Dentonet
E-mail

Regulamin konkurs z dn. 3.11.2017

Brak komentarzy | Publikacja:

Regulamin konkurs z dn. 3.11.2017

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a; wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej Bestomem.

II. Czas trwania

1. Za rozpoczęcie Konkursu uznaje się chwile publikacji postu z oznaczeniem [KONKURS] na fan page’u Dentonet na Facebooku.

2. Odpowiedzi można zostawiać do dnia 05.11 – niedziela do g.23:59.

4. Rozwiązania, które nadsyłane są po terminie zakończenia, nie są uwzględniane w procesie wyłania Zwycięzców.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu i nazwisk Laureatów nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu.

III. Zasady udziału w Krzyżówce

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które posiadają konto na Facebooku.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Bestomu i członkowie ich rodzin.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie postawione w tym poście.

IV. Wyłonienie Laureatów

1. Laureaci wyłonieni będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Bestom.

4. Na wyłonienie Laureatów nie ma wpływu kolejność nadsyłania odpowiedzi.

5. Informacja o Laureatach publikowana będzie w poście na Facebooku.

V. Nagrody

1. Nagrody przewidziane dla Zwycięzców to trzy numery miesięcznika e-Dentico z roku 2017.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5. Nagrody są przesyłane firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Laureatów.

6. Nagrody są wysyłane na koszt Bestomu.

7. Bestom nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Uczestnika związane z podaniem przez niego nieprawidłowych lub niepełnych danych teleadresowych.

VI. Komisja

1. Nad prawidłowością wyłaniania Laureatów czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Bestom.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a) wybór najlepszych odpowiedzi

b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

VII. Reklamacje

1. Składanie reklamacji możliwe jest jedynie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, na adres: Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o., ul. Wigury 15a, 90-302 Łódź, z dopiskiem „konkurs – reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Krzyżówki, jak również opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listownie.

4. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Krzyżówki jest dostępny na stronie internetowej www.dentonet.pl oraz w siedzibie Bestomu.

2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną uznane przez Bestom za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, Bestom może zawiadomić Uczestnika – telefonicznie lub mailowo – o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli Uczestnik Krzyżówki nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.

3. Bestom informuje, iż dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych nagród. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Bestom informuje, że dane osobowe Laureatów, poza podaniem imienia, nazwiska i miejscowości, w której dany Laureat mieszka, nie będą publikowane.

4. Przesyłając odpowiedź Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

5. Bestom nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

7. Bestomowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

doraźna pomoc stomatologiczna - Dentonet.pl
NFZ Kielce: konkurs na stomatologiczną pomoc doraźną Lekarz

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach szuka podmiotu zainteresowanego świadczeniem stomatologicznej pomocy doraźnej dla mieszkańców całego województwa. Jak czytamy na stronie internetowej oddziału, zgłoszenia zainte...

ortodoncja - Dentonet.pl
NFZ Podlasie ogłosił konkurs ofert na świadczenia ortodontyczne Lekarz

Podlaski oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń ortodontycznych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Umowa miałaby obowiązywać od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Jak czytamy w ogłoszeniu, obszar, którego do...

konkurs foto5
Kontemplacja nad krajobrazem [wakacyjny konkurs foto] Lekarz

Czytałeś o fotografii w ciemności? Już się w niej fotograficznie nie zgubisz. Teraz pora na coś, co sprawia największą frajdę urlopowiczom! Kontemplacja nad krajobrazem! Ile razy patrzysz przed siebie i masz ochotę zrobić zdjęcie za pomocą zamknięcia...

ROZWIŃ WIĘCEJ
finansowanie świadczeń NFZ - Dentonet.pl
Bydgoszcz: będzie konkurs na doraźną pomoc dentystyczną Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Olszewskiego poinformował, że kujawsko-pomorski oddział wojewódzki NFZ-u w najbliższym czasie ogłosi konkurs na realizację świadczeń z zakresu świadczeń stomatologicznej po...

szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Bełchatów szuka szkolnych dentystów - ogłoszono konkurs Lekarz

Kolejne miasto szuka stomatologów chętnych do objęcia uczniów opieką dentystyczną. Tym razem konkurs ogłosił Bełchatów – oferty w wydziale oświaty tamtejszego magistratu można składać do 31 marca. Przypomnijmy – w połowie września 2019 r. w życie we...

Konkurs foto artykuÅ  3
U nas wakacje się nie kończą! [wakacyjny konkurs foto] Lekarz

To miał być zwykły dzień w gabinecie stomatologicznym… Na szczęście niektórzy nie lubią zwykłych dni i wolą wziąć udział wakacyjnym konkursie fotograficznym!W Dentonecie wakacje jeszcze się nie kończą! Zdjęcia w trzech kategoriach drugiej edycji nasz...

konkurs foto2019 5
Stomatologia w czasach koronawirusa – konkurs foto Lekarz

Już tylko do 22 września czekamy na zdjęcia (i filmy) prezentujące szeroko rozumianą stomatologiczną rzeczywistość w czasach pandemii koronawirusa. Do etapu finałowego wybranych zostanie 10 prac – ich autorzy powalczą o nagrodę główną, czyli piaskark...

Konkurs Foto
Wakacyjny konkurs fotograficzny: oto zwycięskie zdjęcie! Lekarz

To już koniec tegorocznej edycji naszego konkursu fotograficznego. Nagrodę główną – piaskarkę Lunos ufundowaną przez firmę Durr Dental - otrzymuje pani Natalia, za zaprezentowane na zdjęciu "leczenie kanałowe w każdych warunkach". Zdjęcie to otrzymał...

miejsce1
Wakacyjny konkurs fotograficzny Dentonetu rozstrzygnięty! Lekarz

Po podliczeniu głosów oddanych w głosowaniu internetowym z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą II wakacyjnego konkursu fotograficznego Dentonetu został Michał Lewicki. Serdecznie gratulujemy!Do Michała Lewickiego powędruje piaskarka Durr Dental L...

foto2018 6
Trwa wakacyjny konkurs fotograficzny Dentonetu [galeria] Lekarz

Do 23 września czekamy na Wasze zdjęcia w ramach III wakacyjnego konkursu fotograficznego Dentonetu! W tym roku nagrody są wyjątkowo atrakcyjne – zdobyć można piaskarkę Lunos od firmy Durr Dental, wycieczkę do Egiptu ufundowaną przez biuro podróży ET...

leczenie implantoprotetyczne - Dentonet.pl
Kto chce leczyć w gminie Łyse? Konkurs NFZ-u Lekarz

Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych w gminie Łyse.Harmonogram postępowań konkursowych:Ogłoszenie postępowania – 25.03.2019 r.Termin s...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji