Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Poziom finansowania świadczeń stomatologicznych jest niedopuszczalny

Brak komentarzy | Publikacja:
Poziom finansowania świadczeń stomatologicznych jest niedopuszczalny

Poziom finansowania świadczeń stomatologicznych jest niedopuszczalny

W liście do Ministra Zdrowia z dnia 16 września Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wyraziła zaniepokojenie poziomem finansowania świadczeń z zakresu stomatologii. – Z ubolewaniem należy stwierdzić – czytamy w piśmie – że budżet świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego maleje z roku na rok. Dla przykładu – w planie finansowym na rok 2008 procentowy udział projektowano na poziomie 4,2%, natomiast w planowanym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 poziom finansowania świadczeń stomatologicznych ma osiągnąć zaledwie 2,5%.

W kontekście ostatnich doniesień o pogarszającym się stanie uzębienia Polaków (vide raport NIK ujawniający skalę epidemii próchnicy wśród dzieci czy dane dotyczące bezzębia u osób dorosłych), systematyczne obcinanie nakładów na leczenie stomatologiczne jest w opinii szczecińskiej ORL absolutnie nie do zaakceptowania.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie zwróciła uwagę na inne problemy związane ze stomatologią i wymagające szybkiej zmiany regulacji prawnych. Postulowała m.in. przywrócenie możliwości kształcenia w zawodzie "asystentka stomatologiczna" oraz zmianę dotychczasowej polityki kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów, a także zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Uznała również, że konieczne jest uproszczenie aktualnych procedur odnoszących się do placówek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii oraz szybkie wprowadzenie zmian ograniczających dotychczasowe wymagania.

W liście skierowanym do Ministra Zdrowia szczecińska ORL podkreśliła również zbyt niskie nakłady na edukację i profilaktykę, a także wezwała do rzeczowej publicznej debaty poświęconej postulatom zgłaszanym przez lekarzy dentystów: – Tylko podjęcie konkretnych działań poprzedzonych głęboką analizą umożliwi poprawę istniejącego stanu rzeczy i zapewni pacjentom skuteczne leczenie – czytamy w zakończeniu pisma.

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...

leczenie stomatologiczne dzieci - Dentonet.pl
Wycena niektórych świadczeń stomatologicznych do korekty? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Sowy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że niewykluczona jest korekta wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych, tak by poprawić dostępność świadczeń doraźnych. Przypomnijmy –  poseł Mar...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta - Dentonet.pl
Narasta sprzeciw dentystów ws. finansowania świadczeń Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia NFZ-u w sprawie zmian w wycenach punktowych świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jedynym pozytywem projektu – zdaniem samorządu lekarskiego – jest zwiększona wyce...

NFZ
Więcej świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Marty Kubiak wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że ministerstwo podjęło kroki w celu rozszerzenia listy świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ.Przypomnijmy – pod koniec kwietnia br. ...

finansowanie stomatologii - Dentonet.pl
Petycja w sprawie finansowania świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała skierowaną do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia petycję, w której zwraca się o zaktualizowanie wycen świadczeń stomatologicznych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza petycja w sprawie d...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
NRL: niezbędna korekta wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Komisja stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej będzie wspierać podmioty, które zechcą składać wnioski o korektę wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.31 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie komisji stomatologic...

koronawirus - Dentonet.pl
Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Cisło opublikował praktyczne porady dotyczące czasowego ograniczenia lub zawieszenia udzielania świadczeń stomatologicznych w związku z epidemią koronawirusa w świetle zaleceń NFZ-u oraz ministerstwa zdrow...

wycena świadczeń - Dentonet.pl
Zaniżone wyceny świadczeń stomatologicznych w Małopolsce? Lekarz

Posłanka Agnieszka Ścigaj w interpelacji zapytała ministra zdrowia, czy małopolski oddział wojewódzki NFZ-u mógł samodzielnie obniżyć wycenę punktową za świadczenia dotyczące wypełniania ubytku korony zęba mlecznego.Sprawę tę do biura poselskiego Agn...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych Lekarz

Poseł Waldemar Sługocki skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania, jakie planuje podjąć resort, by ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych w okresie pandemii COVID-19 – w tym do leczenia stomatologicznego. W int...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji