Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

Publikacja:
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przedłożony przez ministra zdrowia. Ustawa ma wprowadzić m.in. akredytacje podmiotów medycznych udzielających świadczeń publicznych, rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych, a także fundusz kompensacyjny, z którego będą wypłacane rekompensaty bez orzekania o winie.

W projekcie ustawy zakłada się wprowadzenie autoryzacji podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. – Autoryzacji na okres 5 lat udzielać będzie prezes NFZ-u przy współudziale dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ-u, na wniosek podmiotów podlegających autoryzacji. Od rozstrzygnięć w sprawie autoryzacji będzie przysługiwało odwołanie do prezesa NFZ-u – czytamy.

Wprowadzony zostanie okres przejściowy dla podmiotów podlegających autoryzacji na dostosowanie do wymagań – do 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

W ramach procesu akredytacji przez NFZ realizowane będą procedury oceniające, mające na celu spełnienie przez dany podmiot wnioskujący standardów akredytacyjnych. W ramach procedury będzie przeprowadzony przegląd akredytacyjny i przygotowany raport z przeglądu. – Minister zdrowia udzieli lub odmówi udzielenia akredytacji, a także będzie mógł cofnąć akredytację. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na poziomie NFZ i Rady Akredytacyjnej – dodano.

Obowiązkowy system zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Wprowadzony zostanie także wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Będzie on obowiązkowy dla placówek, które wykonują działalność leczniczą, niezależnie od korzystania ze środków publicznych. System będzie dwupoziomowy: wewnętrzny – prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) – prowadzony przez ministra zdrowia. – Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie zawierał danych osobowych. Podmioty, które wykonują działalność leczniczą w ramach raportów jakości będą publikowały informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych – czytamy.

Powstanie system świadczeń kompensacyjnych

Ustawa wprowadzi dwuinstancyjny, pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych. System obsługiwany będzie przez Rzecznika Praw Pacjenta – w miejsce obecnych wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Powołany zostanie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. – Przewiduje się wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mające na celu ustalenie, czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu. Świadczenie to będzie wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych – poinformowano w komunikacie.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego wyniesie od 2 tys. zł do 200 tys. zł.

Stany nagłego zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym – to temat wielu szkoleń czy warsztatów. – Fakt, że dochodzi do nich stosunkowo rzadko, sprawia jednak, że reakcja lekarza dentysty nie zawsze jest prawidłowa. A mamy przecież do czynienia z osobą fachową – mówi radca prawny Paweł Strzelec.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ustawa o jakosci
Apel o weto ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta Lekarz

Naczelna Izba Lekarska – jako członek Porozumienia Organizacji Lekarskich – zachęca do podpisywania petycji do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Obowiązkowa autoryzacja dla podmi...

ustawa o jakosci
Ustawa o jakości wróciła do Sejmu jako projekt poselski Lekarz

We wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Jedną z najważniejszych zaproponowanych zmian jest to, że to podmiot leczniczy m...

NIL Konferencja
Bezpieczeństwo leczenia - projekt ustawy samorządu lekarskiego Lekarz

W samorządzie lekarskim powstał projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia. Oparty jest na trzech filarach - szybkiej ścieżce kompensacji w przypadku zdarzeń niepożądanych i powikłań, rejestrze zdarzeń niepożądanych umożliwiającym analizy i wyciąganie...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka - Dentonet.pl
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – jest projekt ustawy Asysta

Na stronie legislacyjnej rządu pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jego celem jest uregulowanie zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaga...

lekarze
Zawody medyczne za odrzuceniem ustawy o jakości Lekarz

Prezesi samorządów zawodów medycznych zaapelowali do posłów o nieprzyjmowanie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w jej obecnym kształcie. 12 kwietnia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli prezes Naczelnej Rady Le...

kredyty dentystów - Dentonet.pl
Projekt ustawy o kredytach na studia medyczne przyjęty Lekarz

Studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022. Rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i...

no fault
NIL tworzy własny projekt ustawy o systemie no-fault Lekarz

Naczelna Izba Lekarska pracuje nad założeniami do ustawy wprowadzającej klauzulę no-fault. Będzie to odpowiedź na propozycję ministerstw zdrowia i sprawiedliwości, która - według doniesień medialnych - daleka będzie od oczekiwań lekarzy. Środowisko ...

ustawa o jakosci
Sejm przyjął kontrowersyjny projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia Lekarz

Obowiązkowa autoryzacja dla podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych, konieczność wdrożenia systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych przez wszystkie podmioty lecznicze – to najważniejsze założenia przyjętej w czwartek...

asystentka stomatologiczna
Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd Asysta

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowany przez ministra zdrowia. Ustawa reguluje m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów asystentki oraz higienistki stomatologicznej, a także techników dentystycznych. P...

ustawa o jakosci leczenia
Senacka komisja zdrowia odrzuciła projekt ustawy o jakości Lekarz

Senacka komisja zdrowia w całości odrzuciła projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Będzie on rozpatrywany podczas posiedzenia Senatu w dniach 29-30 marca. Obowiązkowa autoryzacja dla podmiotów udzielających świadcze...