Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Powstało Porozumienie Organizacji Lekarskich

Publikacja:

Powstało Porozumienie Organizacji Lekarskich

W sobotę 28 stycznia w Poznaniu zostało powołane formalnie Porozumienie Organizacji Lekarskich.

W jego skład weszły te organizacje i środowiska lekarskie, które nawiązały spontaniczną współpracę w czasie tzw. protestu pieczątkowego, to jest: OZZL, lekarze skupieni wokół portalu internetowego Konsylium 24, którzy utworzyli Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków (SLP), Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” oraz Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Spotkanie w/w organizacji odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a otworzył je Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu dr Krzysztof Kordel.

Zostało podpisane formalne porozumienie o współpracy między w/w organizacjami (treść porozumienia niżej) oraz uzgodniono wspólne cele, związane z przepisami dotyczącymi wypisywania recept na leki refundowane.

Są one następujące:

1. Zmianę przepisów ustawy refundacyjnej i treści obwieszczeń MZ w sprawie wykazu leków refundowanych – w taki sposób, aby refundacja leków dotyczyła wszystkich wskazań medycznych, a nie tylko zarejestrowanych przez producenta leku,

2. Wykreślenie nowo wprowadzonej zmiany w art. 45 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która nakłada na lekarzy obowiązek określania na recepcie dodatkowych uprawnień pacjenta oraz stopnia refundacji części leków;

3. Wykreślenie – z umów między NFZ a lekarzami – kar dla lekarzy w kwocie „nienaleznej refundacji” za „błędy” przy wypisywaniu recept refundowanych,

4. Wykreślenia paragrafu 31 ust. 1 z załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008r. o ogólnych warunkach umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Przepis ten jest podstawą do umieszczenia w tych umowach kar dla świadczeniodawców w kwocie „nienależnej refundacji” za „błędy” popełnione przy wypisywaniu leków refundowanych,

5. Całkowite wyłączenie lekarzy z procesu refundowania leków w Rozporządzeniu MZ w/s recept.

Zgromadzeni wystąpili wspólnie do Naczelnej Rady Lekarskiej o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie o niekonstytucyjności trybu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wystąpi do Ministra Zdrowia z wnioskami w przedmiotowych sprawach oraz prośbą o spotkanie.

Zapowiedzieli także opracowanie i upowszechnienie wśród lekarzy własnego wzoru recepty, uwzględniającego oczekiwania lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz rozwiązującego problem weryfikacji uprawnień do refundacji i wskazania poziomu odpłatności.

Źródło oraz więcej na ten temat na stronie: www.ozzl.org.pl

Przeczytaj również:

Apel PNRL – rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ceny usług medycznych - Dentonet.pl
GUS: ceny usług lekarskich rosną najszybciej w tej dekadzie Lekarz

Jak podkreślił ekonomista Ignacy Morawski z serwisu Spotdata.pl, ceny usług lekarskich rosną najszybciej w tej dekadzie i prawie najszybciej w tym stuleciu. Według danych GUS-u, w maju br. były wyższe o 5,1% niż rok temu.Według informacji Głównego Ur...

środki ochrony osobistej - Dentonet.pl
NIL apeluje o doposażenie praktyk lekarskich w środki ochrony Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do władz publicznych o natychmiastowe doposażenie wszystkich podmiotów leczniczych w środki ochrony. 14 marca na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej ukazał się komunikat, w którym samorząd zaapelował o z...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta w szkole - Dentonet.pl
Dentysta szkolny w gminie Pułtusk - podpisano porozumienie Lekarz

Przychodnia Gajda-Med przy ul. 3 Maja otoczy opieką stomatologiczną uczniów większości szkół podstawowych oraz średnich działających na terenie gminy Pułtusk.Obowiązek objęcia uczniów opieką stomatologiczną nakłada na samorządy ustawa o opiece zdrowo...

dwnld1059744936
Krajowe uroczystości z okazji 30-lecia odrodzenia izb lekarskich Lekarz

30 lat temu, w 1989 roku, powstała ustawa, która dała podstawy do funkcjonowania izb lekarskich w Polsce. Ustawa z 27 maja 1989 r. o izbach lekarskich umożliwiła lekarzom reaktywację samorządu zawodowego, który utracili na mocy ustawy z 1950 r. o zni...

joseph frank XGC 1eH ZGI unsplash
"Nie" samorządu dla obowiązkowych e-zwolnień lekarskich Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do uchylenia obowiązku wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie w formie elektronicznej i pozostawienie możliwośc...

Karaś - Dentonet.pl
Polacy w organizacji Style Italiano Endodontics Lekarz

Lek. dent. Bartłomiej Karaś oraz dr Grzegorz Witkowski są jedynymi Polakami w Style Italiano Endodontics. Jakie są cele tej organizacji? Odpowiada lek. dent. Bartłomiej Karaś. ...

jawność pytań - Dentonet.pl
RPO: tajne pytania z egzaminów lekarskich - niekonstytucyjne Lekarz

Według obowiązujących przepisów, pytania z egzaminów lekarskich mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej dopiero po 5 latach od ich przeprowadzenia. Według Rzecznika Praw Obywatelskich takie przepisy są niekonstytucyjne. To opi...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Mońki: dentysta dla uczniów - podpisano porozumienie Lekarz

Burmistrz Moniek podpisał z firmą Perfekt–Dent Stomatologia Rodzinna Marta Romanowicz porozumienie dotyczące objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Jak czytamy na stronie urzędu, na mocy porozumienia opieką dentystycz...

Joe Biden - Dentonet.pl
Joe Biden: USA zostają w Światowej Organizacji Zdrowia Lekarz

20 stycznia 2021 r. 78-letni Joe Biden został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin później podjął pierwsze decyzje, m.in. anulował wyjście Stanów Zjednoczonych z WHO oraz podpisał dokument, który zobowiązuje do noszenia mase...

kobiety w stomatologii 850x566
UK: zarządy organizacji stomatologicznych nie dla kobiet? Lekarz

Tylko w 9 z 23 brytyjskich organizacji zrzeszających osoby związane zawodowo ze stomatologią kobiety stanowią przynajmniej połowę kadry zarządzającej. Tak wynika z raportu Narodowej Służby Zdrowia (NHS) dotyczącego nierównowagi płci w brytyjskich jed...