Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Postulaty samorządu lekarskiego do nowego ministra zdrowia

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Postulaty samorządu lekarskiego do nowego ministra zdrowia

Postulaty samorządu lekarskiego do nowego ministra zdrowia

Naczelna Rada Lekarska przekazała ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu postulaty samorządu, dotyczące zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed- i podyplomowego w tych zawodach.

– Naczelna Rada Lekarska wyraża nadzieję, że minister zdrowia podejmie z samorządem lekarskim oraz całym środowiskiem medycznym rzeczową, konstruktywną dyskusję nad obecnym kształtem i przyszłością systemu opieki zdrowotnej oraz pozycją lekarza i lekarza dentysty w tym systemie. Samorząd lekarski jest świadomy, że głębokiej reformy systemu opieki zdrowotnej zapewniającej poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz sytuacji pracowników ochrony zdrowia nie da się przeprowadzić bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Naczelna Rada Lekarska apeluje do ministra zdrowia o szybkie podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do minimum 6,5% PKB. (…) W ślad za podniesieniem nakładów powinno pójść ustawowe określenie minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych – lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwuipółkrotności średniej krajowej, zaś dla lekarza i lekarza dentysty stażysty – na poziomie średniej krajowej – poinformowano w komunikacie.

Wśród postulatów NRL do nowego ministra zdrowia znalazły się:

•    zmiany dotyczące specjalizacji w szczególności poprzez:
– włączenie samorządu lekarskiego w system kształcenia specjalizacyjnego,
– wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych,
– zwiększenie liczby rezydentur oraz zapewnienie finansowania obowiązkowych szkoleń i dyżurów z budżetu państwa,
– racjonalizację warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji, w szczególności w specjalnościach stomatologicznych,
– zniesienie ograniczeń w dostępie do pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
– wprowadzenie możliwości przystępowania przez lekarzy i lekarzy dentystów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zaraz po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego,
– umożliwienie rozpoczęcia finansowanej ze środków publicznych specjalizacji po ukończeniu specjalizacji w innej dziedzinie medycyny, a nawet w jej trakcie,
– ustanowienie preferencyjnych warunków finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty akredytowane do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych;

•    zmniejszenie limitu przyjęć na studia medyczne na kierunku lekarsko-dentystycznym,

•    odbiurokratyzowanie pracy lekarza poprzez zmniejszenie liczby nałożonych na lekarzy i lekarzy dentystów czasochłonnych obowiązków, które nie służą bezpośrednio poprawie stanu zdrowia pacjenta,

•    zapewnienie należytej ochrony tajemnicy lekarskiej, w tym poparcie dla korekty przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym dostępu osób bliskich do informacji chronionych tajemnicą lekarską dotyczących osób zmarłych,

•    ustalenie, że koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe, niezależnie od formy wykonywania zawodu, zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie ich w pełnej wysokości do kosztów uzyskana przychodów lub poprzez możliwość odliczenia ich od podatku oraz zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego,

•    dokonanie rewizji przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny, w szczególności w poprzez ocenę:
– zmian, jakie wprowadzenie pakietu onkologicznego wywarło na czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych nieobjętych pakietem oraz równość dostępu chorych onkologicznie do świadczeń opieki zdrowotnej,
– skutków, jakie pakiet onkologiczny wywarł na finanse podmiotów, które realizują świadczenia objęte pakietem onkologicznym,

•    zmianę systemu refundacji leków polegającą na wyłączeniu lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych uprawnionych do wystawiania recept osób z obowiązku określania poziomu odpłatności leków i wyrobów medycznych,

•    powołanie w ministerstwie zdrowia osoby koordynującej sprawy związane z stomatologią,

•    liberalizację przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia lekarza i lekarza dentysty w praktyce zawodowej innego lekarza poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej zatrudnienia innego lekarza albo lekarza dentysty,

•    prawidłową wycenę świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,

•    przywrócenie rozwiązań przewidujących obowiązek zasięgnięcia opinii samorządu lekarskiego w sprawie kandydatów na konsultantów krajowych,

•    powołanie instytucji koronera – osoby odpowiedzialnej za stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu,

•    zmianę przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących poprzez na zniesienie obowiązku prowadzenia listy oczekujących w niektórych zakresach świadczeń zdrowotnych, dla których prowadzenie listy jest zbędne, w szczególności w zakresie stomatologii,

•    określenie zasad wynagradzania świadczeń polegających na wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,

•    poszerzenie programów profilaktycznych w szczególności w zakresie chorób jamy ustnej,

•    zmianę przepisów prawa atomowego dotyczącą stosowania promieniowania jonizującego przez lekarzy dentystów,

•    nowelizację rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych wykorzystywanych w celu bezpośredniego podania pacjentowi.

Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako jeden z nielicznych w kraju miał możliwość pracy z tomografem wiązki stożkowej CBCT. Projektem kierował dr n. med. Marcin Aluchna.

AF
Fot. Jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Krajowy Zjazd Lekarzy - Dentonet.pl
Krajowy Zjazd Lekarzy o warunkach pracy lekarzy dentystów Lekarz

Obradujący w dniach 25-26 maja Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął szereg stanowisk i apeli w sprawie warunków pracy lekarzy oraz lekarzy dentystów.W jednym ze stanowisk Krajowy Zjazd Lekarzy ponownie poruszył temat wynagrodzeń lekarzy oraz lekarzy dentyst...

postulaty NIL - Dentonet.pl
Postulaty samorządu lekarskiego do ministra zdrowia bez zmian Lekarz

Samorząd lekarski podkreślił, że pomimo podpisanego porozumienia między rezydentami a ministrem zdrowia, aktualność zachowują postulaty NIL-u dotyczące zmian w publicznej służbie zdrowia.Przypomnijmy – 8 lutego doszło do porozumienia między lekarzami...

udostępnianie danych - Dentonet.pl
NIL o przekazywaniu danych lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie działań, które uregulują przekazywanie przez Centrum Egzaminów Medycznych danych lekarzy oraz lekarzy dentystów.Zgodnie z art. 16w pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza d...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dialog
Jest dialog, będzie lepiej? Spotkanie ministra zdrowia z NRL Lekarz

– Musimy rozmawiać i sprawić, by system ochrony zdrowia dobrze działał – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas spotkania z kilkudziesięcioosobowym gronem Naczelnej Rady Lekarskiej. Szef resortu zdrowia spotkał się też z przedstawiciela...

apel NIL - Dentonet.pl
NRL prosi premier o zaangażowanie w sprawy ochrony zdrowia Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do premier Beaty Szydło o osobiste zaangażowanie w sprawy ochrony zdrowia.Jak podkreślono w specjalnym komunikacie, polska służba zdrowia potrzebuje jak najszybszej reformy. Konieczne jest zwiększenie w możliwie naj...

wynagrodzenia lekarzy
NIL nie ustępuje w walce o godne wynagrodzenia lekarzy Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny zaapelowało o ustalenie konkretnych stawek wynagrodzeń minimalnych dla lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w jednostkach budżetowych.W przygotowanym przez ministra zdrowia projekcie rozporządze...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres