Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Profilaktyka stomatologiczna – będzie więcej pieniędzy?

Brak komentarzy | Publikacja:
Profilaktyka stomatologiczna – będzie więcej pieniędzy?

Profilaktyka stomatologiczna – będzie więcej pieniędzy?

Podczas wtorkowego posiedzenia (7 lipca) Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zdrowiu publicznym.
Dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę działań, został przyjęty przez rząd Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Głównym celem NPZ jest wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa jakości życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez realizację określonych zadań, w tym również programów edukacyjnych oraz profilaktycznych. Na realizację Programu w 2016 roku budżet państwa przeznaczy 140,7 mln zł.

Dokument przewiduje też utworzenie Rady Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele najważniejszych podmiotów działajacych na rzecz zdrowia publicznego, w tym m.in.: prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konsultanci krajowi. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia. Przewodniczącego Rady będzie wyznaczał minister zdrowia.

Nowy projekt zakłada, że jednostki samorządu terytorialnego będą aktywnie uczestniczyć w programach finansowanych np. przez NFZ, poprzez wspieranie świadczeń profilaktycznych. JST będą mogły przygotować własne programy polityki zdrowotnej i wnioskować o ich dofinansowanie do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

W przyjętym przez rząd dokumencie znalazł się również zapis określający wysokość dofinansowania programów przesiewowych i profilaktycznych. Na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób będzie przeznaczone 1,5 proc. środków pozostających w gestii NFZ. Zadania z zakresu zdrowia publicznego, realizowane przez NFZ, mają polegać na przede wszystkim na prowadzeniu programów wczesnego wykrywania nowotworów i profilaktyki chorób odtytoniowych, jednak mogą obejmować również:
– promocję zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia;
– prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40. roku życia oraz profilaktykę stomatologiczną.

Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie też program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem.

Ministerstwo Zdrowia ocenia, że realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ może doprowadzić do korzystnych zmian zdrowotnych, znacząco wzmocnić mechanizmy diagnozowania problemów zdrowia publicznego, a także umożliwić racjonalne planowanie interwencji przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki zdrowotnej: jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, służby medycyny pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, kuratorów oświaty, szkoły i uczelnie wyższe.

Miejmy nadzieję, że założenia NPZ nie są kolejnym zbiorem pobożnych życzeń i faktycznie zostaną wcielone w życie. Dofinansowanie profilaktyki stomatologicznej, wdrożenie dobrego, spójnego rządowego planu opieki dentystycznej nad dziećmi, angażującego władze samorządowe i organizacje pozarządowe – jest w świetle opublikowanych niedawno przez Naczelną Radę Lekarską danych na temat epidemii próchnicy w Polsce – absolutnie naglącą koniecznością.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

nakłady na stomatologię - Dentonet.pl
Mniej pieniędzy na stomatologię w budżecie NFZ-u na 2019 r. Lekarz

Jak wynika z planu Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2019 r. na leczenie stomatologiczne przeznaczone zostanie 1,847 mld zł, co oznacza spadek o 5,83% w stosunku na 2018 r.Według planu NFZ-u, w 2019 r. na leczenie stomatologiczne ma zostać przeznaczone ...

dzieci u dentysty
Tarnów: profilaktyka próchnicy realizowana w przedszkolach Asysta

Mościckie Centrum Medyczne po raz drugi realizuje zadanie z zakresu "Prowadzenie edukacji i kształtowanie zachowań prozdrowotnych u dzieci i rodziców w zakresie zdrowia jamy ustnej", którym objętych zostanie 18 publicznych oraz niepublicznych przedsz...

nowotwory szyi i głowy - Dentonet,
Profilaktyka nowotworów głowy i szyi w 73 jednostkach POZ Lekarz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poinformował, że jako główny realizator ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi podpisał umowy z 73 jednostkami POZ, w których udzielane będą wstępne konsultacje lekarskie w tym zakresie....

ROZWIŃ WIĘCEJ
opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Bielawa: będzie opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

8 października burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj podpisał umowę z firmą Possum z Wrocławia, która będzie świadczyć w szkołach usługi profilaktyki stomatologicznej dla uczniów. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta Bielawa, w ramach umowy uczniowie...

Maciej Zarow
Profilaktyka stomatologiczna po rehabilitacji protetycznej Asysta

Jak powinna wyglądać profilaktyka stomatologiczna po kompleksowej rehabilitacji protetycznej? Jakie są różnice w tej profilaktyce w przypadku pacjentów z pełnym uzębieniem własnym, implantami, licówkami i uzębieniem mieszanym?Na to pytanie odpowiada ...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będzie opieka stomatologiczna dla uczniów z gminy Wólka Lekarz

Przychodnia stomatologiczna w Łuszczowie Drugim na mocy podpisanego porozumienia obejmie opieką dentystyczną uczniów wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie gminy Wólka.Jak czytamy na stronie internetowej gminy Wólka, tamtejszemu samorządowi udał...

eczenie ortodontyczne - Dentonet.pl
Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na leczenie ortodontyczne? Pacjent

Leczenie ortodontyczne jest kosztowne – to nie ulega wątpliwości. Trudno jednoznacznie wskazać konkretne wydatki, ponieważ wiele zależy od stopnia zaawansowania problemu oraz wybranej kliniki. Koszty leczenia ortodontycznego – dane szacunkowe Jak p...

RODO - Dentonet.pl
Wdrożenie RODO w Polsce zagrożone? Brakuje pieniędzy Lekarz

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzega, że realizacja jego zadań związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest poważnie zagrożona.RODO – zwane także ogólnym rozporządzeniem o och...

opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Częstochowa: będzie opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

Ponad 26 tys. uczennic i uczniów z 72 częstochowskich szkół objęło porozumienie z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną. Obowiązek zawierania takich porozumień nakłada na samorządy ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszł...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Będzie więcej czasu na wymianę kas fiskalnych w gabinetach Lekarz

Ministerstwo finansów pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dla pierwszej grupy podatni...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji