Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Brak komentarzy | Publikacja:
Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Ministerstwo Finansów wytypowało branże, które w przyszłym roku zostaną objętne częstszymi kontrolami podatkowymi. Jedną z nich jest szeroko rozumiana opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne).

 

Do przygotowanego przez MF Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. trafiają przede wszystkim te branże, w przypadku których stwierdzono największą w skali całego kraju częstotliwość naruszeń obowiązków podatkowych oraz najwyższą „szkodliwość budżetową”.

Ministerstwo Finansów po przeanalizowaniu wyników kontroli podatkowych przeprowadzonych na terenie całego kraju od dnia 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., a także w oparciu o analizę podmiotową, która pozwala na selekcję podatników na grupy podmiotów rzetelnych i nierzetelnych pod względem podatkowym, uznało, że należy objąć baczniejszym nadzorem takie branże, jak np. doradztwo i inne usługi niematerialne, produkcję materiałów budowlanych, usługi budowlane, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, e-handel, obrót paliwami, transport i logistykę. Na listę "podobszarów zwiększonego ryzyka" trafiła także opieka zdrowotna. Oznacza to, że w przyszłym roku na celowniku fiskusa znajdą się następujące rodzaje działalności:

– porady lekarskie, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy,

– praktyka dentystyczna o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając w to działalność ortodontyczną,

– praktyka pielęgniarek i położnych,

– działalność paramedyczna,

– działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

Jak pokazują wyniki kontroli podatkowych przeprowadzonych w okresie obejmującym drugie półrocze 2014 r. oraz pierwsze półrocze 2015 r. największe straty z tytułu uszczupleń podatkowych generowali przede wszystkim właściciele praktyk lekarskich: specjalistycznej, ogólnej oraz dentystycznej. Do najczęściej stwierdzanych przez inspektorów nieprawidłowości należało niedokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem.

Najczęściej identyfikowane przez fiskusa błędy podatkowe w podobszarze "opieka zdrowotna" to:

– ukrywanie osiąganych przychodów poprzez nieewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach rejestrujących,

– niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewystawianiem faktur lub wystawianiem faktur w kwotach nieodpowiadających wielkościom faktycznym,

– zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych,

– zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które dotyczą kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu,

– niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego,

– nierealizowanie lub nieterminowe realizowanie obowiązków związanych z zapłatą podatku lub zaliczki na podatek,

– niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewykazywaniem do opodatkowania obrotu/przychodów z wystawionych rachunków/faktur VAT przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność.

Fakt, iż jakaś branża trafiła do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej, ma bardzo nieprzyjemne dla jej przedstawicieli konsekwencje. Oznacza bowiem, że co najmniej 50% kontroli podatkowych prowadzonych przez poszczególne urzędy skarbowe w roku obowiązywania planu musi dotyczyć wytypowanych przez MF obszarów (przy czym 2% ogółu kontroli powinny stanowić kontrole losowe). Jest więc wielce prawdopodobne, że w przyszłym roku lekarze i lekarze dentyści będą znacznie częściej i wnikliwiej niż dotąd sprawdzani przez fiskusa pod kątem błędów podatkowych typowych dla opieki zdrowotnej.

 

B.Sz.

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ZUS - Dentonet.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie Lekarz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika. Skutek finansowy kontroli to pr...

lamp 2663053 960 720 — kopia
Praktyki lekarskie mogą "zamrozić" ceny energii elektrycznej Lekarz

To ostatnie dni na złożenie przez przedsiębiorców oświadczeń w sprawie tzw. zamrożenia cen prądu. Biura obsługi klienta są otwarte przez cały weekend, a termin mija 29 lipca. Przypomnijmy, że nowela tzw. ustawy prądowej zakłada możliwość zachowania c...

prywatne wizyty u dentysty - Dentonet.pl
1,47 mld zł miesięcznie na prywatne wizyty u stomatologów Lekarz

Średnio 557 zł wydało na zdrowie z własnej kieszeni polskie gospodarstwo domowe w ostatnim miesiącu. Tylko co trzecie gospodarstwo domowe nie korzystało w tym czasie z odpłatnej formy pomocy lekarskiej lub specjalistycznej. Na prywatne wizyty u denty...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kursy specjalizacyjne - Dentonet.pl
Kursy edukacyjne dla dentystów – dobre praktyki od NRL Lekarz

Naczelna Rada Lekarska opublikowała listę dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – tak, aby odbywało się ono w sposób obiektywny, oparty na wiedzy medycznej, wolny od...

środki ochrony - Dentonet.pl
UK: Praktyki NHS dostaną bezpłatne środki ochrony Lekarz

Zgodnie z nową strategią rządu Borisa Johnsona, gabinety dentystyczne prowadzące leczenie w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS) uzyskają dostęp do bezpłatnych środków ochrony indywidualnej. Jej celem jest ochrona brytyjskiego społeczeństwa przed dr...

Bartosz cerkaski
Lekarze apelują do lekarzy: niezwłocznie zamknijcie praktyki Lekarz

- Jesteśmy w wyjątkowym momencie, w którym nikt z nas nie chciał się znaleźć. Postanowiliśmy podjąć bardzo trudną decyzję o zamknięciu naszej praktyki stomatologicznej. Mówię do Państwa z apelem, do osób, które nie są zdecydowane - zamknijcie praktyk...

przyłbice - Dentonet.pl
Przyłbice lekarskie z drukarek 3D od fizyków dla medyków Lekarz

Wolontariusze z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego tworzą na drukarkach 3D lekarskie przyłbice – przezroczyste, lekkie, elastyczne i odporne na uszkodzenia. Internauci mogą wesprzeć tę produkcję. Przyłbice ochronne to obowiązkowy element wyp...

zespół stomatologiczny - Dentonet.pl
Jak przygotować zespół na zmiany w prowadzeniu praktyki? Lekarz

Serwis Denistry.co.uk podpowiada stomatologom, jak przygotować pracowników na wyzwania związane z ponownym otwarciem gabinetu. Nie ma w tym materiale mowy o nowych ograniczeniach czy środkach ochrony indywidualnej, ale o mechanizmach, które ułatwią w...

rezydentury - Dentonet.pl
"Akademia Wiedzy i Praktyki" - pomysł PTS-u na specjalizację? Lekarz

Młodzi lekarze dentyści nie są tym faktem zaskoczeni - miejsc specjalizacyjnych w polskiej stomatologii jest dramatycznie mało. Czy Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, pod przewodnictwem prof. Marzeny Dominiak, będzie próbowało to zmienić?- Temat ks...

UKS budynek
UJ w Krakowie: letnie praktyki studentów i zagraniczni goście Lekarz

W drugiej połowie lipca Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie przyjęła grupę studentów zagranicznych w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii i International Association of Dental Students. Z kolei pod koniec roku...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji