Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Przegląd anglojęzycznej prasy naukowej (część pierwsza)

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Przegląd anglojęzycznej prasy naukowej (część pierwsza)

Przegląd anglojęzycznej prasy naukowej (część pierwsza)

Accuracy of periapical radiography and CBCT in endodontic evaluation

R. Lo Giudice, F. Nicita, F. Puleio, A. Alibrandi, G. Cervino, A. S. Lizio, G. Pantaleo

Choć diagnostyka obrazowa bywa (na szczęście coraz rzadziej) pomijana, pozostaje niezbędnym elementem zabiegów z zakresu endodoncji. Ma zasadniczy wpływ na postawienie diagnozy, zaplanowanie leczenia, jak i ocenę skuteczności przeprowadzonej terapii. Podobnie jak w wielu dziedzinach medycyny, w radiografii ma miejsce postęp, który w tym wypadku przekłada się na możliwość uzyskania bardziej precyzyjnych obrazów, ale i ograniczenie dawki promieniowania, na jaką eksponowany jest pacjent.

Naukowcy z Włoch przeprowadzili badanie, w którym porównali klasyczne obrazy RTG z badaniami z użyciem tomografii wiązki stożkowej. Dwuwymiarowe zdjęcia zębowe czy pantomograficzne (wciąż stanowiące standard nie tylko w polskich gabinetach) nie są pozbawione wad, np. umożliwiają ocenę zmian najczęściej tylko w wymiarze mezjalno-dystalnym. Z kolei badanie CBCT dostarcza trójwymiarowych skanów lepszej jakości, a przy tym pozwala uniknąć nakładania się struktur anatomicznych.

W badaniu poddano analizie przypadki 101 pacjentów z pełną dokumentacją RTG, którzy zostali poddani leczeniu kanałowemu. Dwóch niezależnych operatorów porównywało skany CBCT z tradycyjnymi badaniami RTG każdego pacjenta. Badanie wykazało, że wiele zmian uwidocznionych na skanach tomografii CBCT pozostało niewykrytych na standardowych RTG. Problem ten dotyczył m.in. kanałów MB2 w zębach trzonowych szczęki (20,7%), dodatkowych, nieleczonych kanałów siekaczy żuchwy (9%), złamań korzenia (2,7%), resorpcji korzenia (także 2,7%).

Hindawi. International Journal of Dentistry, Volume 2018, Article ID 2514243, 7 pages;

https://doi.org/10.1155/2018/2514243

Artykuł dostępny pod adresem: https://www.hindawi.com/journals/ijd/2018/2514243/

Actinomycosis as a rare local manifestation of severe periodontitis

Moody Kaldas, André Barghorn, Patrick R. Schmidlin

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Case Reports in Dentistry” autorzy podejmują temat promienicy (łac. Actinomycosis) jako rzadkiego objawu zaawansowanego zapalenia przyzębia. Promienica to choroba zakaźna występująca zarówno u ludzi (patogenem w tym wypadku jest Gram-dodatnia bakteria beztlenowa Actinomyces israeli), jak i u zwierząt (głównie bydła).

W pracy przedstawiono przypadek ogólnie zdrowej 41-letniej pacjentki, która została skierowana do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologii Zachowawczej w Zurychu z powodu tępego, pulsującego bólu występującego w drugim kwadrancie. W badaniu stwierdzono ruchomość zęba 25, zmianę w obrębie tkanek miękkich pomiędzy zębami 25 i 26, głębokość kieszonek dziąsłowych do 10 mm oraz obfite krwawienie podczas sondowania. Badanie radiologiczne wykazało znaczną poziomą utratę kości na powierzchniach stycznych oraz zapalenie przyzębia w III stopniu zaawansowania. Zastosowano leczenie przeciwzapalne (kwas mefenamowy, 500 mg) oraz szynę stabilizującą. Po upływie 2 tygodni zastosowano sterowaną regenerację tkanek (GTR) – użyto ksenogennego materiału kostnego (Bio-Oss Collagen) oraz resorbowalnej błony zaporowej (Bio-Gide). Wycinek tkanki ziarninowej przesłano do oceny histopatologicznej, która wykazała przewlekłą chorobę ziarniniakową z obecnością nitkowatych kolonii bakterii Actinomyces.

Autorzy podkreślają, że w przypadku zapalenia przyzębia należy uwzględniać zakażenie promienicą. Podkreślają także konieczność wykonania biopsji oraz badania histopatologicznego.

Hindawi. Case Reports in Dentistry, Volume 2020, Article ID 5961452, 7 pages;

https://doi.org/10.1155/2020/5961452

Artykuł dostępny pod adresem: https://www.hindawi.com/journals/crid/2020/5961452/

Stem cells in the periodontal ligament differentiated into osteogenic, fibrogenic and cementogenic lineages for the regeneration of the periodontal complex

Jin Liu, Zeqing Zhao, Jianping Ruan, Michael D. Weir, Tao Ma, Ke Ren, Abraham Schneider, Thomas W. Oates, Ang Li, Liang Zhao, Hockin H. K. Xu

Komórki macierzyste w medycynie (m.in. w neurologii, dermatologii, hematologii czy ortopedii) dawno przestały być zagadnieniem z pogranicza science fiction, a badania nad ich praktycznym zastosowaniem prowadzone są w wielu ośrodkach na całym świecie.

Warunkiem, by komórka była uznana za macierzystą, jest jej zdolność do odnawiania oraz różnicowania w kierunku trzech i więcej linii komórkowych. W pracy autorów z Chin i Stanów Zjednoczonych przedstawiono wyniki badań nad komórkami macierzystymi więzadła przyzębia (hPDLSC), które wykazują znaczny potencjał do regeneracji przyzębia.

Badacze pobrali hPDLSC z więzadeł przyzębia (PDL) wyekstrahowanych ludzkich zębów przedtrzonowych. W podłożu osteogennym pozyskane komórki wykazywały wysoką ekspresję genów osteogennych i aktywność ALP, a także tworzyły zmineralizowane guzki kostne. W pożywce fibrynogennej miały wysoki poziom genów fibrogennych PDL. Natomiast w podłożu cementogennym hPDLSC wykazywały wysoką ekspresję genów cementu (CAP, CEMP-1 i BSP) i zsyntetyzowały zmineralizowany cement. W rezultacie przeprowadzonych badań naukowcom udało się różnicować hPDLSC w kierunku komórek tworzących kość, włókno i cement, z możliwością regeneracji przyzębia oraz formowania kompleksu kość–PDL–cement.

Journal of Dentistry, Volume 92, January 2020, 103259

https://doi.org/10.1016/j.jdent.2019.103259

Artykuł dostępny pod adresem: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571219302696

Materiał redakcyjny

Fot. Freepik.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Wydłużone korzenie zębowe – rzadki przypadek radykulomegalii Lekarz

Radykulomegalia jest rzadką wadą, której cechą charakterystyczną są wydłużone korzenie zębów. Zjawisko to może dotyczyć zarówno korzeni pojedynczego zęba, jak i całego uzębienia pacjenta. Pierwszy przypadek został opisany w 1980 r. Radykulomegalia j...

Przerost z krwawieniem dziąseł u pacjenta z niedoborem plazminogenu Lekarz

Zapalenie przyzębia może mieć wiele przyczyn – najczęściej jest spowodowane przez bakterie bytujące w jamie ustnej, ale na jego rozwój wpływ może mieć m.in. nieprawidłowa higiena, choroba okluzyjna, choroby ogólnoustrojowe (w tym nowotwory, np. biała...

syndrom Gorlina-Goltza - Dentonet.pl
Syndrom Gorlina-Goltza – zmiany w jamie ustnej 9-latka Lekarz

Zespół Gorlina-Goltza znany jest także pod nazwą zespołu nabłoniaków znamionowych (ang. nevoid basal cell carcinoma syndrome, NBCCS). Jest to rzadko występująca choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym dominującym oraz wysokiej zmienności eksp...

ROZWIŃ WIĘCEJ
rak brodawkowaty tarczycy - Dentonet.pl
Rak brodawkowaty tarczycy – przerzuty do żuchwy (opis przypadku) Lekarz

Nowotwory tarczycy występują rzadko – stanowią około 1% wszystkich raków złośliwych. Przy wczesnej diagnozie i prawidłowym leczeniu przeżywalność po 10 latach od rozpoczęcia terapii wynosi około 90%. Rak tarczycy najczęściej diagnozowany jest w czwar...

aspiracja zęba do płuca - Dentonet.pl
Aspiracja zęba do płuca u 4-latka z zespołem Downa [opis przypadku] Lekarz

Aspiracja zęba do dróg oddechowych pozostaje rzadkim przypadkiem w praktyce stomatologicznej, niemniej może do niego dojść, szczególnie gdy pacjentem jest dziecko lub osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Doniesienia o aspiracji ciał obcych u p...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres