Dentonet
E-mail

Regulamin konkurs z dn. 3.11.2017

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Regulamin konkurs z dn. 3.11.2017

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a; wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej Bestomem.

II. Czas trwania

1. Za rozpoczęcie Konkursu uznaje się chwile publikacji postu z oznaczeniem [KONKURS] na fan page’u Dentonet na Facebooku.

2. Odpowiedzi można zostawiać do dnia 05.11 – niedziela do g.23:59.

4. Rozwiązania, które nadsyłane są po terminie zakończenia, nie są uwzględniane w procesie wyłania Zwycięzców.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu i nazwisk Laureatów nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu.

III. Zasady udziału w Krzyżówce

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które posiadają konto na Facebooku.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Bestomu i członkowie ich rodzin.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie postawione w tym poście.

IV. Wyłonienie Laureatów

1. Laureaci wyłonieni będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Bestom.

4. Na wyłonienie Laureatów nie ma wpływu kolejność nadsyłania odpowiedzi.

5. Informacja o Laureatach publikowana będzie w poście na Facebooku.

V. Nagrody

1. Nagrody przewidziane dla Zwycięzców to trzy numery miesięcznika e-Dentico z roku 2017.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5. Nagrody są przesyłane firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Laureatów.

6. Nagrody są wysyłane na koszt Bestomu.

7. Bestom nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Uczestnika związane z podaniem przez niego nieprawidłowych lub niepełnych danych teleadresowych.

VI. Komisja

1. Nad prawidłowością wyłaniania Laureatów czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Bestom.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a) wybór najlepszych odpowiedzi

b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

VII. Reklamacje

1. Składanie reklamacji możliwe jest jedynie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, na adres: Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o., ul. Wigury 15a, 90-302 Łódź, z dopiskiem „konkurs – reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Krzyżówki, jak również opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listownie.

4. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Krzyżówki jest dostępny na stronie internetowej www.dentonet.pl oraz w siedzibie Bestomu.

2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną uznane przez Bestom za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, Bestom może zawiadomić Uczestnika – telefonicznie lub mailowo – o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli Uczestnik Krzyżówki nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.

3. Bestom informuje, iż dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych nagród. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Bestom informuje, że dane osobowe Laureatów, poza podaniem imienia, nazwiska i miejscowości, w której dany Laureat mieszka, nie będą publikowane.

4. Przesyłając odpowiedź Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

5. Bestom nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

7. Bestomowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Stomatologia w czasach koronawirusa – konkurs foto Lekarz

Już tylko do 22 września czekamy na zdjęcia (i filmy) prezentujące szeroko rozumianą stomatologiczną rzeczywistość w czasach pandemii koronawirusa. Do etapu finałowego wybranych zostanie 10 prac – ich autorzy powalczą o nagrodę główną, czyli piaskark...

szkolna stomatologia - Dentonet.pl
Bełchatów szuka szkolnych dentystów - ogłoszono konkurs Lekarz

Kolejne miasto szuka stomatologów chętnych do objęcia uczniów opieką dentystyczną. Tym razem konkurs ogłosił Bełchatów – oferty w wydziale oświaty tamtejszego magistratu można składać do 31 marca. Przypomnijmy – w połowie września 2019 r. w życie we...

Konkurs foto: piaskarka Lunos w rękach zwyciężczyni! Lekarz

W ostatniej edycji naszego konkursu fotograficznego nagrodę główną – piaskarkę Lunos ufundowaną przez firmę Durr Dental – otrzymała pani Natalia za zaprezentowane na zdjęciu „leczenie kanałowe w każdych warunkach”. W etapie finałowym – głosowaniu int...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Wakacyjny konkurs fotograficzny: oto zwycięskie zdjęcie! Lekarz

To już koniec tegorocznej edycji naszego konkursu fotograficznego. Nagrodę główną – piaskarkę Lunos ufundowaną przez firmę Durr Dental - otrzymuje pani Natalia, za zaprezentowane na zdjęciu "leczenie kanałowe w każdych warunkach". Zdjęcie to otrzymał...

miejsce5
Wakacyjny konkurs fotograficzny: historie zwycięskich zdjęć Lekarz

- To zdjęcie powstało bardzo spontanicznie. Zatrzymaliśmy się w trakcie powrotu po wojażach na motorze w górach, żeby uchwycić przepiękny zachód słońca - powiedziała Agnieszka Woźniak, jedna z laureatek wakacyjnego konkursu fotograficznego 2018. Zapr...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres