Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Ministerstwo Finansów wytypowało branże, które w przyszłym roku zostaną objętne częstszymi kontrolami podatkowymi. Jedną z nich jest szeroko rozumiana opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne).

 

Do przygotowanego przez MF Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. trafiają przede wszystkim te branże, w przypadku których stwierdzono największą w skali całego kraju częstotliwość naruszeń obowiązków podatkowych oraz najwyższą „szkodliwość budżetową”.

Ministerstwo Finansów po przeanalizowaniu wyników kontroli podatkowych przeprowadzonych na terenie całego kraju od dnia 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., a także w oparciu o analizę podmiotową, która pozwala na selekcję podatników na grupy podmiotów rzetelnych i nierzetelnych pod względem podatkowym, uznało, że należy objąć baczniejszym nadzorem takie branże, jak np. doradztwo i inne usługi niematerialne, produkcję materiałów budowlanych, usługi budowlane, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, e-handel, obrót paliwami, transport i logistykę. Na listę "podobszarów zwiększonego ryzyka" trafiła także opieka zdrowotna. Oznacza to, że w przyszłym roku na celowniku fiskusa znajdą się następujące rodzaje działalności:

– porady lekarskie, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy,

– praktyka dentystyczna o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając w to działalność ortodontyczną,

– praktyka pielęgniarek i położnych,

– działalność paramedyczna,

– działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

Jak pokazują wyniki kontroli podatkowych przeprowadzonych w okresie obejmującym drugie półrocze 2014 r. oraz pierwsze półrocze 2015 r. największe straty z tytułu uszczupleń podatkowych generowali przede wszystkim właściciele praktyk lekarskich: specjalistycznej, ogólnej oraz dentystycznej. Do najczęściej stwierdzanych przez inspektorów nieprawidłowości należało niedokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem.

Najczęściej identyfikowane przez fiskusa błędy podatkowe w podobszarze "opieka zdrowotna" to:

– ukrywanie osiąganych przychodów poprzez nieewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach rejestrujących,

– niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewystawianiem faktur lub wystawianiem faktur w kwotach nieodpowiadających wielkościom faktycznym,

– zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych,

– zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które dotyczą kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu,

– niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego,

– nierealizowanie lub nieterminowe realizowanie obowiązków związanych z zapłatą podatku lub zaliczki na podatek,

– niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewykazywaniem do opodatkowania obrotu/przychodów z wystawionych rachunków/faktur VAT przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność.

Fakt, iż jakaś branża trafiła do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej, ma bardzo nieprzyjemne dla jej przedstawicieli konsekwencje. Oznacza bowiem, że co najmniej 50% kontroli podatkowych prowadzonych przez poszczególne urzędy skarbowe w roku obowiązywania planu musi dotyczyć wytypowanych przez MF obszarów (przy czym 2% ogółu kontroli powinny stanowić kontrole losowe). Jest więc wielce prawdopodobne, że w przyszłym roku lekarze i lekarze dentyści będą znacznie częściej i wnikliwiej niż dotąd sprawdzani przez fiskusa pod kątem błędów podatkowych typowych dla opieki zdrowotnej.

 

B.Sz.

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

PIT - Dentonet.pl
Zerowy PIT dla młodych pracowników od 1 sierpnia 2019 r. Asysta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, wprowadzającą zerową stawkę podatku PIT dla pracowników poniżej 26. roku życia. Ulga wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r.Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodych podatników z umów o pracę oraz z umów zlecenia d...

podatek PIT
Rząd przyjął projekt ustawy o obniżeniu stawki podatku PIT Lekarz

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17% dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy, który rząd przyjął 16 li...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Od 2021 r. kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla dentystów Lekarz

Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne on-line – urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od 2021 r. będą one obowiązkowe dl...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne on-line w gabinetach – co z odliczeniem wydatków? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska postuluje, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku całych wydatków związanych z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej on-line.Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musiały...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasa fiskalna w gabinecie stomatologicznym bez względu na obroty? Lekarz

NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W projekcie nakazuje się bowiem lekarzom i lekarzom dentystom ewidencjonowanie obrotów za ...

BIK - Dentonet.pl
Dobra kondycja finansowa polskich gabinetów stomatologicznych Lekarz

W Polsce publiczne i prywatne wydatki na służbę zdrowia wynoszą rocznie średnio około 6200 zł na osobę – wynika z danych OECD i jest to jeden z najniższych wyników w Europie. Mimo niewysokich nakładów finansowych, praktyki lekarskie znajdują się w do...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres