Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Postulaty samorządu lekarskiego do nowego ministra zdrowia

Brak komentarzy | Publikacja:
Postulaty samorządu lekarskiego do nowego ministra zdrowia

Postulaty samorządu lekarskiego do nowego ministra zdrowia

Naczelna Rada Lekarska przekazała ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu postulaty samorządu, dotyczące zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed- i podyplomowego w tych zawodach.

– Naczelna Rada Lekarska wyraża nadzieję, że minister zdrowia podejmie z samorządem lekarskim oraz całym środowiskiem medycznym rzeczową, konstruktywną dyskusję nad obecnym kształtem i przyszłością systemu opieki zdrowotnej oraz pozycją lekarza i lekarza dentysty w tym systemie. Samorząd lekarski jest świadomy, że głębokiej reformy systemu opieki zdrowotnej zapewniającej poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz sytuacji pracowników ochrony zdrowia nie da się przeprowadzić bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Naczelna Rada Lekarska apeluje do ministra zdrowia o szybkie podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do minimum 6,5% PKB. (…) W ślad za podniesieniem nakładów powinno pójść ustawowe określenie minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych – lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwuipółkrotności średniej krajowej, zaś dla lekarza i lekarza dentysty stażysty – na poziomie średniej krajowej – poinformowano w komunikacie.

Wśród postulatów NRL do nowego ministra zdrowia znalazły się:

•    zmiany dotyczące specjalizacji w szczególności poprzez:
– włączenie samorządu lekarskiego w system kształcenia specjalizacyjnego,
– wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych,
– zwiększenie liczby rezydentur oraz zapewnienie finansowania obowiązkowych szkoleń i dyżurów z budżetu państwa,
– racjonalizację warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia specjalizacji, w szczególności w specjalnościach stomatologicznych,
– zniesienie ograniczeń w dostępie do pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
– wprowadzenie możliwości przystępowania przez lekarzy i lekarzy dentystów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zaraz po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego,
– umożliwienie rozpoczęcia finansowanej ze środków publicznych specjalizacji po ukończeniu specjalizacji w innej dziedzinie medycyny, a nawet w jej trakcie,
– ustanowienie preferencyjnych warunków finansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty akredytowane do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych;

•    zmniejszenie limitu przyjęć na studia medyczne na kierunku lekarsko-dentystycznym,

•    odbiurokratyzowanie pracy lekarza poprzez zmniejszenie liczby nałożonych na lekarzy i lekarzy dentystów czasochłonnych obowiązków, które nie służą bezpośrednio poprawie stanu zdrowia pacjenta,

•    zapewnienie należytej ochrony tajemnicy lekarskiej, w tym poparcie dla korekty przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym dostępu osób bliskich do informacji chronionych tajemnicą lekarską dotyczących osób zmarłych,

•    ustalenie, że koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe, niezależnie od formy wykonywania zawodu, zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie ich w pełnej wysokości do kosztów uzyskana przychodów lub poprzez możliwość odliczenia ich od podatku oraz zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego,

•    dokonanie rewizji przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny, w szczególności w poprzez ocenę:
– zmian, jakie wprowadzenie pakietu onkologicznego wywarło na czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych nieobjętych pakietem oraz równość dostępu chorych onkologicznie do świadczeń opieki zdrowotnej,
– skutków, jakie pakiet onkologiczny wywarł na finanse podmiotów, które realizują świadczenia objęte pakietem onkologicznym,

•    zmianę systemu refundacji leków polegającą na wyłączeniu lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych uprawnionych do wystawiania recept osób z obowiązku określania poziomu odpłatności leków i wyrobów medycznych,

•    powołanie w ministerstwie zdrowia osoby koordynującej sprawy związane z stomatologią,

•    liberalizację przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia lekarza i lekarza dentysty w praktyce zawodowej innego lekarza poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej zatrudnienia innego lekarza albo lekarza dentysty,

•    prawidłową wycenę świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,

•    przywrócenie rozwiązań przewidujących obowiązek zasięgnięcia opinii samorządu lekarskiego w sprawie kandydatów na konsultantów krajowych,

•    powołanie instytucji koronera – osoby odpowiedzialnej za stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu,

•    zmianę przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących poprzez na zniesienie obowiązku prowadzenia listy oczekujących w niektórych zakresach świadczeń zdrowotnych, dla których prowadzenie listy jest zbędne, w szczególności w zakresie stomatologii,

•    określenie zasad wynagradzania świadczeń polegających na wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,

•    poszerzenie programów profilaktycznych w szczególności w zakresie chorób jamy ustnej,

•    zmianę przepisów prawa atomowego dotyczącą stosowania promieniowania jonizującego przez lekarzy dentystów,

•    nowelizację rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej poprzez umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych wykorzystywanych w celu bezpośredniego podania pacjentowi.

Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako jeden z nielicznych w kraju miał możliwość pracy z tomografem wiązki stożkowej CBCT. Projektem kierował dr n. med. Marcin Aluchna.

AF na podst. NIL
Fot. Jarmoluk, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-dokumentacja - Dentonet.pl
Co z nowymi dokumentami e-PWZ? Apel samorządu lekarskiego Lekarz

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska skierowała do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo, w którym wyraziła swój niepokój odnośnie toczących się prac nad wprowadzeniem elektronicznych dokumentów prawa wykonywania zawod...

usmiechniety lekarz i pacjentka
Stypendia od samorządu lekarskiego - dokumenty już dostępne Lekarz

Staż w polskim lub zagranicznym ośrodku, udział w kursach lub warsztatach dokształcenia zawodowego - na taki cel lekarze i lekarze dentyści będą mogli spożytkować stypendia, które uruchamia właśnie samorząd lekarski. Powstała już specjalna zakładka n...

Łukasz Szumowski - Dentonet.pl
Łukasz Szumowski pozostaje na stanowisku ministra zdrowia Lekarz

15 listopada br. prezydent Andrzej Duda, na wniosek prezesa rady ministrów, powołał ponownie na stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Łukasz Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 r. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym...

ROZWIŃ WIĘCEJ
LDEK
Organizacja LDEK – NRL interweniuje u ministra zdrowia Lekarz

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych poinformował, że podczas najbliższego egzaminu LDEK muszą być przestrzegane reżimy sanitarne, stąd zakaz picia i jedzenia w trakcie egzaminu. Prezes NRL Andrzej Matyja interweniu...

lekarz
Apel samorządu lekarskiego sprzed dwóch lat "nadal aktualny" Lekarz

- W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów - pisze w liś...

Separator
Separatory: apele do ministra zdrowia, instrukcje dla lekarzy Lekarz

Usunięcie wypełnienia amalgamatu jako świadczenie w katalogu świadczeń gwarantowanych NFZ? O to apeluje samorząd lekarski w liście do ministerstwa zdrowia. Apeli, uwag i wątpliwości dotyczących tego gorącego w ostatnich tygodniach tematu jest więcej....

błąd medyczny - Dentonet.pl
Za błąd medyczny do więzienia? Protesty samorządu lekarskiego Lekarz

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, która zakłada, że za błąd medyczny lekarza lub lekarza dentysty we właściwie każdym przypadku grozić będzie tylko kara wię...

NIL
Będzie debata o stomatologii? Apel samorządu lekarskiego Lekarz

15 lutego prezes NRL prof. Andrzej Matyja i wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierowali do ministra zdrowia wniosek o przeprowadzenie dużej, wielostronnej debaty w celu omówienia zgłaszanych problemów oraz podjęcia kierunkowych decyzji służących ich rozw...

postulaty NIL - Dentonet.pl
Postulaty samorządu lekarskiego do ministra zdrowia bez zmian Lekarz

Samorząd lekarski podkreślił, że pomimo podpisanego porozumienia między rezydentami a ministrem zdrowia, aktualność zachowują postulaty NIL-u dotyczące zmian w publicznej służbie zdrowia.Przypomnijmy – 8 lutego doszło do porozumienia między lekarzami...

Szumowski i Kraska - Dentonet.pl
Kiedy poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia? Lekarz

Do końca tygodnia poznamy nazwisko nowego ministra zdrowia – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wśród kandydatów do zastąpienia Łukasza Szumowskiego wymienia się m.in. prof. Wojciecha Maksymowicza, posła partii Porozumienie, obecnego sekretarza...

doskonalenie zawodowe lekarzy 850x567
Nierówne traktowanie lekarzy? Zarzuty samorządu lekarskiego Lekarz

12 listopada to dzień ustawowo wolny od pracy. Decyzja Sejmu, związana z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, nie wszystkim jednak przypadła do gustu, ale jeszcze większe grono krytyków ma jej ekstremalnie szybki czas wprowadzenia w...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji