Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Program samorządu lekarskiego na lata 2014–2017

Brak komentarzy | Publikacja:
Program samorządu lekarskiego na lata 2014–2017

Program samorządu lekarskiego na lata 2014–2017

Na XII Krajowym Zjeździe Lekarzy podjęto decyzję co do programu samorządu lekarskiego na lata 2014–2017. Oto najważniejsze założenia tego programu oraz punkty, na które samorząd lekarski zamierza położyć szczególny nacisk w nadchodzących latach.

1. Samorząd lekarski będzie przyglądać się finansowaniu ochrony zdrowia.

Czyli nadal domagać się wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia co najmniej do wysokości porównywalnej z większością krajów europejskich. Kontynuować działania na rzecz stworzenia korzystniejszych regulacji podatkowych, czyli wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi zdrowotne. Domagać się wprowadzenia, systemu definiowania i wartościowania procedur i świadczeń medycznych, który pozwoli na prawidłową wycenę świadczeń zdrowotnych. Zabiegać o zmianę systemu finansowania kształcenia specjalistycznego w taki sposób, aby jego prowadzenie i nadzór nad szkoleniem nie stanowiły dodatkowego obciążenia finansowego jednostek ochrony zdrowia.

 

2. Samorząd lekarski będzie przyglądać się organizacji opieki zdrowotnej.

Czyli zwiększy swoją aktywność w zakresie opiniowania i proponowania rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia. Będzie zabiegać o utworzenie niezależnej instytucji ustalającej zakres świadczeń gwarantowanych możliwych do sfinansowania z środków publicznych.  Zapewnić udział przedstawicieli samorządu lekarskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących ustalania sprawiedliwych, precyzyjnych i jasnych, jednolitych dla całego kraju zasad zawierania kontraktów na świadczenia zdrowotne oraz kontroli ich wykonywania.

 

3. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące środowiska lekarzy, samorząd będzie zabezpieczać interesy lekarzy i lekarzy dentystów przed tworzeniem nieuzasadnionych barier administracyjnych ograniczających wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz propagować ustawiczne kształcenie się lekarzy. Zabiegać o zwiększenie limitów przyjęć na studia kształcące lekarzy, utrzymać staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów, zabiegać o zapewnienie każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście jak najlepszych warunków doskonalenia zawodowego, w szczególności specjalizowania się w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny szczególnie dla młodych lekarzy, zacieśniać współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi, zwłaszcza w zakresie programów specjalizacyjnych i standardów postępowania.

Samorząd lekarski obiecuje także bronić dobrego wizerunku środowiska lekarskiego i dobrego imienia każdego lekarza i lekarza dentysty, zwłaszcza tam, gdzie wymaga to interwencji w mediach oraz wspierać prawnie lekarzy.

 

KL
 

źródło. www.nil.org.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Za dużo miejsc na studia stomatologiczne? Opinia samorządu Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym komunikacie negatywnie oceniła zwiększenie limitu przyjęć na studia stomatologiczne w nowym roku akademickim. Jak podkreślono, pomimo wielokrotnego podnoszenia przez samorząd lekarski postulatu zmniejszenia limitu ...

lekarz
Apel samorządu lekarskiego sprzed dwóch lat "nadal aktualny" Lekarz

- W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów - pisze w liś...

e-dokumentacja - Dentonet.pl
Co z nowymi dokumentami e-PWZ? Apel samorządu lekarskiego Lekarz

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska skierowała do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo, w którym wyraziła swój niepokój odnośnie toczących się prac nad wprowadzeniem elektronicznych dokumentów prawa wykonywania zawod...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia stomatologia
NIE samorządu dla większej liczby studentów stomatologii Lekarz

Samorząd lekarski nie chce zwiększenia limitów przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Stanowisko przeciwne tej inicjatywie podjęto wczoraj, po tym jak na początku miesiąca temat ten pojawił się w projekcie rozporządzenia ministra zdrow...

usmiechniety lekarz i pacjentka
Stypendia od samorządu lekarskiego - dokumenty już dostępne Lekarz

Staż w polskim lub zagranicznym ośrodku, udział w kursach lub warsztatach dokształcenia zawodowego - na taki cel lekarze i lekarze dentyści będą mogli spożytkować stypendia, które uruchamia właśnie samorząd lekarski. Powstała już specjalna zakładka n...

postulaty NIL - Dentonet.pl
Postulaty samorządu lekarskiego do ministra zdrowia bez zmian Lekarz

Samorząd lekarski podkreślił, że pomimo podpisanego porozumienia między rezydentami a ministrem zdrowia, aktualność zachowują postulaty NIL-u dotyczące zmian w publicznej służbie zdrowia.Przypomnijmy – 8 lutego doszło do porozumienia między lekarzami...

NIL
Będzie debata o stomatologii? Apel samorządu lekarskiego Lekarz

15 lutego prezes NRL prof. Andrzej Matyja i wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierowali do ministra zdrowia wniosek o przeprowadzenie dużej, wielostronnej debaty w celu omówienia zgłaszanych problemów oraz podjęcia kierunkowych decyzji służących ich rozw...

e-zwolnienia - Dentonet.pl
"Nie" samorządu dla obowiązkowych e-zwolnień lekarskich Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do uchylenia obowiązku wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie w formie elektronicznej i pozostawienie możliwośc...

błąd medyczny - Dentonet.pl
Za błąd medyczny do więzienia? Protesty samorządu lekarskiego Lekarz

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, która zakłada, że za błąd medyczny lekarza lub lekarza dentysty we właściwie każdym przypadku grozić będzie tylko kara wię...

doskonalenie zawodowe lekarzy 850x567
Nierówne traktowanie lekarzy? Zarzuty samorządu lekarskiego Lekarz

12 listopada to dzień ustawowo wolny od pracy. Decyzja Sejmu, związana z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, nie wszystkim jednak przypadła do gustu, ale jeszcze większe grono krytyków ma jej ekstremalnie szybki czas wprowadzenia w...

Internetowe Konto Pacjenta - Dentonet.pl
Uwagi samorządu ws. ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta Lekarz

Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje uwagi w sprawie projektu ustawy o wprowadzeniu Internetowego Konta Pacjenta.Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma umożliwiać pacjentowi m.in. składanie różnego rodzaju oświadczeń, np. o wyrażeniu zgody na udzie...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji