Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Powstało Porozumienie Organizacji Lekarskich

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Powstało Porozumienie Organizacji Lekarskich

W sobotę 28 stycznia w Poznaniu zostało powołane formalnie Porozumienie Organizacji Lekarskich.

W jego skład weszły te organizacje i środowiska lekarskie, które nawiązały spontaniczną współpracę w czasie tzw. protestu pieczątkowego, to jest: OZZL, lekarze skupieni wokół portalu internetowego Konsylium 24, którzy utworzyli Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków (SLP), Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” oraz Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Spotkanie w/w organizacji odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a otworzył je Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu dr Krzysztof Kordel.

Zostało podpisane formalne porozumienie o współpracy między w/w organizacjami (treść porozumienia niżej) oraz uzgodniono wspólne cele, związane z przepisami dotyczącymi wypisywania recept na leki refundowane.

Są one następujące:

1. Zmianę przepisów ustawy refundacyjnej i treści obwieszczeń MZ w sprawie wykazu leków refundowanych – w taki sposób, aby refundacja leków dotyczyła wszystkich wskazań medycznych, a nie tylko zarejestrowanych przez producenta leku,

2. Wykreślenie nowo wprowadzonej zmiany w art. 45 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która nakłada na lekarzy obowiązek określania na recepcie dodatkowych uprawnień pacjenta oraz stopnia refundacji części leków;

3. Wykreślenie – z umów między NFZ a lekarzami – kar dla lekarzy w kwocie „nienaleznej refundacji” za „błędy” przy wypisywaniu recept refundowanych,

4. Wykreślenia paragrafu 31 ust. 1 z załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008r. o ogólnych warunkach umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Przepis ten jest podstawą do umieszczenia w tych umowach kar dla świadczeniodawców w kwocie „nienależnej refundacji” za „błędy” popełnione przy wypisywaniu leków refundowanych,

5. Całkowite wyłączenie lekarzy z procesu refundowania leków w Rozporządzeniu MZ w/s recept.

Zgromadzeni wystąpili wspólnie do Naczelnej Rady Lekarskiej o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie o niekonstytucyjności trybu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wystąpi do Ministra Zdrowia z wnioskami w przedmiotowych sprawach oraz prośbą o spotkanie.

Zapowiedzieli także opracowanie i upowszechnienie wśród lekarzy własnego wzoru recepty, uwzględniającego oczekiwania lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz rozwiązującego problem weryfikacji uprawnień do refundacji i wskazania poziomu odpłatności.

Źródło oraz więcej na ten temat na stronie: www.ozzl.org.pl

Przeczytaj również:

Apel PNRL – rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Karaś - Dentonet.pl
Polacy w organizacji Style Italiano Endodontics Lekarz

Lek. dent. Bartłomiej Karaś oraz dr Grzegorz Witkowski są jedynymi Polakami w Style Italiano Endodontics. Jakie są cele tej organizacji? Odpowiada lek. dent. Bartłomiej Karaś. ...

środki ochrony osobistej - Dentonet.pl
NIL apeluje o doposażenie praktyk lekarskich w środki ochrony Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do władz publicznych o natychmiastowe doposażenie wszystkich podmiotów leczniczych w środki ochrony. 14 marca na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej ukazał się komunikat, w którym samorząd zaapelował o z...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta w szkole - Dentonet.pl
Dentysta szkolny w gminie Pułtusk - podpisano porozumienie Lekarz

Przychodnia Gajda-Med przy ul. 3 Maja otoczy opieką stomatologiczną uczniów większości szkół podstawowych oraz średnich działających na terenie gminy Pułtusk.Obowiązek objęcia uczniów opieką stomatologiczną nakłada na samorządy ustawa o opiece zdrowo...

Krajowe uroczystości z okazji 30-lecia odrodzenia izb lekarskich Lekarz

30 lat temu, w 1989 roku, powstała ustawa, która dała podstawy do funkcjonowania izb lekarskich w Polsce. Ustawa z 27 maja 1989 r. o izbach lekarskich umożliwiła lekarzom reaktywację samorządu zawodowego, który utracili na mocy ustawy z 1950 r. o zni...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres