Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Pytanie o refundację mostka

Publikacja:

Pytanie o refundację mostka

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego usunięcie zęba (wraz ze znieczuleniem) przysługuje nieodpłatne w gabinecie posiadającym umowę z NFZ.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatnie uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym.

Mosty jako uzupełnienie protetyczne stałe nie są refundowane przez NFZ.

Szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

do tych świadczeń.

Krystyna Domańska

Rzecznik praw pacjenta Lubelskiego OW NFZ

źródło – Biuro Rzecznika Prasowego NFZ