Dentonet
E-mail

Konkurs Mikołajkowy 2017

Brak komentarzy | Publikacja:

Konkurs Mikołajkowy 2017

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a; wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej Bestomem.

II. Czas trwania

1. Za rozpoczęcie Konkursu uznaje się chwile publikacji postu z oznaczeniem [Konkurs] na fan page’u Dentonet na Facebooku. 
2. Odpowiedzi można zostawiać do dnia 08.12.2017 – piątek do g.23:59.
3. Odpowiedzi, które nadsyłane są po terminie zakończenia, nie są uwzględniane w procesie wyłania Zwycięzców.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu i nazwisk Laureatów nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu.

III. Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które posiadają konto na Facebooku.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Bestomu i członkowie ich rodzin.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz podany w poście konkursowym.
4. Podane w formularzu dane kontaktowe powinny być zgodne z adresem do wysyłki nagrody.

IV. Wyłonienie Laureatów

1. Laureaci wyłonieni będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Bestom.
2. Na wyłonienie Laureatów nie ma wpływu kolejność nadsyłania odpowiedzi.
3. Informacja o Laureatach publikowana będzie w poście na Facebooku lub w komentarzu do posta konkusowego.

V. Nagrody

1. Nagrody przewidziane dla Zwycięzców to 100 zestawów kalendarzy od firmy Dental Tree, zwanej dalej Sponsorem.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
3. Nagrody są przesyłane firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Laureatów.
4. Nagrody są wysyłane na koszt Sponsora.
5. Bestom i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Uczestnika związane z podaniem przez niego nieprawidłowych lub niepełnych danych teleadresowych.

VI. Komisja

1. Nad prawidłowością wyłaniania Laureatów czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Bestom.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) wybór najlepszych odpowiedzi
b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

VII. Reklamacje

1. Składanie reklamacji możliwe jest jedynie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, na adres: Bestom DENTOnet.pl sp. z o.o., ul. Wigury 15a, 90-302 Łódź, z dopiskiem „konkurs – reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listownie.
4. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dentonet.pl oraz w siedzibie Bestomu.
2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną uznane przez Bestom za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, Bestom może zawiadomić Uczestnika – telefonicznie lub mailowo – o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.
3. Bestom informuje, iż dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych nagród. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Bestom informuje, że dane osobowe Laureatów, poza podaniem imienia, nazwiska i miejscowości, w której dany Laureat mieszka, nie będą publikowane.
4. Przesyłając odpowiedź Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
5. Bestom oraz Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
7. Bestomowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

konkurs foto2019 5
Stomatologia w czasach koronawirusa – konkurs foto Lekarz

Już tylko do 22 września czekamy na zdjęcia (i filmy) prezentujące szeroko rozumianą stomatologiczną rzeczywistość w czasach pandemii koronawirusa. Do etapu finałowego wybranych zostanie 10 prac – ich autorzy powalczą o nagrodę główną, czyli piaskark...

leczenie implantoprotetyczne - Dentonet.pl
Kto chce leczyć w gminie Łyse? Konkurs NFZ-u Lekarz

Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ-u ogłosił uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych w gminie Łyse.Harmonogram postępowań konkursowych:Ogłoszenie postępowania – 25.03.2019 r.Termin s...

konkurs foto5
Kontemplacja nad krajobrazem [wakacyjny konkurs foto] Lekarz

Czytałeś o fotografii w ciemności? Już się w niej fotograficznie nie zgubisz. Teraz pora na coś, co sprawia największą frajdę urlopowiczom! Kontemplacja nad krajobrazem! Ile razy patrzysz przed siebie i masz ochotę zrobić zdjęcie za pomocą zamknięcia...

ROZWIŃ WIĘCEJ
miejsce1
Wakacyjny konkurs fotograficzny Dentonetu rozstrzygnięty! Lekarz

Po podliczeniu głosów oddanych w głosowaniu internetowym z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą II wakacyjnego konkursu fotograficznego Dentonetu został Michał Lewicki. Serdecznie gratulujemy!Do Michała Lewickiego powędruje piaskarka Durr Dental L...

konkurs mikolajkowy
Mikołajkowy konkurs foto - świąteczna atmosfera w stomatologii Lekarz

Zapraszamy do wzięcia udziału w mikołajkowym konkursie fotograficznym Dentonetu! Zasady są proste – wystarczy do 16 grudnia wysłać do nas zdjęcie przedstawiające świąteczną atmosferę w stomatologii. Do wygrania atrakcyjne nagrody!Nasz mikołajkowy kon...

Film z targów stomatologicznych? Oto przykłady z Krakdentu 2017

Poldent otrzymał Medal Najwyższej Jakości Targów Krakdent za nowy system Endostar E3. Poldent wyróżniono również podczas gali 25-lecia targów Krakdent.Marka Corega stara się maksymalnie ułatwić życie pacjentom korzystającym z protez. Jakie ułatwienie...

konkurs foto9
Wakacyjny konkurs fotograficzny: zdjęcia i ich historie Lekarz

Jednym z partnerów naszego wakacyjnego konkursu fotograficznego była firma Dental Tree, która przygotowała nagrody o łącznej wartości dziesięciu tysięcy złotych. Które zdjęcia zostały nagrodzone? W jakich okolicznościach zostały zrobione?...

Konkurs foto artykuÅ 3
Rozpoczynamy wakacyjny konkurs fotograficzny Dentonetu! Lekarz

Ponad 140 nadesłanych zdjęć, szesnaścioro finalistów, 2661 oddanych głosów, nagrody o wartości ponad 20 tys. zł – zeszłoroczna edycja wakacyjnego konkursu fotograficznego Dentonetu cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, więc z przyjemnością ogłasza...

Świdnica - Dentonet.pl
W Świdnicy bez próchnicy – do 13.06. trwa miejski konkurs Lekarz

Świdnica ogłosiła konkurs na wybór realizatora programu profilaktyki próchnicy zębów w latach 2018-2020 "W Świdnicy bez próchnicy". Oferty mogą składać podmioty medyczne, realizujące świadczenia z zakresu stomatologii. Ostatnim dniem ich przyjmowania...

Konkurs Foto
Wakacyjny konkurs fotograficzny: oto zwycięskie zdjęcie! Lekarz

To już koniec tegorocznej edycji naszego konkursu fotograficznego. Nagrodę główną – piaskarkę Lunos ufundowaną przez firmę Durr Dental - otrzymuje pani Natalia, za zaprezentowane na zdjęciu "leczenie kanałowe w każdych warunkach". Zdjęcie to otrzymał...

Konkurs foto artykuÅ 3
U nas wakacje się nie kończą! [wakacyjny konkurs foto] Lekarz

To miał być zwykły dzień w gabinecie stomatologicznym… Na szczęście niektórzy nie lubią zwykłych dni i wolą wziąć udział wakacyjnym konkursie fotograficznym!W Dentonecie wakacje jeszcze się nie kończą! Zdjęcia w trzech kategoriach drugiej edycji nasz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji