Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Powstało Porozumienie Organizacji Lekarskich

Brak komentarzy | Publikacja:

Powstało Porozumienie Organizacji Lekarskich

W sobotę 28 stycznia w Poznaniu zostało powołane formalnie Porozumienie Organizacji Lekarskich.

W jego skład weszły te organizacje i środowiska lekarskie, które nawiązały spontaniczną współpracę w czasie tzw. protestu pieczątkowego, to jest: OZZL, lekarze skupieni wokół portalu internetowego Konsylium 24, którzy utworzyli Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków (SLP), Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” oraz Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Spotkanie w/w organizacji odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a otworzył je Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu dr Krzysztof Kordel.

Zostało podpisane formalne porozumienie o współpracy między w/w organizacjami (treść porozumienia niżej) oraz uzgodniono wspólne cele, związane z przepisami dotyczącymi wypisywania recept na leki refundowane.

Są one następujące:

1. Zmianę przepisów ustawy refundacyjnej i treści obwieszczeń MZ w sprawie wykazu leków refundowanych – w taki sposób, aby refundacja leków dotyczyła wszystkich wskazań medycznych, a nie tylko zarejestrowanych przez producenta leku,

2. Wykreślenie nowo wprowadzonej zmiany w art. 45 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która nakłada na lekarzy obowiązek określania na recepcie dodatkowych uprawnień pacjenta oraz stopnia refundacji części leków;

3. Wykreślenie – z umów między NFZ a lekarzami – kar dla lekarzy w kwocie „nienaleznej refundacji” za „błędy” przy wypisywaniu recept refundowanych,

4. Wykreślenia paragrafu 31 ust. 1 z załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008r. o ogólnych warunkach umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Przepis ten jest podstawą do umieszczenia w tych umowach kar dla świadczeniodawców w kwocie „nienależnej refundacji” za „błędy” popełnione przy wypisywaniu leków refundowanych,

5. Całkowite wyłączenie lekarzy z procesu refundowania leków w Rozporządzeniu MZ w/s recept.

Zgromadzeni wystąpili wspólnie do Naczelnej Rady Lekarskiej o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie o niekonstytucyjności trybu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wystąpi do Ministra Zdrowia z wnioskami w przedmiotowych sprawach oraz prośbą o spotkanie.

Zapowiedzieli także opracowanie i upowszechnienie wśród lekarzy własnego wzoru recepty, uwzględniającego oczekiwania lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz rozwiązującego problem weryfikacji uprawnień do refundacji i wskazania poziomu odpłatności.

Źródło oraz więcej na ten temat na stronie: www.ozzl.org.pl

Przeczytaj również:

Apel PNRL – rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Karaś - Dentonet.pl
Polacy w organizacji Style Italiano Endodontics Lekarz

Lek. dent. Bartłomiej Karaś oraz dr Grzegorz Witkowski są jedynymi Polakami w Style Italiano Endodontics. Jakie są cele tej organizacji? Odpowiada lek. dent. Bartłomiej Karaś. ...

Joe Biden - Dentonet.pl
Joe Biden: USA zostają w Światowej Organizacji Zdrowia Lekarz

20 stycznia 2021 r. 78-letni Joe Biden został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin później podjął pierwsze decyzje, m.in. anulował wyjście Stanów Zjednoczonych z WHO oraz podpisał dokument, który zobowiązuje do noszenia mase...

dentyści - Dentonet.pl
Lekarze dentyści na czele sześciu Okręgowych Izb Lekarskich Lekarz

W wyniku wyborów do Okręgowych Izb Lekarskich na czele sześciu z nich stoją lekarze dentyści. Swoje gratulacje skierowała do nich prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Marzena Dominiak.W wyniku wyborów do okręgowych izb lekarskich s...

ROZWIŃ WIĘCEJ
joseph frank XGC 1eH ZGI unsplash
"Nie" samorządu dla obowiązkowych e-zwolnień lekarskich Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do uchylenia obowiązku wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie w formie elektronicznej i pozostawienie możliwośc...

PTS porozumienie - Dentonet.pl
PTS i PTSL będą współpracować - porozumienie zostało podpisane Lekarz

Jak poinformowano na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, władze PTS-u podpisały porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologii Laserowej podpisały porozumienie o współpracy. Efektem współpracy ma być m.in. dos...

opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Porozumienie Zielonogórskie sceptycznie o dentystach w szkołach Lekarz

W specjalnym komunikacie Porozumienie Zielonogórskie poinformowało, że ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zakłada m.in. funkcjonowanie szkolnych gabinetów stomatologicznych, w obecnym kształcie nie ma szans na wejście w życie. Ustawa o op...

jawność pytań - Dentonet.pl
RPO: tajne pytania z egzaminów lekarskich - niekonstytucyjne Lekarz

Według obowiązujących przepisów, pytania z egzaminów lekarskich mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej dopiero po 5 latach od ich przeprowadzenia. Według Rzecznika Praw Obywatelskich takie przepisy są niekonstytucyjne. To opi...

kobiety w stomatologii 850x566
UK: zarządy organizacji stomatologicznych nie dla kobiet? Lekarz

Tylko w 9 z 23 brytyjskich organizacji zrzeszających osoby związane zawodowo ze stomatologią kobiety stanowią przynajmniej połowę kadry zarządzającej. Tak wynika z raportu Narodowej Służby Zdrowia (NHS) dotyczącego nierównowagi płci w brytyjskich jed...

dentysta w szkole - Dentonet.pl
Dentysta szkolny w gminie Pułtusk - podpisano porozumienie Lekarz

Przychodnia Gajda-Med przy ul. 3 Maja otoczy opieką stomatologiczną uczniów większości szkół podstawowych oraz średnich działających na terenie gminy Pułtusk.Obowiązek objęcia uczniów opieką stomatologiczną nakłada na samorządy ustawa o opiece zdrowo...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Mońki: dentysta dla uczniów - podpisano porozumienie Lekarz

Burmistrz Moniek podpisał z firmą Perfekt–Dent Stomatologia Rodzinna Marta Romanowicz porozumienie dotyczące objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Jak czytamy na stronie urzędu, na mocy porozumienia opieką dentystycz...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji