Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Przepisy i umowy o pracę do poprawki

Publikacja:
Przepisy i umowy o pracę do poprawki

Przepisy i umowy o pracę do poprawki

Sejm zdecydował o zmianach w Kodeksie pracy dotyczących okresów wypowiedzenia w pracy. Do tej pory były różne terminy wypowiedzenia umów o pracę w zależności od rodzaju umowy na czas określony i nieokreślony. Zmiany mogą dotyczyć asystentek  stomatologicznych pracujących na podstawie umowy o pracę.

Asystentki i higienistki stomatologiczne z tych zmian mogą skorzystać w sytuacji, gdy znajdą lepszą pracę i zależy im na wypowiedzeniu umowy o zatrudnieniu wcześniej, lub w sytuacji, gdy pracodawca chce rozwiązać umowę, a czas wypowiedzenia jest potrzebny do znalezienia czegoś nowego.

I tak w wypadku umowy na czas nieokreślony –  tak wyglądały okresy wypowiedzenia: 2 tygodnie przy zatrudnieniu krócej niż pół roku, jeden miesiąc przy zatrudnieniu u danego pracodawcy trwającym co najmniej pół roku oraz 3 miesiące, gdy pracowaliśmy co najmniej 3 lata.

Natomiast w wypadku umowy o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy było to możliwe tylko w wypadku wskazania takiej możliwości w umowie, a umowa o pracę musiała być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Oznacza to, że np. asystentka stomatologiczna zatrudniona na 6 miesięcy lub krócej, nawet w wypadku zapisania takiej możliwości w umowie o pracę, nie ma prawa do skorzystania z wypowiedzenia umowy. I to jest sytuacja różnicująca pracownika mającego roczną umowę terminową i tego pracującego przez taki sam okres czasu, ale na podstawie umowy bezterminowej. Pracownik na czas określony może wykorzystać dwutygodniowy czas wypowiedzenia, a pracownik na umowie o nieokreślonym czasie ma możliwość miesięcznego okresu wypowiedzenia. Gdyby obie osoby były zatrudnione na czas 6 miesięcy, pierwsza z nich w ogóle nie miałaby prawa do wypowiedzenia umowy, a druga mogłaby to zrobić za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Unia Europejska uznała takie rozwiązania za niedopuszczalne i dyskryminujące. Posłowie zdecydowali więc, że niezbędne jest dostosowanie długości trwania okresu wypowiedzenia do czasu zatrudnienia u danego pracodawcy, a nie do rodzaju umowy. Zanim wejdą w życie uchwalone przez Sejm przepisy, muszą przejść teraz zwykłą drogę legislacyjną.

ab

źródło:www.onet.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL: trzeba dostosować umowy do aktualnych kosztów Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyliło się do uchwały komisji stomatologicznej NRL z 31 stycznia 2020 r. w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych ...

narzędzia
Nowe przepisy sanitarno-higieniczne – nie dla dentystów Lekarz

Prezydium NRL przyjęło stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Z powodu nie do końca precy...

higienistka - Dentonet.pl
USA: jak COVID-19 zmieni pracę higienistek stomatologicznych? Asysta

Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie praktyk dentystycznych oraz gabinetów higieny, m.in. w zakresie procedur związanych z kontrolą zakażeń, ale to zapewne nie wszystkie zmiany. W dłuższej perspektywie zmienić mogą się ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie niepełnosprawnych
Bielsko-Biała: gabinet dla niepełnosprawnych bez umowy z NFZ Lekarz

Poseł Grzegorz Puda zwrócił się do ministra zdrowia z pytaniem o funkcjonowanie w Bielsku-Białej gabinetu stomatologicznego leczącego osoby niepełnosprawne, który w 2018 r. nie otrzymał kontraktu z NFZ-em.W Bielsku-Białej od lat funkcjonował gabinet ...

koronawirus - Dentonet.pl
Trwają prace nad usuwaniem SARS-CoV-2 z powietrza Lekarz

Zespół z Uniwersytetu Gdańskiego i innych ośrodków badawczych uzyskał 3,5 mln zł dofinansowania dla prac nad urządzeniem, które z pomocą fotokatalizatorów ma oczyszczać powietrze z SARS-CoV-2 i innych koronawirusów. Korzystać z niego mają biura, urzę...

RTG zębów - Dentonet.pl
Przepisy ochrony radiologicznej w gabinetach stomatologicznych Lekarz

Jak przypomina komisja stomatologiczna NRL, zgodnie ze znowelizowanym Prawem atomowym, w każdym gabinecie, którym wykorzystywane są aparaty rentgenowskie, konieczne jest utworzenie stanowiska inspektora ochrony radiologicznej. Osoba taka musi posiada...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ wprowadza elektroniczne umowy ze świadczeniobiorcami Lekarz

Od 20 grudnia br. wszystkie oddziały wojewódzkie NFZ-u będą miały możliwość zawierania – w uzgodnieniu ze świadczeniodawcami – umów w formie elektronicznej.Jak poinformowano w specjalnym komunikacie, w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie sto...

simone van der koelen HtDQ9Z64Vpo unsplash
Kontrola recept – szkodliwe przepisy pozwolą karać lekarzy dwa razy! Lekarz

21 lutego br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa dotyczy głównie kontroli prowadzonych przez NFZ, ale – zdaniem NRL – zawiera wysoce szkodliwe i niebezpieczne dla lekar...

radiologia - Dentonet.pl
Nowe przepisy dotyczące badań radiologicznych także dla dentystów Lekarz

13 czerwca 2019 r. sejm uchwalił zmiany w prawie atomowym oraz ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Są one kluczowe z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza dentysty.Ustawa zakłada, że:- obowiązek posiadania inspektora ochrony radiologicznej nie ...

współczynnik korygujący - Dentonet.pl
Dentyści będą masowo wypowiadać umowy z NFZ-em? Lekarz

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło uważa, że ze strony lekarzy dentystów niepokojąco rośnie liczba zapowiedzi wypowiedzenia umowy z NFZ-em z powodu braku należytej wyceny świadczeń. – Żaden z lekarzy dentystów nie chce rezygnować z leczenia pacjentów w ram...