowano na ponad 1 mld zł, a zakłada on m.in. doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i stomatologicznych w szkołach, a także dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla pielęgniarek i higienistek szkolnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać przez 30 dni. Resort zdrowia przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie w roku szkolnym 2018/2019.

– Gabinety stomatologiczne w szkołach – można, ale po co? – pytała podczas debaty parlamentarnego zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki posłanka PO Lidia Gądek. Dodała, że są to zazwyczaj kwestie haseł wyborczych i politycznych, a nie rzeczywistych działań rozwiązujących problemy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci.

AF

Fot. jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Senat: ustawa o medycynie szkolnej przyjęta bez poprawek Lekarz

Podczas ostatniego posiedzenia Senat bez poprawek przyjął projekt ustawy o medycynie szkolnej, zgodnie z którą wszyscy polscy uczniowie mają zostać objęci opieką stomatologiczną. Zgodnie z ustawą, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profi...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Sejm: ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami przyjęta Lekarz

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Obejmie ona profilaktykę, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Za przyjęciem ustawy było 385 posłów, przeciw – 17, a 6 wstrzymało się od głosu. – Do tej por...

dentyści w szkołach - Dentonet.pl
Naczelna Rada Lekarska o szkolnej opiece stomatologicznej Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu ustawy o opiece medycznej nad uczniami, która zakłada m.in. objęcie uczniów leczeniem stomatologicznym.Przypomnijmy – w połowie marca br. rada ministrów przyjęła projekt ustawy ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami już gotowy Lekarz

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Cho...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Dziecka pyta o szkolne gabinety stomatologiczne Lekarz

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie aktualnych informacji na temat działań resortu w obszarze opieki zdrowotnej nad uczniami. Chodzi m.in. o funkcjonowanie szkolnych gabinetów stomatolo...

dentyści w szkołach
Dentyści wracają do szkół - rusza program ministerstwa zdrowia Lekarz

1 sierpnia rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku", realizowanego przez ministerstwo zdrowa. Celem głównym programu jest zwiększenie dos...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres