Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Recepty – czy akcja protestacyjna może być zawieszona?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Recepty – czy akcja protestacyjna może być zawieszona?

Recepty – czy akcja protestacyjna może być zawieszona?

Przypomnijmy, że chodzi o apel NRL z 22 czerwca w sprawie niepodpisywania umów receptowych z NFZ i od 1 lipca wystawienie recept wyłącznie ze 100% odpłatnością.

Czy akcja protestacyjna może być zawieszona?

W komunikacie opublikowanym na stronie NRL czytamy, że i owszem ale „warunkiem zawieszenia jest uzyskanie w zakresie zasad wystawiania recept na leki refundowane zmian zapewniających bezpieczeństwo lekarzom i lekarzom dentystom, w szczególności w zakresie umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, co publicznie zadeklarował Minister Zdrowia przedstawicielom samorządu lekarskiego w dniu 20 czerwca 2012 roku.”.

Decyzję taką, z upoważnienia NRL, może podjąć Prezydium NRL.

Warto podkreślić, że środowisko lekarskie w Polsce było zadziwiająco jednomyślnie w tej sprawie, czego przykładem było chociażby Porozumienie Organizacji Lekarskich z 17 marca br., które przyjęło stanowisko o grupowym wystąpieniu wszystkich świadczeniodawców do NFZ o wykreślenie kar umownych za błędne wypisanie recepty.

W tym kontekście zdumienie może budzić stanowisko Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, które w opublikowanym niedawno stanowisku zarzuca Naczelnej Radzie Lekarskiej namawianie lekarzy i lekarzy dentystów do łamania prawa i wprowadzanie w błąd pacjentów.

– Stanowisko PPOZ odnoszące się do działań NRL w sprawie niewypisywania recept od 1 lipca jest jednak oceną dokonaną przez bardzo wąską grupę przedstawicieli naszego zawodu. Nie jest ona podbudowana żadnym sensownym argumentem – powiedział portalowi Rynek Zdrowia Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

I podkreśla, że Naczelna Rada Lekarska słusznie zwraca uwagę, że rząd i NFZ nie wywiązują się z obietnicy, którą złożyli lekarzom w styczniu br.

– Dlatego nie rozumiem, na czym bazuje PPOZ oceniając działanie NRL jako szkodliwe. Jest ono jak najbardziej w interesie lekarzy i świadczeniodawców. Stanowisko PPOZ uważam za absolutnie odrębne, natomiast całkowicie popieram działania NRL – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Warto również podkreślić, że organizacje lekarskie współpracujące w POL, czyli: OZZL, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia i Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, poparło stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie, twierdząc, że nadal obowiązuje hasło: "My leczymy, oni refundują".

W przesłanym wczoraj oświadczeniu POL czytamy m.in., że od nowego prezesa NFZ oczekują natychmiastowej zmiany umowy na wypisywanie recept refundowanych, jakie NFZ podpisuje z lekarzami prywatnie praktykującymi oraz umowy zawieranej przez NFZ ze świadczeniodawcami.

"Kara równa kwocie nienależnej refundacji musi zniknąć z umowy z lekarzami i z umowy ze świadczeniodawcami, bo jest nielegalna” – piszą lekarze z Porozumienia Organizacji Lekarskich.

Jak informują związkowcy z OZZL organizacja zleciła nawet druk nowych recept, których pierwsza partia 3 mln sztuk trafiła już do biura OZZL w Bydgoszczy. Nowe recepty (wzór dostępny również online – KLIKNIJ) wydrukowano według wzoru zaaprobowanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Na receptach tych nie ma rubryki na wpisanie stopnia refundacji. Będą one rozprowadzane wśród lekarzy, którzy przystąpią do protestu 1 lipca.

opr.tch


POWIĄZANE ARTYKUŁY

recepta - Dentonet.pl
Recepty bez identyfikacji OW NFZ – co z refundacją? Lekarz

Ministerstwo zdrowia przypomina, że w związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ n...

niezbędne dla zdrowia - Dentonet.pl
Niezbędne dla zdrowia - akcja społeczne NIL i RPP Lekarz

Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak zadbać o zdrowie własne i bliskich. Inicjatywa NIL i RPP ma przypominać i propagować podstawowe zasady zdrowego trybu życia. Ogólnie dobry stan zdrowia zwięks...

Route 66 - Dentonet.pl
Route 66 na dwóch kółkach – akcja Smile for a Lifetime Lekarz

Dla ortodonty dr. Dona Montano oraz chirurga szczękowo-twarzowego dr. Roberta Rellego poprawianie dziecięcych uśmiechów to coś więcej niż tylko codzienna praca – to także ich pasja i powołanie. Wiedzą też – z pierwszej ręki – że krzywe zęby to nierza...

ROZWIŃ WIĘCEJ
recepta - Dentonet.pl
Recepty bez obowiązku umieszczania identyfikatora OW NFZ Lekarz

Od 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego...

ZUS - Dentonet.pl
Płatność składek ZUS zawieszona na 3 miesiące – dla kogo? Lekarz

Jak poinformował prezydent Andrzej Duda, osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, którzy zanotują przychody mniejsze o co najmniej 50% w stosunku do lutego, będą całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS pr...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres