Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Pytania testowe LEK i LDEK

Brak komentarzy | Publikacja:
Pytania testowe LEK i LDEK

Pytania testowe LEK i LDEK

Filip Dąbrowski, Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, w dn. 19 września br. wystosował pismo do Jolanty Orłowskiej-Heitzman, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, w sprawie ograniczenia dostępu do testów z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Sprawa dotyczy wniosku Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia (z dn. 21. 08. 2014r.) o zmianę art. 14a ust. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Na podstawie tego artykułu odmawia się dostępu do pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Komisja prosiła również o spotkanie z Ministrem Zdrowia, by przedstawić swoje argumenty przemawiające za uchyleniem ustawowego ograniczenia dostępu do pytań egzaminacyjnych.

Odpowiedzi na wniosek Komisji udzieliła Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani Edyta Kramek. Przedstawiła ona argumenty przemawiające za utrzymaniem braku możliwości dostępu do pytań egzaminacyjnych. Prośba o spotkanie z Ministrem Zdrowia została w tej odpowiedzi zbyta milczeniem. Argumenty pani Kramek zupełnie nie przekonały młodych lekarzy, o czym pisze w swym liście Filip Dąbrowski.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia (w piśmie z dn. 11 września br.), że LEK i LDEK zawiera 200 pytań, a zatem w razie ich upublicznienia w krótkim czasie – wyczerpałyby się zasoby wiedzy do formułowania nowych pytań.

Filip Dąbrowski zdecydowanie nie zgadza się z tym stanowiskiem. Uważa, że LEK i LDEK obejmują tak obszerny materiał objęty programem studiów medycznych, że nie sposób go wyczerpać nawet w kilku tysiącach pytań. A zatem stanowisko Departamentu jest, zdaniem Dąbrowskiego, oderwane od realizmu.

Dąbrowski nie zgadza się również z argumentem, że ujawnienie pytań egzaminacyjnych wpłynęłoby na obniżenie jakości wykształcenia lekarzy. Komisji zależy, by nie dochodziło do sytuacji, gdy dobrze wykształcony lekarz ma problem ze zdaniem egzaminu. Dąbrowski odrzuca także argument, że w przypadku ujawnienia pytań studiowanie medycyny ograniczałoby się do umiejętności odpowiedzi na pytania z poprzednich testów.

Filip Dąbrowski w swym liście apeluje, by nie zapominać, jaka jest fundamentalna rola zawodowych egzaminów medycznych. W rozumieniu Komisji mają one zapewniać lekarzom możliwość wykazania się znajomością podstawowego zasobu wiedzy, który uprawnia ich do osiągania kolejnych stopni oraz pełnego prawa wykonywania zawodu i zdobycia tytułu specjalisty. Dąbrowski zauważa, że pytania stawiane w testach często dotyczyły wysokospecjalistycznych procedur (które są dostępne tylko w niektórych ośrodkach w kraju). Zdarzało się również, że posiadały wady konstrukcyjne, np. brak prawidłowej odpowiedzi lub odniesienie do nieaktualnych danych epidemiologicznych. Dlatego Komisja zajmuje stanowisko, że LEK i LDEK (zarówno na poziomie specjalistycznym, jak i podstawowym) powinny odzwierciedlać aktualne dane na temat systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz skupiać się na prawidłowym prowadzeniu diagnostyki (w oparciu o poziomy referencyjności i pilności). Wymusiłoby to kształcenie lekarzy pod kątem prawidłowego wykorzystywania zasobów systemu i w perspektywie czasu zmniejszyło ilość pacjentów niepotrzebnie krążących pomiędzy szpitalami i przychodniami.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w swoim piśmie neguje również konieczność sprawowania społecznej kontroli nad pytaniami egzaminacyjnymi zawartymi w LEK i LDEK. Jednocześnie nie neguje wysokich kompetencji osób układających pytania, ale zaznacza, że ich znajomość może służyć m. in. weryfikacji, czy zakres wymaganej na LEK i LDEK wiedzy znajduje pokrycie w podręcznikach zalecanych w czasie studiów medycznych. Poprzez to realizowana jest funkcja społecznej kontroli.

Filip Dąbrowski w swym liście oczekuje od Jolanty Orłowskiej-Heitzman nie urzędniczego podejścia, ale wrażliwości na lekarzy i ich problemy. Prosi o ponowne rozpatrzenie wniosku oraz spotkanie trzech stron: przedstawicieli Samorządu, Ministerstwa Zdrowia i Centrum Egzaminów Medycznych.  

B.Z.

nil.org


POWIĄZANE ARTYKUŁY

LDEK - Dentonet.pl
Najbliższy LDEK już 6 lutego, CEM przypomina zasady Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych przypomniało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) odbędzie się 6 lutego. Jak poinformowano na stronie CEM, zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia P...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Pytania o warunki pracy dentystów z kontraktami z NFZ-em Lekarz

Posłanka Agnieszka Ścigaj zwróciła się do ministra zdrowia z interpelacją, w której pyta o kontrakty lekarzy dentystów świadczących usługi w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do biura posłanki Agnieszki Ścigaj zgłosili się ostatnio le...

dentobus - Dentonet.pl
Pytania o dentobusy w czasie pandemii koronawirusa Lekarz

Posłanka Joanna Jaśkowiak wystosowała do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta o funkcjonowanie dentobusów w czasie pandemii koronawirusa. Swoją interpelację posłanka rozpoczyna od przypuszczenia, że po blisko trzech latach funkcjonowania...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie niepełnosprawnych - Dentonet.pl
Pytania o leczenie stomatologiczne niepełnosprawnych umysłowo Lekarz

Posłanka Małgorzata Pępek po raz kolejny zwróciła się do ministra zdrowia z pytaniami dotyczącymi dostępu osób niepełnosprawnych intelektualnie do leczenia stomatologicznego, zwłaszcza na terenie województwa śląskiego.Jak podkreśliła posłanka Pępek w...

jawność pytań - Dentonet.pl
RPO: tajne pytania z egzaminów lekarskich - niekonstytucyjne Lekarz

Według obowiązujących przepisów, pytania z egzaminów lekarskich mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej dopiero po 5 latach od ich przeprowadzenia. Według Rzecznika Praw Obywatelskich takie przepisy są niekonstytucyjne. To opi...

gabinety w szkołach - Dentonet.pl
Pytania posła Korola o szkolne gabinety stomatologiczne Lekarz

Poseł Adam Korol skierował do ministra zdrowia szereg pytań dotyczących uruchamiania szkolnych gabinetów stomatologicznych.Przypomnijmy – w kampanii wyborczej Beata Szydło obiecywała powrót gabinetów do szkół, a odpowiednie przepisy po wyborach zaczą...

nakłady na stomatologię - Dentonet.pl
Pytania posłanki Zwiercan o nakłady na publiczną stomatologię Lekarz

Posłanka Małgorzata Zwiercan skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której zapytała o powody obniżenia nakładów na publiczną stomatologię w 2019 r.Jak podkreślono w interpelacji, leczenie stomatologiczne jest jednym z elementów bezpłatnej opi...

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
22 pytania o system szczepień przeciwko koronawirusowi Lekarz

Samorząd lekarski apeluje: brakuje zapewnień, że odpowiedzialność za ewentualne wystąpienie działań niepożądanych po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 będzie spoczywała na państwie polskim i nie będzie obciążała personelu medycznego czy podmiotów,...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Baza pytań PES w 2022 r. Pytania do LEK/LDEK jawne szybciej Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że termin uruchomienia bazy pytań PES dla lekarzy i lekarzy dentystów przesunięto do 31 grudnia 2022 r. Baza pytań do egzaminów LEK i LDEK wchodzi jednak w życie zgodnie z założeniami. Jak czytamy w komunikacie, w...

nakłady na stomatologię - Dentonet.pl
Endodoncja po leczeniu nakładkowym? Pytania od lekarzy dentystów Lekarz

Pięć i pół tysiąca razy wyświetlono dotychczas nasz webinar poświęcony faktom i mitom na temat leczenia alignerami. Ortodoncja nakładkowa to interesujący temat, ale wciąż budzący wśród lekarzy dentystów szereg wątpliwości. Dotyczą one m.in. skuteczno...

grzybica jamy ustnej - Dentonet.pl
"To sztuczne zęby trzeba myć?" Pytania z gabinetu higieny Asysta

To nie żart. Takie pytania, co potwierdza nam dypl. hig. stom. Dorota Grzyśka, padają w gabinetach stomatologicznych i dotyczą oczywiście higieny jamy ustnej u pacjentów posiadających implanty.- Trzeba uświadamiać pacjentów, że brak właściwiej higien...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji