Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Ministerstwo Finansów wytypowało branże, które w przyszłym roku zostaną objętne częstszymi kontrolami podatkowymi. Jedną z nich jest szeroko rozumiana opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne).

 

Do przygotowanego przez MF Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. trafiają przede wszystkim te branże, w przypadku których stwierdzono największą w skali całego kraju częstotliwość naruszeń obowiązków podatkowych oraz najwyższą „szkodliwość budżetową”.

Ministerstwo Finansów po przeanalizowaniu wyników kontroli podatkowych przeprowadzonych na terenie całego kraju od dnia 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., a także w oparciu o analizę podmiotową, która pozwala na selekcję podatników na grupy podmiotów rzetelnych i nierzetelnych pod względem podatkowym, uznało, że należy objąć baczniejszym nadzorem takie branże, jak np. doradztwo i inne usługi niematerialne, produkcję materiałów budowlanych, usługi budowlane, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, e-handel, obrót paliwami, transport i logistykę. Na listę "podobszarów zwiększonego ryzyka" trafiła także opieka zdrowotna. Oznacza to, że w przyszłym roku na celowniku fiskusa znajdą się następujące rodzaje działalności:

– porady lekarskie, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy,

– praktyka dentystyczna o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając w to działalność ortodontyczną,

– praktyka pielęgniarek i położnych,

– działalność paramedyczna,

– działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

Jak pokazują wyniki kontroli podatkowych przeprowadzonych w okresie obejmującym drugie półrocze 2014 r. oraz pierwsze półrocze 2015 r. największe straty z tytułu uszczupleń podatkowych generowali przede wszystkim właściciele praktyk lekarskich: specjalistycznej, ogólnej oraz dentystycznej. Do najczęściej stwierdzanych przez inspektorów nieprawidłowości należało niedokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem.

Najczęściej identyfikowane przez fiskusa błędy podatkowe w podobszarze "opieka zdrowotna" to:

– ukrywanie osiąganych przychodów poprzez nieewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach rejestrujących,

– niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewystawianiem faktur lub wystawianiem faktur w kwotach nieodpowiadających wielkościom faktycznym,

– zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych,

– zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które dotyczą kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu,

– niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego,

– nierealizowanie lub nieterminowe realizowanie obowiązków związanych z zapłatą podatku lub zaliczki na podatek,

– niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewykazywaniem do opodatkowania obrotu/przychodów z wystawionych rachunków/faktur VAT przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność.

Fakt, iż jakaś branża trafiła do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej, ma bardzo nieprzyjemne dla jej przedstawicieli konsekwencje. Oznacza bowiem, że co najmniej 50% kontroli podatkowych prowadzonych przez poszczególne urzędy skarbowe w roku obowiązywania planu musi dotyczyć wytypowanych przez MF obszarów (przy czym 2% ogółu kontroli powinny stanowić kontrole losowe). Jest więc wielce prawdopodobne, że w przyszłym roku lekarze i lekarze dentyści będą znacznie częściej i wnikliwiej niż dotąd sprawdzani przez fiskusa pod kątem błędów podatkowych typowych dla opieki zdrowotnej.

 

B.Sz.

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
RPO: tragiczna sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych Lekarz

W piśmie do ministra zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że na skutek pandemii koronawirusa szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Wiele z nich powstało dzięki zaangażowaniu dentystów, którzy niejednokrotnie wyło...

publiczna stomatologia - Dentonet.pl
"3% do faktur nie rekompensuje kosztów epidemii w stomatologii" Lekarz

Pod koniec ubiegłego tygodnia NFZ poinformował, że od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pieniądze mają pomóc w przywracaniu pełnego i bezpiecznego...

ZUS - Dentonet.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie Lekarz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika. Skutek finansowy kontroli to pr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Podano stawki karty podatkowej dla dentystów na 2020 r. Lekarz

Ministerstwo finansów ogłosiło stawki karty podatkowej na 2020 r. Będą one wyższe zarówno w przypadku lekarzy dentystów, jak i techników dentystycznych.Stawki karty podatkowej są co roku korygowane, biorąc pod uwagę publikowany przez GUS poziom zmian...

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Gabinety stomatologiczne wciąż kontrolowane przez NFZ Lekarz

W trzech kwartałach 2019 r. terenowe wydziały kontroli NFZ-u przeprowadziły 196 kontroli w podmiotach świadczących usługi stomatologiczne. Skutki finansowe tych kontroli to ponad 4,96 mln zł. W trzech kwartałach 2019 r. terenowe wydziały kontroli Nar...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres