Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Pytanie o protetykę

Publikacja:
Pytanie o protetykę

Pytanie o protetykę

Czy w ramach ubezpieczenia można zrobić protetykę dentystyczną?

Oczywiście. Leczenie protetyczne, z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie, przysługuje osobie ubezpieczonej w NFZ raz na 5 lat i obejmuje:
– uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym;
– uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym;
– zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej;
– zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej;
– odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem;
– całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki;
– całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy.
Natomiast odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i żuchwie przysługuje raz na 2 lata.
 

 

źródło – Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

Aneta Styrnik – Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej NFZ


POWIĄZANE ARTYKUŁY